Základní škola a Mateřská škola Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Novější 1 3 6 10 15

přednáška do světa hmyzu a bezobratlých

Datum konání: 23. 5. 2019

 Děti se zúčastnili přednášky o rozsáhlém světě bezobratlých, převážně hmyzu (brouků, švábů, pakobylek, ploštic,...), ale také štírů, pavouků, mnohonožek, stonožek apod.

Nejednalo se o teoretickou věc, nýbrž o  názornou ukázku exemplářů z jedinečné sbírky v České republice čítající více než 50 druhů živých exemplářů z celého světa.

Součástí je ukázka největších brouků světa.

více fotografií zde

 

_MG_2237.jpg_MG_2169.jpg_MG_2109.jpg_MG_2021.jpg

 

 


Publikováno dnes v 11:50

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 201920.PDF


Publikováno dnes v 8:50

Mléko do škol

Od září 2018 mají žáci základních škol nárok na neochucené mléčné výrobky zcela zdarma v rámci projektu MLÉKO DO ŠKOL. Organizátoři projektu připravili pro jednotlivé třídy ochutnávku sýrových košů.

Jak to zhodnotil 6. ročník?

Jedna z nezapomenutelných hodin v tomto ročníku, žáci prokázali vysoký zájem o probírané „učivo,“ mnohem větší než o vědy přírodní, společenské a humanitní, při ochutnávce sýrů v rámci akce Mléko do škol. Bavilo je poznávat sýry, dokola ochutnávat a ochutnávat a ochutnávat. Rádi si v budoucnu akci zopakují a zopakují a zopakují.


Publikováno 13. 5. 2019 12:22

Přednáška IZS

Datum konání: 13. 5. 2019

 
Dne 13. 5. a 22. 5. žáci šestého ročníku absolvovali setkání s členy hasičského záchranného sboru, kteří jim poutavě vypravovali o svém zaměstnání, seznámili žáky s pravidly chování a bezpečností při život ohrožujících situacích. Žáci byli přednáškou velmi zaujatí, živě diskutovali o problematice IZS a zapojovali se velmi aktivně. 
 
 

Publikováno 13. 5. 2019 12:07

Putovní knihovna a matematická krabice

Naše škola se zapojila do projektu MAP pro obce s rozšířenou působností Litovel. Část projektu je zaměřena na podporu čtenářské a matematické gramotnosti pomocí tzv. Putovní knihovny a matematické krabice.

Motivací pro vznik Putovní knihovny je rozšířit žákům nabídku knih.  Putovní knihovnu si předávají školy, které se do projektu zapojili. Motivací pro vznik matematické krabice je nabídnout pedagogickým pracovníkům další pomůcky a aktivity pro výuku matematiky, volitelných předmětů i kroužků.

tenskamatematickdlny050.jpgtenskamatematickdlny056.jpg


Publikováno 9. 5. 2019 12:17

zápis do 1. ročníku

Datum konání: 26. 4. 2019

Zápis do 1. třídy Základní školy Pňovice proběhl v pátek 26. 4. 2019. Na děti čekalo 11 stanovišť s čarodějnickou tématikou a budoucí školáci si tak museli poradit s celou řadou úkolů. S těmi jim pomáhali starší spolužáci i paní učitelky z prvního stupně. Kouzlení s obrázky, tvary a barvami se dětem moc dařilo, a už se těšíme, až nové čaroděje a čarodějky v září přivítáme v naší kouzelné škole.

více fotografií zde

IMG_0945.jpg


Publikováno 29. 4. 2019 11:57

Den Země

Datum konání: 24. 4. 2019

DEN ZEMĚ 24.4.2019

Poznávání semínek, jejich ochutnávání, zkoumání pod lupou, a různé další úkoly čekaly na žáky 5. třídy Základní školy Pňovice ve středu 24.4., na akci Den Země 2019. Ta se konala v krásném a klidném prostředí olomouckého Rozaria ve spolupráci se Sluňákovem a Pedagogickou fakultou UP. I přesto, že počasí nebylo zrovna příznivé, se dětem podařilo všechny úkoly zdárně splnit. Za odměnu si pak odnesly dřevěný truhlík a semínka, která si do něj ve škole zasadí.

Výstřižek.PNGVýstřižek.PNG

 

 


Publikováno 29. 4. 2019 11:50

26. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku

 

Pozvánka k zápisu do 1. tř.pdf

 

Vážení rodiče,

zápis do naší základní školy na školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 26. 4. 2019 v budově školy.

Organizace zápisu

Abyste se vyhnuli zbytečnému čekání, prosíme o spolupráci.  V mateřské škole je vyvěšen časový rozpis. Doporučujeme si zvolit čas, kdy se s dítětem k zápisu dostavíte.

 Zápis se skládá z části formální a motivační.

V průběhu formální části zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Odevzdá (vyplní) žádost o přijetí, zápisní lístek, předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápisní lístek2019.pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání2019.pdf

 

 

Motivační část bude trvat cca 20 minut. V motivační části budou předškoláci plnit hravou formou různé činnosti, které jim budou zadávat starší spolužáci. Paní učitelka 1. stupně bude průvodcem a pomocníkem, orientačně posoudí školní připravenost budoucího školáka.

Jak můžete pomoci svému dítěti stát se spokojeným školákem?

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě mu naslouchejte.

  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu, televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, stavebnice, skládanky, dějové obrázky, práce s různým výtvarným materiálem, sami se do nich zapojte, vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy "nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za", výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.

  • Trénujte změny denního režimu souvisejícího se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla chování, vyřizovat jednoduché vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

  

       Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena 1 třída.

Kritéria pro přijímání žáků škola nevydává, přepokládáme kladné vyřízení všech žádostí.

 

Zveřejnění seznamu žáků přijatých k základnímu vzdělávání

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy. V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu.

 

Odklad školní docházky

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží k žádosti o odklad v den zápisu doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do úterý 30. 4. 2019.

Žádost o odklad školní docházky2019.doc

V případě podání žádosti o odklad školní docházky vydá ředitelka písemné rozhodnutí, které bude prokazatelným způsobem doručeno zákonnému zástupci.

Zároveň ředitelka školy informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jeho plnění.

 

MŠMT vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf

 

Přejeme Vašemu školákovi hodně úspěchů a Vám rodičům hodně radosti z Vašeho dítěte.

Těšíme se na spolupráci                       

                                                                                             kolektiv pracovníků školy


Publikováno 17. 4. 2019 15:25

kroužek Předškoláček

Kroužek Předškoláček probíhá v období únor až květen 2019. Do kroužku chodí naši budoucí školáci, kteří pracují pod dohledem jejich budoucí paní učitelky Mgr. Evy Jochmannové.

Cílem těchto setkání je připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky.

Každá lekce má svoji strukturu, střídají se činnosti rozvíjející:

 jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč a myšlení, sluchové vnímání a paměť, zrakové vnímání

prostorovou pravolevou orientaci, početní představy, soustředění

Pedkolek-3.hodina032.jpg

 


Publikováno 4. 3. 2019 12:23

divadélko Hradec Králové

Datum konání: 28. 2. 2019

DĚTI PRVNÍHO STUPNĚ SHLÉDLY DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Z DEVATERA POHÁDEK

PODLE KARLA ČAPKA

Loutkoherecké představení na motivy dvou příběhů ze slavné knížky Devatero pohádek od Karla Čapka. V úvodu představení nejprve herecká dvojice seznamuje diváky s osobou spisovatele a obsahem knihy. Cílem představení je modernější formou zprostředkovat současným dětem původní Čapkovu tvorbu, jeho laskavý humor a krásnou češtinu. Příběhy vyprávějí především o kladných a záporných lidských vlastnostech, přičemž mudrování odlehčujeme pro naše divadlo typickými gagy, akcemi s prvky grotesky a komunikací s publikem.

DĚTI DRUHÉHO STUPNĚ SHLÉDLY DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: FENOMÉN KAREL ČAPEK ANEB OD DÁŠEŇKY KE ZKÁZE SVĚTA...

Divadelní představení Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa je souborem několika ukázek z díla nejslavnějšího prvorepublikového spisovatele a dramatika. V šedesáti minutách přiblížili herci mladým divákům nejzásadnější okamžiky života a tvorby Karla Čapka, jeho myšlenky i názory, kterými ovlivnil kulturní i politickou atmosféru v tehdejší společnosti. V hraných ukázkách se zapojením publika, či prostřednictvím odlehčených moderátorských vstupů, vybízeli žáky k zamyšlení nad přesahem Čapkova díla do současnosti a jeho přínosem pro světovou literaturu.

FOTOGALERIE ZDE:

divadlkoprokoly28.2.2019063.jpg


Publikováno 4. 3. 2019 12:15

Novější 1 3 6 10 15