Základní škola a Mateřská škola Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zprávy tříd > 5. ročník

5. ročník

15.2.

Vl. - dokončen I. díl zeměpisná část, od 18.2. noste II díl Vlastivědy, dějepisnou část

Př -Probráno po str.49 uč., PS -doplněn po str.30, kdo nemá, prosím doplnit

ČJ -uč. probrána po str.56 Slovní druhy, zopakovat, PS II díl, doplněn po str. 6 včetně, DÚ do ČJ 2- uč. str.56 cv.15 a + vyhledejte a očíslujte alespoň 1 slovo z každého slovního druhu. na PO 18.2.

 

13.2.
Aj:
zkoušela jsem rozhovor :), v PS jsme vypracovali cv. 19/6. : PS 20/1, zopakovat slovní zásobu lekce - v pátek zkouším ústně i písemně slovíčka (ve větách!)

12.2.
Aj:
opakování otázek s Wh-, odpovědi, doplňování textu tvary slovesa to be, přivlastňovacími zájmeny: do sešitu jsme napsali cv. 23/5a,b, 7a. : naučit zpaměti ve dvojicích rozhovor z uč. str. 22/3b - změnit pouze údaje o DJ a volajícím.

7.2.
Aj:
poslech: uč. 22/3b: The Birthday Show 

6.2.
Aj:
procvičovali jsme dny v týdnu: uč. 22/1a,b, 2, 3a. 

Ma: Početníček str. 20, cv. 2  (první řádek, dva příklady na dělení )

5.2.
Aj:
Wh - otázky: uč. str. 23, PS: 18/2, 19/4, 5 - otázky, DÚ: PS 19/5 - odpovědi  

 

4. 2.
Ve čtvrtek 7.2.2019 pojedou žáci 2. - 5. ročníku do Moravského divadla v Olomouci na baletní představení Broučci. Odjezd od školy je v 8.15 hod., návrat kolem 13. hodiny. Děti budou mít vhodné oblečení do divadla, v batůžku svačinu a pití. Cena vstupenky: 100,- Kč (uhraďte do 7.2.2019). Zájezdový autobus hradí SRPŠ.

Ma: DÚ - 2 příklady v malém sešitě (procvičujeme písemné dělení dvouciferným dělitelem)

29.1.
Aj:
sloveso to be: učebnice 21/5: doplnění rozhovoru, 21/6 - zjišťování informací z poslechu. : PS 16/1. 

18.1.

Aj - dnes jsme psali slovíčka z tématického okruhu Family, děti překládaly věty se slovesem to be

Vl - učivo probráno po str.47 Evropa, PS doplněn po str.26.

Př - učivo probráno po str.46 Třídění živých organismů, PS doplněn po str. 27

Do konce pololetí bude v pátek místo Př. Vlastivěda nezapomeňte!

Čj - dú uč. str. 45/cv.3 do ČJ 2      PS doplněn po str.39

Prosím poslat 200,- Kč na SRPŠ do 31.1.2019

Ma:  Početníček str. 40, cv. 2  (vzájemná poloha dvou kružnic) 

16.1.
Aj:
zkoušení abecedy na IT.

Odevzdat souhlas zákonných zástupců s účastí na programu v ekologickém centru Sluňákov a 65,- Kč.

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 pojedou žáci 1., 4. a 5. ročníku do ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se zúčastní programu Jak vzniká papír. S sebou: batůžek se svačinou a pitím, přezůvky. Cena programu: 65,- Kč (uhraďte do 28.1.2019). Zájezdový autobus je hrazen SRPŠ.  

15.1.
Aj:
opakování slovíček z okruhu Family, přivlastňovací zájmena: uč.: 18/2 - 4, 19/5. Zítra: zkoušení abecedy na IT, v pátek: slovíčka 2B -písemně, časování slovesa to be - písemně   

11.1.
Aj: DÚ: napsat slovíčka z lekce 2B Family, v úterý budu zkoušet
 

9.1.
Aj:
práce na interaktivní tabuli - procvičování abecedy - www.agendaweb.org

Ma: DÚ - udělat opravy v malém sešitě  (početní operace +, - , x , :  ) V pondělí budeme mít ještě geometrii (budeme potřebovat kružítko a trojúhelník s ryskou).

8.1. Ve středu 9.1. 2019  od 15.30 h do 16.30h budou konzultační třídní schůzky.

Aj: opakování: časování slovesa to be, přivlastňovací pád - zkuste si procvičit na https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html: PS cv. 15/4

7.1. pěvecký kroužek pokračuje vždy ve středu od 12.40-13.20.

20.12. 

Přeji hezké Vánoce a úspěšný nový rok.  E.J.

ČJ - uč. probrána po str. 42 cv.10, PS - kdo nemá, doplnit po str. 35 včetně  čítanka přečteno po str.61

        DÚ - napište si opravy ve všech sešitech do ČJ !  + číst čítanku str.62 -65

VL -  uč. str. 38 -39 světadíly zopakovat a přečíst , PS - doplněno po str. 22, kdo nemá prosím doplnit dle učebnice.

Př - uč. probráno po str. Zoo a botanické zahrady, zopakovat, PS doplněn po str.26, kdo nemá, doplnit za dú.

19.12.
Ma: Opakovali jsme odčítání čísel větších než milion. Začali jsme procvičovat násobení.

                DÚ: PS (B) str. 8, cv. 3, ( str. 7, cv. 5 - kdo ještě nemá)

                Procvičuj :   http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/velka_cisla4.htm

18.12.
Aj: DVD This is Britain: Christmas 

11.12.
Aj:
slovní zásoba tematického celku Christmas: interaktivní tabule - CD Kids´ Word Bank

5.12.
Aj:
napsali jsme přání k novému roku kamarádům na Taiwanu, zopakovali slovíčka okruhu Family, napsali email o sobě (PS 13/7).

4.12.
Aj:
lekce 2B My family: slovní zásoba lekce.  
: PS 14/1

 Čj - probráno uč. po str.39,    dú na 5.12. uč. str.39 cv.10 opravené přepiš do ČJ 2

Čj - prac. sešit doplnit po str.30

čítanka - přečteno po str. 54

Čj - sloh uč. str. 40 pročíst, dú - napiš popis vašeho teploměru

Př - uč po str.35 , PS po str.22

Vl - Moravskoslezský kraj + doplnit PS

29.11.

Ma:  V pondělí jsme psali opakování 1. celku. Děti mají udělat opravy, ukázat opakování rodičům a poprosit o podpis.

         Někteří už zvládli, chválím.

         Začali jsme se učit čtení a zápis čísel větších než milion, dnes jsme procvičovali rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě.

         DÚ: PS(B) str. 4, cv. 1, 2 + PL dokončit cv. 9

                               Můžeš procvičovat: http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda1.htm

              

28.11.
Aj:
zápor slovesa "být", zkrácené tvary: uč. str. 17. DÚ: sešit English: 17/10 b: představit známou osobnost (sportovec, zpěvák, herec,...) Napsat 6 vět o spolužácích s použitím slovesa " to be"  (3 kladné tvary a 3 záporné): Např.: Amy je holka. Paťa není holka. David má 11 let. Terka nemá 40 let. Bára je z ČR. Ondra není z Ruska...... 

 

27.11.
Aj:
sloveso to be i zkrácené tvary, : sešit English 17/6b

 

Rozsvěcování stromečku - info pro zpěváky

Sraz v pátek 30. 11. na rozsvěcování stromečku je v 16.30 před obecním úřadem (zkouška zvuku), vystoupení proběhne v 17.30. Ve škole bude zkouška na vystoupení v pátek  do cca 13. 00 hod.

22.11

VL- probráno po str 27. uč. kraj   Vysočina, DÚ - orientace na mapě, pohoří řeky v krajích, památky, přírodní zajímavosti

Referáty: Ter.Z.  Královehradec. kraj,

                 Dav.O. Pardubický kraj         na út.

                  Eliš.V. Jihomor. kr.                na čt.

                  Bára G. Zlínský kr.               na 4.12.

                  Vája R.  Moravskoslezský kr.  6.12.

Př- probráno po str.30 uč. Zopakovat! shrnutí na str. 30 v rámečku., podívat se na str. 31 ! Podívat se na PS str. 20

ČJ - LV- číst nahlas čít. str. 44-45

ČJ - uč. str.37/ cv.8 písemně do čj 2, Napsat opravy do všech sešitů v ČJ !

 

 

20.11.
Aj:
Where are you from? Slovíčka: PS str. 81 - countries and cities (opsat a naučit se "pouze" názvy států), uč. 16/1, 2. 2a - písemně do sešitu English. : PS 12/1, 2.

16.11.

Ma: procvičujeme převody jednotek času  - DÚ: na lístečku    60 s = _________ min, 120 min =  ___________h

         Další převody si můžeš procvičit : http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_casu1.htm

 

      

14.11.
Aj:
uč. 13: English Across the Curriculum - použití angličtiny v matematice. : zopakovat slovíčka celé 1. lekce, v pátek 16.11. budeme psát diktát :).

13.11.
Děti dostaly info ke škole v přírodě. Prosím vyplnit a odevzdat nejpozději do 21. 11. Děkuji. Molišová
Aj:
opakování lekce 1A - D: uč. 14: Revision  
 

 

9.11. 
Třídní schůzky

Konzultační tř. schůzky s rodiči budou ve st. 21.11. 2018, v době od 13.30 h do 16.00 h. V případě, že by Vám termín nevyhovoval, je možné se domluvit individuálně.
Aj: kontrola písemného opakování

8. 11.

Ma: Procvičovali jsme druhy úhlů podle velikosti, zápis úhlů, body, které úhlu náleží a nenáleží.

        DÚ: pracovní list cv. 3, 4, 5, 6, 7. (cv. 1, 2 můžete ústně)

7.11.
Př. - DÚ uč.
str. 25/ cv. uprostřed stránky, zjistit jména kosmonautů a další dle zadání , Úst. zopakovat učivo ze str. 24 -26 na pá 9.11.

ČJ - sloh DÚ - do slohového sešitu napiš popis prac. postupu Čarodějnický lektvar používejte rozmanitá slovesa, zachovejte správnou posloupnost činností, nezapomeňte na závěr zhodnotit, zda lektvar fungoval, zvolte správný, přiléhavý nadpis, tvořte raději kratší věty než souvětí, pozor na pravopisné chyby. Domácí slohovka bude na známky. !

Pč - na zítra prosím donést klubíčko vlny,  průběžně noste  2 kousky látky cca 20 x 20 cm, stužku cca 30 cm, jehlu a nit na jehelníček.
Aj: písemné opakování lekcí 1A - 1D: PS 10/1 - 3, 11/4 - 6.

 

2.11. ČJ - Lv : čítanka  po  str. 33, zopakovat si, + připravit odpovědi na otázky ze str.160

Čj - uč. probráno po str .29 PS doplněn po str.19, kdo nestihl, doplní, DÚ PS str.20 / cv.7

+ příprava na diktát, ti , co si chtějí opravit : PS str. 18./ cv. 9 ( bude výběr 10 slovních spojení )

Př - probráno: Vesmír, Země, Měsíc,  zopakovat ústně

Vl - probráno: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj po str.25, PS strr. 14 -  cv. 4 doplnit, kdo nestihl
Aj: příprava na písemné opakování lekcí 1A - 1D: učebnice 14/1, 2, 4.

31.10.

Ma: papír - druhý sloupeček (12 příkladů)

        procvičujeme příklady typu:  189 : 7, 126 : 6, 116 : 4, 82 : 2, 165 : 3, 133 : 7, 82 : 2, 156 :3, 172 : 2, 153 : 9, 188 : 2,

24.10.

Ma: PS(B) str. 2, cv. 3, 4 (dělení),  Zopakovali jsme vlastnosti dělení v uč. str. 12. Počítali jsme příklady na dělení zpaměti - dělení desítek, stovek, tisíců atd. desítkami, stovkami, tisíci ....... ( 4 600 : 20,  520 000 : 2 000, 270 000 : 3 000, ....)
Aj: opakování abecedy, hledání chyb v hláskování (uč. 10/4, 6), počítání věcí kolem nás - vazba There is/there are.....(uč. 11/8).

      

23.10.
Aj: Množné číslo podstatných jmen, opakování anglické abecedy, vazba there is/ there are.  V PS jsme vypracovali všechna cvičení lekce 1D, za je napsat rozdíly u obr. B.  

 

19.10.

Na úterní Vv přinést v pondělí barevné listy, větší množství
Aj: Lekce 1D: Abeceda, zkoušení abecedy, hláskování slov 

18. 10.

Ma: PS(B) str. 1, cv. 2 (dokončit, zkoušku provádíme záměnou činitelů)

 

17.10.

Aj: opakování číslovek (uč. 9/6 - 9), říkanka This old man, anglická abeceda (uč. 10/1,2), v pátek zkouším:)

 

Ma:  DÚ: Početníček str. 3, cv. 2 - první řádek (komutativnost násobení)

16. 10.

Ma: DÚ: PS(B-zezadu) str. 1, cv.1,2 (horní - procvičujeme použití vlastností sčítání - komutativnost a asociativnost)
Aj: zkoušela jsem slovíčka lekce 1C  (Numbers - číslovky) ústně a písemně, v PS jsme dokončili cvičení 6, 7. 
Za slovníček vybírám 12,- Kč.

 

10.10.
Aj:
opakování number, zjišťování telefonních čísel, hra Fizz - Buzz. Za DÚ: na úterý 16.10.: naučit slovíčka z lekce 1C. 

9.10.
Aj:
zkoušela jsem slovíčka lekce 1B - ústně  :) i písemně :), : PS 7/4 + zkusit CD v PS

Informace pro zájemce ke kroužku Sborový zpěv: bude probíhat zdarma vzhledem k tomu, že děti se připravují na vystoupení a reprezentují školu. Kroužek začíná příští týden ve středu již po 5. vyuč. hodině (pro 1. stupeň). Během října a listopadu budou děti nacvičovat vánoční vystoupení (Pňovice   1. 12., Střeň 8.12.). Jakešová

Informace pro děti, které vystupují na hodech: Vystoupení dětí se uskuteční v neděli 30. 9. 2018 v obecním parku od 14:00. Sraz na vystoupení je ve 13:45 hod. u pódia v parku.

 

1.10.

Ma:  PS str. 16, cv. 6

        Prosím žáky, kteří se zaregistrovali na matematickou olympiádu, aby si zítra donesli heslo a email.

Ma: opakovali jsme učivo o čtverci a obdélníku (sousední strany, protější strany, výpočet obvodu, výpočet obsahu, ...)

        DÚ: PS str.14, cv. 6
Aj: naučit se slovíčka z lekce 1B - na 8.10. Budu zkoušet ústně i písemně, přihlásit se do www.projectonlinepractice.com.

26. 9.

Ma: Opakujeme učivo z geometrie. DÚ: PS str. 11, cv. 1e dokončit + cv. 2
Aj: procvičování čísel 0-100, pokynů (kladných, záporných), hra: Obkladačky

21.9.
Aj:
na 2.10.: naučit slovíčka z lekce 1A (PS str. 80), rozhovor: pozdravy (vzorové rozhovory jsou v PS 3/3,4,5), čísla 0-100. 

20.9.
Aj: opakování slovní zásoby nižších ročníků, pozdravy. V PS jsme vypracovali cv. 2/1,2, 3/3. : zaregistrovat se do online procvičování

 

 Vystoupení žáků 30. 9. 2018

 Dne 30. září se u příležitosti konání hodů v Pňovicích uskuteční hudební vystoupení žáků ZŠ. Některé děti dostaly do deníčku papírek týkající se zkoušek. Budou vždy ve středu po vyučování. Papírek v případě zájmu prosím vyplňte do středy.12. 9., kdy se uskuteční první zkouška.

Děkuji.

Jakešová

 

17.9.

Ma: 

Procvičovali jsme matematické pojmy (součet, dělenec, rozdíl, ... ) .

DÚ: malý sešit (B) - vlepený pracovní list

Učivo si můžeš procvičit :

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=5&subject=Matematika&search1=03.+Matematick%C3%A9+pojmy#selid