Znak Kostel Obec Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Charakteristika obce

Charakteristika obce

Nejbližší okolí

pohled od Střeně na Jeseníky

Naše obec leží v rovinaté zemědělské krajině při údolní nivě řeky Moravy v severním cípu Hornomoravského úvalu, mezi potokem Hlavnicí a řekou Oskavou, asi 25 km na sever od města Olomouce. Katastr obce částečně zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je jedinečným zachovaným územím se zachovalým lužním lesem a meandrující řekou Moravou.

Historie

Původně bylo území v okolí Pňovic osídleno již v neolitu a halštatu, četné archeologické nálezy z této i pozdější doby jsou uloženy v olomouckém Vlastivědném muzeu. První dochovaná písemná zpráva pochází z roku 1249, vypráví se v ní o středověké tvrzi - sídle vladyky Oneše z Pňovic. Ve 14. stol. patřila obec k majetku pánů ze Sovince. Ti zde založili pňovskou větev, z které se Jan Pňovský ze Sovince stává hejtmanem města Litovle.

PamátkyKostel sv. Václava

Dominantou malebné historické návsi s tiše plynoucí řekou Oskavou je klasicistní kostel sv. Václava z roku 1771 s nedalekou starobylou farou (1773).

Jistě také neminete na konci návsi zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1860.

Současnost

Dnešní Pňovice jsou převážně zemědělskou obcí, o kulturní život občanů se zde stará řada zájmových organizací a spolků (dechová hudba, Kruh přátel hudby, Dobrovolní hasiči a TJ Sokol).
Jsme členem mikroreginu Uničovsko.

Byla vybudována tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV)

Charakteristiku sestavil: Radomír Studený ml.

 

 

  

 

12. 6. Antonie

Zítra: Antonín

 Kalendář - sálek

Pro zájemce o zapůjčení sálku ve staré škole  zveřejňujeme kalendář    s obsazenými termíny.

Kalendář k nahlédnutí

www.czechpoint.cz

Portál veřejné správy

 Informace pro občany, cizince, podnikatele a živnostníky, seznam datových schránek, věstníky úřadů, elektronické formuláře a další služby nabízí
Ministerstvo vnitra na

Portálu veřejné správy

 

Energeticky úsporná obec

www.uspornaobec.cz

Návštěvnost stránek

502959