Znak Kostel Obec Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Zásobník zájemců o kotlíkovou dotaci

Datum konání: 2. 12. 2021

Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu se předpokládá, že občané kraje, resp. vlastníci rodinných, bytových domů (pokud je každý byt vytápěn samostatným zdrojem), případně i trvale obydlených rekreačních objektů na území Olomouckého kraje budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

 

V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje spuštěn příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci splňujících podmínku tzv. NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI.

Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

 

Informace zasíláme v přiloženém letáku.  Leták

 

Zápisem do zásobníku v podstatě odpadnou komplikace, které se doposud vázaly k podání žádosti o poskytnutí dotace. Rychlost zaevidování žádosti nebude rozhodovat o tom, jestli bude žádost podpořena nebo ne. Ten, kdo svůj úmysl vyměnit nevyhovující kotel na pevná paliva s přispěním dotace bude deklarovat zápisem do zásobníku, bude mít jistotu, že na jeho žádost získá Olomoucký kraj finanční prostředky. Pokud po vyhlášení dotačního programu Olomouckým krajem zájemce podá žádost a splní všechny podmínky, bude jeho žádost podpořena. Vyplnění formuláře k zásobníku občany nezavazuje k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022.

 

Příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci bud probíhat minimálně do dubna 2022.

 

Bližší informace k nastavení kotlíkových dotací v roce 2022 naleznete na www.olkraj.cz/kotlikovedotace

 

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@olkraj.cz.

 

Současně je možné dotazy k tomuto tématu zasílat na kotlikovedotace@olkraj.cz.

 


Publikováno 2. 12. 2021 10:44

Fotografie z vítání občánků

Datum konání: 26. 11. 2021

mimčou.jpg

Fotografie z vítání občánků jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.


Publikováno 26. 11. 2021 11:34

Výzva rady Olomouckého kraje

Datum konání: 26. 11. 2021

Vážení spoluobčané,

už téměř dva roky se potýkáme s epidemií covid-19 a situace se nevyvíjí vůbec dobře. Je třeba si přiznat, že na negativním vývoji se podílí ne úplně ideální proočkovanost obyvatelstva a také nedodržování základních protiepidemických opatření částí občanů.

Chceme-li Vánoce strávit v klidu a pohodě, bez lockdownů, zavřených škol a kolabujících nemocnic, musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou cestou je očkování, které prokazatelně snižuje riziko infekce a přenosu nákazy, ale hlavně těžkého průběhu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo ho ze zdravotních důvodů podstoupit nemůže, měl by o to více dbát nařízených protiepidemických opatření a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.

Nedopusťme, aby rozdílné názory na řešení epidemie covid-19 naši společnost ještě více oslabily, abychom se rozdělili na očkované a neočkované, rizikové a méně rizikové skupiny. Je totiž nejvyšší čas na to, abychom všichni drželi při sobě. Bez kolektivní odpovědnosti nedosáhneme ani kolektivní imunity.

S přáním a vírou v pevné zdraví

Rada Olomouckého kraje

Výzva Rady Olomouckého kraje


Publikováno 26. 11. 2021 9:47

Milostivé léto

Datum konání: 24. 11. 2021

MILOSTIVÉ LÉTO

Dlužníkům, jejichž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům jsou vymáhány exekučně, se nabízí jednorázová možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají u veřejnoprávních institucí. Tato možnost je známa jako tzv. Milostivé léto. Tito dlužníci mohou v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji, pokud v uvedené lhůtě uhradí jistinu, tedy základní dlužnou finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908,- Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky. Více podrobných informací k Milostivému létu naleznete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/https://milostiveleto.cz/ , ad.

Praktickou pomoc občanům v této věci nabízí celá řada seriózních organizací, jejichž výčet uvádíme na webových stránkách Olomouckého kraje na https://www.olkraj.cz/milostive-leto-zbavi-dluhu-aktuality-10884.html

Vzhledem ke skutečnosti, že období pro možnost oddlužení je velmi krátké, nelze než doporučit občanům zatíženým exekucí jednat rychle.


Publikováno 24. 11. 2021 8:27

Energolinka Olomouckého kraje

Datum konání: 24. 11. 2021

Stejně jako v celé ČR se i řada občanů Olomouckého kraje v souvislosti s neočekávaným ukončením dodávek energií některých dodavatelů dostala do nepříznivé situace. Je nesnadné se zorientovat a nenaletět tzv. energošmejdům, i proto se Olomoucký kraj rozhodl pomoci těmto lidem a zřídil telefonní i e-mailovou informační ENERGOLINKU. Tato linka má pomoci odběratelům elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energií.

ENERGOLINKA Olomouckého kraje je k dispozici každý pracovní den od 7 do 15 hodin a je primárně určena těm občanům, kteří nemají přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace dohledali. Dotazy občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje. Rovněž je možné získat řadu užitečných a praktických informací na webovém portálu Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz

 

ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE

602 802 442 nebo 725 816 254

energolinka@olkraj.cz


Publikováno 24. 11. 2021 8:25

Dopis z Charity Litovel

Datum konání: 22. 11. 2021

 Milí čtenáři,

zdá se nám, že poslední roky utíkají nějak rychle. Není to tak dávno, co jsme Vánoční článek psali naposledy a věřili, že se blýská na lepší časy. Letošní rok taktéž nepřinesl mnoho veselých zpráv, ale my na Charitě se snažíme stále myslet pozitivně a za vším špatným hledat to dobré.

V průběhu roku jsme vás pravidelně informovali o aktuálním dění na našem středisku. Počátek roku jsme odstartovali Tříkrálovou sbírkou, která byla letos poprvé v online formě. Zúčastnili jsme se Potravinových sbírek, Litovelských slavností (z výtěžku jsme mohli zrekonstruovat společnou chodbu), proběhly také příměstské tábory v MC Rybička.  Aby toho nebylo málo, na jaře jsme rozjeli antigenní testování, ve kterém pokračujeme až doposud.

V první řadě plníme naše poslání a tím je služba milosrdné lásky. Podáváme pomocnou ruku těm, kteří si sami neporadí, a to například kvůli nemoci, stáří, handicapu, dluhové pasti nebo sociální nouzi, pomáháme zmírnit dopad nepříznivé rodinné situace. Všechny tyto služby můžeme provozovat i díky vám, vaší podpoře, solidaritě a sounáležitosti. 

V roce 2021 jsme poskytli pomoc nejméně 500 lidem. Charitní pečovatelská služba se v průběhu roku postarala o 96 osob, domácí zdravotní péče o 300. V rámci Půjčovny kompenzačních pomůcek bylo zprostředkováno přibližně 130 pomůcek. Největší zájem převažuje stále o invalidní vozíčky, WC židle a chodítka všech typů. Charitní poradna Nedlužím pomohla 60 lidem s dluhovou problematikou. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pomáhala 30 rodinám. Vloni jsme ve venkovních prostorách Charity umístili mobilní sociální zázemí pro osoby bez přístřeší, kterým díky tomu bylo umožněno poskytnutí základní hygieny. V tomto zařízení se taktéž nachází Charitní šatník, do kterého nám můžete po celý rok darovat oděvy a obuv všech velikostí, ložní prádlo a v omezeném množství i hračky a nádobí.

Nyní je období, kdy se aktivně připravuje Tříkrálová sbírka. Pokud nám to situace dovolí, koledníci vyrazí do ulic od 1. 1. 2022 do 16. 1. 2022. O přesném termínu vás budeme dopředu informovat. I my zaměstnanci Charity projevujeme solidaritu s potřebnými - zapojili jsme se do projektu Vánoční balíček na Ukrajinu a uděláme radost 9 leté holčičce z Ukrajiny.

Závěrem bychom chtěli vyjádřit poděkování za veškerou vaši podporu. Děkujeme!

Jménem všech pracovníků Charity v Litovli vám přejeme šťastné a požehnané Vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví.

 Charita.jpg


Publikováno 22. 11. 2021 11:19

Pomoc lidem s energiemi

Datum konání: 22. 11. 2021

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nabízí možnou pomoc ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). Jedná se o poskytování dávkové pomoci s úhradou nákladů na bydlení, resp. úhradou zvýšených nákladů na energie.

Průvodní dopis MPSV

leták MOP a energie.jpg


Publikováno 22. 11. 2021 11:00

Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Datum konání: 8. 11. 2021

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v našem regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Podrobnější informace


Publikováno 8. 11. 2021 10:50

Člověk v tísni Olomouc nabízí pomoc

Datum konání: 1. 11. 2021

Člověk v tísni Olomouc nabízí pomoc

V oblasti energetiky došlo k ukončení činnosti některých dodavatelů jako jsou společnosti Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Kolibřík Energie a dalších.

Jelikož ve Vaší obci poskytujeme sociální službu Terénní programy, chceme nabídnout součinnost a pomoc. Nabízíme, že můžeme obyvatele, kteří by s danou situací chtěli pomoci, navštívit doma, u Vás na úřadě nebo můžou zavítat k nám do kanceláře v Olomouci na adrese Litovelská 14, Olomouc. Stačí nás kontaktovat v pracovní dny v čase 8:00 - 16:30 na níže uvedených číslech a domluvit si schůzku. Stejně tak nabízíme radu po telefonu nebo doprovod na jednání do dané energetické společnosti. Naše služby jsou zcela zdarma.

Kromě tohoto tématu lidem pomáháme řešit dluhy, insolvence, dávky, pracovní záležitosti, bydlení, pomáháme s jednáním na úřadech a v dalších oblastech, kde si lidé neví rady.

Služby jsou zcela zdarma.

Více o nich je na našem webu.

dodavatele-konci-olomouc.jpg

 


Publikováno 1. 11. 2021 10:28

Charita Litovel pomáhá

Datum konání: 20. 10. 2021

Den otevřených dveří na Charitě v Litovli

Na Charitě v Litovli proběhl dne 22. 9. 2021 den otevřených dveří. Zájemci si mohli projít naše prostory, již i ty zrekonstruované, seznámit se se službami, které nabízíme a také popovídat se zaměstnanci. Všem návštěvníkům, kteří se k nám přišli podívat mockrát děkujeme a věříme, že v případě potřeby využijí naše služby.

OD1.jpg      OD2.jpg

Šance vyřešit některé dluhy! Pomůže Vám s tím Charita

Máte dluhy vůči veřejné správě, konkrétně dluhy u dopravních podniků, zdravotních pojišťoven, nemocnic, u obcí za nájem, poplatků za popelnici či psa, nebo třeba i za energie u společnosti ČEZ? Tak je tu pro Vás jedinečná možnost využít tzv. Milostivé léto. S vyřízením Vám může pomoci Charitní poradna Nedlužím. V Litovli se lze objednat ke konzultaci na čísle 730 585 753.

Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, bude probíhat po dobu tří měsíců, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Díky tomu budou lidem, kteří spadli kvůli dluhům u státních institucí do exekuce, odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. Na dlužníkovi tak bude pouze zaplatit jistinu a 908 korun exekutorovi za náklady na zastavení exekuce. Zbytek dluhu pak bude odpuštěn.

Podmínkou využití milostivého léta je i to, že člověk nesmí být v oddlužení a lze jej uplatnit jenom na exekuce, které řeší soudní exekutoři (tedy ne u daňových a správních exekucí). Netýká se ani exekucí za finanční produkty.

Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu.

 Pracovníci Charitní poradny v Litovli


Publikováno 20. 10. 2021 14:21


25. 1. Miloš

Zítra: Zora

Důležité upozornění

V případě poruchy vystrojení čerpací jímky tlakové kanalizace poruchu neprodleně nahlaste:

Luboš ČUNDERLE
Pňovice 230
tel : 724 078 290

Jak vyčistit jímku a hladinová čidla

Kalendář - park, sálek

Pro zájemce o zapůjčení sálku ve staré škole  zveřejňujeme kalendář    s obsazenými termíny.

Kalendář k nahlédnutí

 

www.czechpoint.cz

Portál veřejné správy

 Informace pro občany, cizince, podnikatele a živnostníky, seznam datových schránek, věstníky úřadů, elektronické formuláře a další služby nabízí
Ministerstvo vnitra na

Portálu veřejné správy

POKLADNA PODATELNA CZECH POINT OVĚŘOVÁNÍ

PO 7,00-11,30 12,00-17,00
ÚT 7,00-11,30 12,00-15,00
ST 7,00-11,30 12,00-17,00
ČT 7,00-11,30 12,00-14,00
PÁ 7,00-12,00

POŠTA PARTNER PŇOVICE

Po  8,00 - 12,00  12,30 - 17,00
Út   8,00 - 12,00  12,30 - 15,30
St   8,00 - 12,00  12,30 - 17,00
Čt   8,00 - 12,00  12,30 - 15,30
Pá  8,00 - 12,00

telefon: 733 181 104

Energeticky úsporná obec

www.uspornaobec.cz

Návštěvnost stránek

412539