Znak Kostel Obec Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Dotace

Dotace

logo

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Pňovice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU ligo.png

 

Partnerství Červenka a Pňovice - sociální práce na obcích

Reg. č. CZ.03.02.01/00/22_009/0001428

  Od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2026 realizuje obec Červenka v partnerství s obcí Pňovice projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, zaměřený na poskytování sociální práce občanům ve jmenovaných obcích. Díky finanční dotaci byly vytvořeny pracovní pozice obecního sociálního pracovníka a case managera, kteří budou moci pomáhat občanům při řešení složitých životních situací.

_________________________________________________________________________

Akce "Pňovice - oprava chodníku v ulici U Kostela" je spolufinancován z prostředků SFDI.

Inf. cedule SFDI.jpg

_______________________________________________________________________________________________________

logo 

DĚKUJEME SKUPINĚ ČEZ ZA POSKYTNUTÍ DARU NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 2022.

______________________________________________________________________________________________________________

logo 

DĚKUJEME SKUPINĚ ČEZ ZA POSKYTNUTÍ DARU NA OZELENĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ.

_________________________________________________________________________________

logo 

DĚKUJEME SKUPINĚ ČEZ ZA POSKYTNUTÍ DARU NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 2021.

_____________________________________________________________________________________

Mateřská škola Pňovice

V říjnu 2018 byla do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podána dotační žádost k projektu, jehož hlavním cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v mateřské škole v obci Pňovice prostřednictvím zvýšení kapacity mateřské školy o 23 míst. V rámci projektu tedy dojde ke stavebním úpravám a přístavbě objektu v zastavěném území obce, který bude sloužit jako mateřská škola. Rovněž dojde k vybavení školy nábytkem a dalším potřebným vybavením. Podaná žádost o dotaci byla úspěšná a projekt je v současnosti realizován s termínem ukončení v prosinci 2020.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v mateřské škole v obci Pňovice prostřednictvím zvýšení kapacity mateřské školy o 23 míst.
Předmět projektu a jeho výsledky: Předmětem projektu je rozšíření kapacity mateřské školy v obci Pňovice. Výsledkem bude vyšší dostupnost a kvalita vzdělávání a v tomto konkrétním případě zajištění místa pro umístění všech dětí do mateřské školy.

 

MŠ dotace_page-0001.jpg

****************************************************************************************************************

Rozšíření separace odpadů v obci Pňovice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem projektu je pořízení podzemních kontejnerů na separovaný odpad (papír, plasty, sklo). Součástí záměru je i pořízení nádob a kontejnerů na papír, plasty, kovy, jedlé oleje a bioodpady. Realizací tohoto projektu ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 86,7 t/rok.
Rozšíření separace.jpg

 

 ********************************************************************************************

Zvýšení energetické efektivity a zlepšení vnitřního prostředí v budově ZŠ a MŠ, Pňovice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí
Projekt řeší zlepšení energetické efektivnosti a kvality vnitřního prostředí stávající samostatně stojící budovy Základní školy a Mateřské školy v Pňovicích čp. 192 na p. č. 226 skrze vnější zateplení budovy. Uvnitř stavby je navržen nový systém centrálního větrání, který zvýší kvalitu vnitřního prostředí. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.
Zvýšení.jpg

***********************************************************************************************************************     

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI NA LITOVELSKU
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014279

Projekt je spolu financován Evropskou unií. Pomocí provázaných aktivit je na území Litovelska podporována cílová skupina uchazečů a zájemců o zaměstnání formou poradenství, rekvalifikací a tvorbou nových pracovních míst k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce - Území MAS Moravská cesta.
Zaměstnanost.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompostéry pro Skrbeň a další obce

č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_084/0010047

Štěpkovač

IMG_20191209_123950.jpg IMG_20191209_123939.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

logo

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

Olomoucký kraj finančně podpořil vybavení naší jednotky SDH - nákup člunu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Územní plán Pňovice byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Projekt MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN JAKO PODPORA KVALITNĚJŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ BUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVOSTI


je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním úkolem projektu je zvýšení kvality ve vzdělávání modernizaci učebny pro výuku přírodovědných předmětu, PC učebny a infrastruktury počítačové sítě školy. Bude vybudován bezbariérový výtah, který umožní nejen bezproblémový pohyb

Bezbariérovost.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI PŇOVICE

Výše dotace  1 500 000 Kč

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt  Chodníky pro pěší - etapa II a IV

je spolufinancován Evropskou unii. Projekt .Chodníky pro OM - etapa III a IV, Pnovice" je zarneřen na výstavbu dvou chodníků pod& pateřních komunikaci 11/446 all/447. Cílem projektu je zajistit bezpečnou cestu pro peši v obci Pnovice v úseku od začátku obce ze směru od Litovle
Chodníky pro pěší.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DĚTSKÁ SKUPINA PŇOVICE

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006699

 

Logo OPZ barevn+ę.jpg

 

Výše dotace: 1 381 056 Kč

Doba realizace: 1.12.2016 - 31.8.2018

Projekt je financován ze Sociálního evropského fondu (85%), státního rozpočtu ČR (10%) prostředků obce Pňovice (5%).

Cílem projektu je vznik a provoz Dětské skupiny Pňovice.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup

věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

Olomoucký kraj podpořil vybavení naší jednotky SDH - nákup čerpadla.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

 Kalendář - sálek

Pro zájemce o zapůjčení sálku ve staré škole  zveřejňujeme kalendář    s obsazenými termíny.

Kalendář k nahlédnutí

www.czechpoint.cz

Portál veřejné správy

 Informace pro občany, cizince, podnikatele a živnostníky, seznam datových schránek, věstníky úřadů, elektronické formuláře a další služby nabízí
Ministerstvo vnitra na

Portálu veřejné správy

 

Energeticky úsporná obec

www.uspornaobec.cz

Návštěvnost stránek

506215