Znak Kostel Obec Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


FÚ Litovel v provozu

Datum konání: 12. 4. 2021

 

Finanční úřad pro Olomoucký kraj oznamuje, že od pondělí 19. 4. 2021 bude dočasně uzavřené Územní pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj v Litovli na adrese Uničovská 138/19a, Litovel opět v provozu.

Veřejnosti budou služby úřadu k dispozici 2x týdně, a to v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin.

 

Sběrný box pro bezkontaktní odevzdávání podání určených Finanční správě České republiky zůstává nadále umístěn v Turistickém informačním centru na adrese náměstí Přemysla Otakara 762, Litovel. Veřejnosti je přístupný v rámci provozní doby turistického informačního centra, která je od pondělí do pátku, v době od 8 do 17 hodin. Sběrný box bude v turistickém informačním centru veřejnosti přístupný do pondělí 3. 5. 2021.

 

 


Publikováno 12. 4. 2021 16:22

Obnova školních spojů

Datum konání: 12. 4. 2021

 

V souvislosti s usnesením vlády o návratu dětí 1. stupně ZŠ do škol, dojde s platností od 12. 4. 2021 k obnově školních spojů.

 

Vzhledem k tomu, že nyní dochází k intenzivní přípravě jízdních řádů a k jejich schválení dojde během čtvrtku a pátku, budou školní spoje ve vyhledávačích IDOS a CESTUJOK dostupné nejpozději v neděli dne 11. 4. 2021.


Publikováno 7. 4. 2021 13:28

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - nové informace

Datum konání: 8. 4. 2021 - 11. 5. 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Informační leták

 

 


Publikováno 18. 2. 2021 13:58

Hasiči radí - Pálení s rozumem

Datum konání: 7. 4. 2021

Hasiči radí, jak se chovat při pálení klestí

  • pokud se rozhodnete pálit klestí na zahradě, nedělejte to za silného větru nebo v období extrémního sucha

  • biologický odpad spalujte v ohništi, které je bezpečně oddělené od okolního prostředí například kameny nebo pískem

  • pokud klestí pálíte v přírodě, tak oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a předmětů, které se mohou snadno vznítit

  • oheň neroznášejte po okolí. Mějte připravený dostatek hasících prostředků. Nikdy nenechávejte ohniště bez dozoru.

  • ohniště důkladně uhaste zalitím vodou nebo zasypáním zeminou

  • právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny spalování hořlavých látek předem nahlásit hasičskému záchrannému sboru kraje

  • Upozorňujeme, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno!

Hasiči radí - základní pravidla při pálení klestí

 

 


Publikováno 7. 4. 2021 14:10

Stočné - změna ceny

Datum konání: 7. 4. 2021

Od 1. dubna 2021 se mění cena za stočné. Dochází k navýšení na 55 Kč za m3.


Publikováno 7. 4. 2021 13:39

MAS Moravská cesta - "HANÁ regionální produkt"

Datum konání: 1. 4. 2021 - 29. 4. 2021

 

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS Uničovsko, MAS Hanácký venkov, MAS Šternbersko a Asociací regionálních značek 23. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“


Termín příjmu žádostí o udělení značky:

 

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 4. do 29. 4. 2021. Certifikace bude probíhat 6.5.2021, od 10:00 hodin – osobní účast (místo upřesním) nebo online – dle aktuální epidemiologické situace.

Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.

 
Formulář žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt ®“, včetně příloh je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Nákle 12, 783 32.

 

Výzva - informace

 


Publikováno 31. 3. 2021 15:47

Sčítání Hanáků

Datum konání: 31. 3. 2021

Kdo ještě mluví hanácke, nechť se prosím sečte na www.scitanihanaku.cz, dotazník je krátký a web zatím sčítat stíhá.

Informace ke sčítání


Publikováno 31. 3. 2021 13:41

Charita Litovel - testovací místo

Datum konání: 29. 3. 2021

Vzhledem k tíživé epidemiologické situaci otevíráme pro veřejnost testovací prostor přímo u nás na Charitě v Litovli.

Litovli bude probíhat testování v sídle Charity na ulici Vítězná 1129. Budeme testovat veřejnost ZDARMA antigenními testy ze sliznice nosu každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin. První testování proběhne v úterý 30. 3. 2021. Rezervace se přijímají na telefonním čísle 731 643 780 každé pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hodin. První objednávky budou přijímány od pondělí 29. 3. 2021. O výsledku provedeného testu bude vystaveno potvrzení.

Podrobné informace jsou k dispozici na www.sternberk.charita.cz nebo na www.litovel.eu.


Publikováno 29. 3. 2021 14:39

Finanční úřad - sběrný box

Datum konání: 22. 3. 2021

 

Sběrný box pro příjem písemných podání určených pro finanční úřad.

 

Od pondělí 22. 3. 2021 bude realizována možnost odevzdat písemná podání pro Finanční správu v Turistickém informačním centru města Litovel, nám. Přemysla Otakara 762, 784 01 Litovel prostřednictvím sběrného boxu.

 

Pro občany z Litovle a přilehlých obcí bude sběrný box umístěn v prostoru turistického informačního centra a přístupný bude v době od pondělí do pátku v době od 8:00 do 17:00 hodin.

 

Do sběrného boxu je možné vložit veškerá podání určená finančnímu úřadu, zejména přiznání ke všem daním, hlášení, plné moci, jakékoliv žádosti a ostatní písemnosti.


Publikováno 22. 3. 2021 8:59

Nová MŠ v soutěži

Datum konání: 19. 3. 2021

Naše nová mateřská škola byla zařazena do soutěže Stavba roku Olomouckého kraje 2020

SOUTĚŽNÍ PANEL


Publikováno 19. 3. 2021 11:59


17. 4. Rudolf

Zítra: Valérie

Důležité upozornění

V případě poruchy vystrojení čerpací jímky tlakové kanalizace poruchu neprodleně nahlaste:

Luboš ČUNDERLE
Pňovice 230
tel : 724 078 290

Jak vyčistit jímku a hladinová čidla

Kalendář - park, sálek

Pro zájemce o zapůjčení sálku ve staré škole nebo pronájem parku zveřejňujeme kalendáře s obsazenými termíny.

Kalendáře k nahlédnutí

 

www.czechpoint.cz

Portál veřejné správy

 Informace pro občany, cizince, podnikatele a živnostníky, seznam datových schránek, věstníky úřadů, elektronické formuláře a další služby nabízí
Ministerstvo vnitra na

Portálu veřejné správy

POKLADNA PODATELNA CZECH POINT OVĚŘOVÁNÍ

PO 7,00-11,30 12,00-17,00
ÚT 7,00-11,30 12,00-15,00
ST 7,00-11,30 12,00-17,00
ČT 7,00-11,30 12,00-14,00
PÁ 7,00-12,00

POŠTA PARTNER PŇOVICE

Po  8,00 - 12,00  12,30 - 17,00
Út   8,00 - 12,00  12,30 - 15,30
St   8,00 - 12,00  12,30 - 17,00
Čt   8,00 - 12,00  12,30 - 15,30
Pá  8,00 - 12,00

telefon: 733 181 104

Energeticky úsporná obec

www.uspornaobec.cz

Návštěvnost stránek

387594

Vyhledat v textu