Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc

ředitelka školy

Mgr. Světlana Ruprechtová

konzultační hodiny: středa 13.45 – 14.15

telefonický kontakt tel.: 774 288 067, 585 380 067

email: zspnovice@volny.cz

 

výchovná poradkyně

Mgr. Monika Hojgrová

konzultační hodiny: středa 13.00 – 13.30

telefonický kontakt tel.: 774 288 067, 585 380 067

email: zspnovice@volny.cz

činnost výchovné poradkyně

 

školní metodička prevence

Mgr. Magda Salajová

konzultační hodiny: středa 13.45 – 14.15

telefonický kontakt tel.: 774 288 067, 585 380 067

email: magvera@email.cz

činnost metodika prevence