Znak Kostel Obec Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Územní plán

Územní plán

Územní plán Pňovice - vydaný dne 8. 2. 2023

1._Územní_plán_Pňovice_OOP_výroku

2._Územní_plán_Pňovice_OOP_odůvodnění

3._Územní_plán_Pňovice_Vyhodnocení_vlivů_na_URÚ

3._Územní_plán_Pňovice_Vyhodnocení_vlivů_na_URÚ

4._Územní_plán_Pňovice_vyhodnocení_SEA

5._Územní_plán_Pňovice_hodnocení_NATURA

I_1_Výkres_základního_členění_území

I_2_Hlavní_výkres

I_3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb,_opatření_a_asanací

II_1_Koordinační_výkres

II_2_Výkres_širších_vztahů

II_3_Výkres_záborů_půdního_fondu

Do Územního plánu Pňovice, který, jako opatření obecné povahy č. 1/2023, nabyl účinnosti
dne 3. 3. 2023
lze nahlížet na níže uvedených místech:

·         Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

·         Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc

·         Obecní úřad Pňovice, Pňovice 187, 784 01 Pňovice

·         Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecní úřad Pňovice, Pňovice 187, 784 01 Pňovice

 

 

 

 

12. 6. Antonie

Zítra: Antonín

 Kalendář - sálek

Pro zájemce o zapůjčení sálku ve staré škole  zveřejňujeme kalendář    s obsazenými termíny.

Kalendář k nahlédnutí

www.czechpoint.cz

Portál veřejné správy

 Informace pro občany, cizince, podnikatele a živnostníky, seznam datových schránek, věstníky úřadů, elektronické formuláře a další služby nabízí
Ministerstvo vnitra na

Portálu veřejné správy

 

Energeticky úsporná obec

www.uspornaobec.cz

Návštěvnost stránek

502962