Znak Kostel Obec Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Potřebuji si vyřídit

Potřebuji si vyřídit

OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISU A SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU 

K ověření pravosti podpisu (legalizace) je potřeba :

  • listina, na níž má být podpis ověřen

  • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis má být ověřen

K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně.

Poplatek činí 30,- Kč za každý ověřený podpis.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) je potřeba :

  • originál listiny z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody

  • opis nebo kopie této listiny (kopii je možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Potřebujete :

  • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část 

  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (nájemní smlouva, dohoda o ubytování) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu

Správní poplatek činí 50,- Kč. 

Odhlašovat trvalý pobyt z původního bydliště nemusíte, budete automaticky odhlášeni prostřednictvím centrální evidence obyvatelstva.

12. 6. Antonie

Zítra: Antonín

 Kalendář - sálek

Pro zájemce o zapůjčení sálku ve staré škole  zveřejňujeme kalendář    s obsazenými termíny.

Kalendář k nahlédnutí

www.czechpoint.cz

Portál veřejné správy

 Informace pro občany, cizince, podnikatele a živnostníky, seznam datových schránek, věstníky úřadů, elektronické formuláře a další služby nabízí
Ministerstvo vnitra na

Portálu veřejné správy

 

Energeticky úsporná obec

www.uspornaobec.cz

Návštěvnost stránek

502960