Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Zprávy tříd > 3. ročník

3.ročník

 

Školní rok 2018/2019

 

11.6.

Upozornění  VÝLET : 

Vážení rodiče, 

z důvodu vysokých teplot zkracujeme délku pátečního výletu. Navštívíme pouze jeskyně.

Nepůjdeme lesem do indiánské restaurace. Špekáčky nebudeme opékat.

Předpokládaný návrat z výletu je v 11: 30

Děkujeme za pochopení

učitelky 1. stupně 

 

 

 

27.5.2019

ČJ - opakovali jsme vyjmenovaná slov vy, vysoký, výt (uč. str. 53,54)

uč. str. 54 - učili jsme se další vyjmenovaná slova výskat, zvykat, žvýkat - ústně

PS str. 45/druhá polovina - dvojice víska - výská

PS žlutý str. 42/1, 2 - dopsat vyjmenovaná slova, která známe 

Dú: ČJ uč. str. 56/6, 7 - ústně

 

MA uč. str. 25/4, 5, 6, 7 společná práce, vytvářeli jsme systém 0:4=0, 40:4=10........40:40=1, 80:40=2.....

PS str. 13 - dělení, procvičovali jsme ústně dělení a násobky

PS str. 13/4a), b) - učíme se dělit násobky 40  -čtyřmi a čtyřiceti 

 

ČaJS uč. str. 61 - učili jsme se informace o vnitřních částech těla +PS

Dú: ČaJS uč. str. 61 - číst a učit se říct informace + uč. str. 62 - 63 načíst text

 

 

 

V pondělí 13.5. se fotíme! Pokud budete chtít objednat fotky jednotlivců či skupinek, napište požadavek do deníčku.

Jednotlivec -       dostane 3ks -                                  zaplatí 60,-Kč 

Skupinka -          2 děti - každý dostane 2ks -            zaplatí 40,-Kč

Skupinka            3 a více dětí - každý dostane 1ks - zaplatí 20,-Kč

Společná - 25,- Kč

 

10.5.2019 

ČJ PS 39/14 - nejméně 5 slov seřadit podle abecedy, str. 40/17, 18

 

MA min. násobilka 1 - 10, násobilka 20, 30

PS str. 15 - doplnili jsme násobeni 80

 

ČaJS uč. str. 56 - učili jsme se dělení živočichů podle druhu potravy + opakování Živá příroda - živočichové 

 

ČJ - čtení knížek - Čtenářské krabice + PL 

 

2.5.2019

ČJ PS žlutý dokončovali jsme vyjmenovaná slova po p a začali jsme vyjmenovaná slova po s

Dú: PS str. 34/20 (obě nebo jednu postavičku) + PS str. 38/7

 

Ma uč. str. 24/1 - doplňujeme řadu ústně, 25/1 - vyhledávání násobků v tabulce 

PS str. 13 - počítáme násobky 40 

Dú: Ma ústně se učíme násobky 30, 40 

 

 Dú: Čít. učíme se básničku zpaměti Ptám se, ptám se, pampeliško     

do pátku nebo do pondělí                                                                                                          

 

 

 

15.4.2019 pondělí

ČJ učili jsme se řadu vyjmenovaných slov po p - opakovali jsme význam jednotlivých slov

Dú: umět řadu vyjmenovaných slov  + ostatní řady 

 

MA PS str. 8 - učili jsme se společně na tabuli sčítání trojciferných čísel 

  • uvědomovali jsme si 10 jednotek = 1 desítka a 
  • 10 desítek = 1 stovka (podívali jsme se na velké počítadlo) 
  • hru na židličky - násobení, dělení, dopočítávání)

Dú: PS str. 8 

 

AJ - opakovali jsme názvy části obličeje a učili jsme se písničku 

 

ČaJS - dávali jsme si vzájemně otázky  z různých témat a  vzájemně odpovídali 

Čít. - vypsali jsme z básniček osoby, zvířata a věci (Duben....)

Dú: čít. str. 121 číst a vyprávět 

 

 

3.4.2019 středa

ČJ - opakování vyjmenovaných slov PS str. 40 - věty přísloví, dvojice slov (např. pysku x písku)

Dú: Ps str. 40/7, někdo cv. 6 + opr. 

 

MA PS 5 - vysvětlení nejasností z úkolu, další cvičení - samostatná práce, s dopomocí dle potřeby, MM -další cvičení

Dú: MM celé cvičení 

 

AJ - opakovali jsme písničku, hráli komiks a dopisovali slovníček

Dú: dopisovat slovníček 

 

Čít. čtení Jak se čuník vrátil (Mikeš) 

diktát slov a básnička Čekanka 

 

2.4.2019 úterý

MA PS str.4 kontrola dú - vysvětlovali jsme si příklady na odčítání např. 240-6-40 (odečítali jsme s výhodou 240-40.....

200-6 - jsme znázorňovali na tabuli (kreslili jsme peníze a rozměňovali jsme je na drobné

PS str. 5 - na čas jsme zvládli křížovku

Dú: PS str. 5/ vyber si cvičení 

 

ČJ uč. str. 46 - opakovali jsme vyjmenovaná a příbuzná slova, která děti včera vyhledala ve slovníku, 

Zajímala se o tato slova: klopýtat, pykat, pýřit se, čepýřit se, ptakopysk, pysk, pýcha, slepýš, pýr, zpytovat, kopyto. 

Daná slova jsme si vysvětlovali jinými slovy. Řekni to jinak, např. klopýtat - vrávoravě jít, zakopávat....

Kontrola dú: uč. str. 47/2

PS str. 40/1, 2 - vysvětili jsme si slova

Dú: PS str. 40/2 - dokonči

 

AJ - opakovali jsme si písničku, učili jsme se komiks (poslech, opakování slovíček, hraní komiksu)  a psali jsme slovíčka 

Dú: učit se psát slovíčka (scared, happy.....)

 

Čít. - čtení Jak Bobeš s Mikešem čarovali (Josef Lada - Mikeš) 

čít. str. 115 četli jsme Jak jsme zasadili první kytku 

 

 

26.3.2019 úterý

MA - opakovali jsme násobení a dělení, sčítání a odčítání v mat. min. (na známky)

PS str. 3 - tabulka na čas 

Dú: PS str. 3/ vyber cvičení 

 

ČJ - opakovali jsme řadu PS žlutý str. 21- trénovali jsme tvary vyjmenovaných slov  

Dú: PS žlutý str. 22, 23 a) 

 

AJ - učili jsme se pozdravy, uč. str. 22/ poslech, čtení a akce, učili jsme se písničku

PS str. 22/6 - dopsat pozdravy

Dú: PS str. 22/7

 

ČJ čít. str. 108 Breptavá - báseň s jazykolamy, psali jsme do písanky

Dú: čít. str. 108 naučit se 1 jazykolam zpaměti (Já rád játra....Jíří řeže z dříví...Šine ses pštros....)

 

 

25.3.2019 pondělí

ČJ PS žlutý str. 20 - opakovali jsme řadu vyjmenovaných slov po m, učili jsme se řadu, doplňovali cvičení 1, 2, 3

Dú: PS str. 20/4

 

MA PS str. 1 - uvědomovali jsme si řády (stovky, desítky a jednotky) 

PS str. 2 - společně jsme sčítali a odčítali vybrané příklady

Dú: MA PS str. 2 dokončit 

 

AJ - opakovali jsme slovní zásobu z obrázkového slovníčku - výslovnost a psaná podoba

Poslech - uč. str. 22 - učili jsme se pozdravy, otázku a odpověď 

Dú: nalepit do malého sešitu obrázkový slovníček

 

ČaJS uč. str. 49 - zařazovali živé organizmy, učili se vlastnosti živočich + PS

Dú: uč. str. 49 - umět říct a vyjmenovat informace a str. 50 číst a vyprávět 

 

Čj - čít. str. 108  četli jsme báseň Breptavá a psali do písanky

 

 

20.3.2019 středa

ČJ opakovali jsme ústně uč. str. 44 - Děti si vybraly cvičení 15 a 17+  řadu vyjmenovaných slov 

PS žlutý str. 25/15 - ústně, uvědomili jsme si jiné tvary vyjmenovaných slov  str. 25/16a) - společně jsme zdůvodnili a napsali

Dú: PS žlutý str. 25/18 vypracovat v PS nebo 19 doplnit v PS a nesmyslné věty napsat správně do sešitu 

 

MA - psali jsme matematickou soutěž 

Dú: Kdo neměl úkol z 19.3. PS str. 1/ označené - dopsat 

 

AJ - opakovali jsme slovní zásobu, slovníček str. 7 (čtení a psaní) 

a vytvářeli jsme věty s He's....... She's........

Poslech uč. str. 22 

 

Čít. Kdy je na světě nejkrásněji - děti si vybírali a četli o ročním období 

Dú: Kdy je......natrénovat, čtení je potřeba zlepšit 

Připomínám básničku zpaměti Co všechno musí dělat jaro

 

19.3.2019 úterý 

MA  pokračujeme Matematické minutovky -na známky

PS str. 1 - opakovali jsme řády Co má číslo 200? Kolik stovek má číslo 200? Číslo 200 znamená, že to jsou 2 stovky.....

PS str. 1 - vypracovali dle vlastního výběru 

 

ČJ uč. str. 44/15 -četli hádanky a řešení si zapsali  44/15 - doplnili ústně 

Čít. Kdy je na světě nejkrásněji - četli s porozuměním  a odpovídali na otázky 

 

AJ uč. str. 21 - podle obrázků tvořili věty, některé napsali, poslech  uč. str. 22

 

18.3.2019 pondělí 

ČJ - dávali jsme si hádanky na vyjmenovaná slova (popiš vyjmenované slovo) 

MA - opakovali jsme z PS  (ČJ) Mysli si číslo...... počítali jsme v minutovkách 

AJ - poslech uč. str. 20, opakovali jsme slovní zásobu slovníček str. 7

 

20.2.2019

ČJ - opakovali jsme řadu vyjmenovaných slov po l a jejich tvary

Kontrola dú: PS str. 3, 4 - četli jsme vytvořené věty

Vyvozovali jsme poslední čtyři vyjmenovaná slova

Dú: uč. str. 38/9a) ústně + PS str. 36/3

 

MA - učili jsme se psát římské číslice, kontrola dú PS str. 11

Opakovali jsme násobilku 

Dú: uč. str. 21/ vyber si cvičení ústně

 

AJ - poslech  - opakování, učili jsme se říct o sobě 3 věty, psali jsme so slovníčku str. 4

Dú: slov. str. 4/ sloupeček

 

ČJ čtení - zůstává ČaJS - čteme a učíme se vyprávět

 

 

19.2.2019 úterý

ČJ - opakovali jsme řadu vyjmenovaných slov po l (slyšet..... lýtko)

uč. str. 38 - četli jsme na daná slova věty, ve kterých jsme rozlišili psaní i,í, y,ý podle významu

uč. str. 38/7 - společně jsme odpovídali na otázky 

uč. str. 38/8 - skládali jsme slova 

PS str. 36/1, 2

Dú: PS str. 36/3,4

 

MA uč. str. 21 - učili jsme se znaky pro zapsání římských číslic I = 1, V = 5, X = 10 a jejich kombinace

Dú: PS str. 11/ vyber si cvičení, které zvládneš 

 

AJ - ve slovníčku jsme si opakovali čísla, poslouchali komiks,

podle uč. opakování jsme dělali poslech s porozuměním

Dú: slovníček str. 3/sloupeček

 

Čít. zkoušeli jsme básničky a psali jsme přepis z PS str. 31/11 na známky (zapsáno od 14.2.- možnost přípravy) 

 

 

18.2.2019 pondělí

ČJ . opakovali jsme řadu vyjmenovaných slov po b, učíme se řadu po l

Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat.

uč. str. 37 - vysvětlili jsme si další slova vzlykat, lysý lýtko a udělali jsme cvičení str. 37/5,6

Dú: uč. str. 38/žluté okénko, na 4 slova vytvoř 4 věty ( lysá, lísá se, lyska, líska). 

 

MA PS str. 14/2 - příklady jsme společně názorně počítali na tabuli (použili jsme názorný materiál a příklad jsme zapsali 

str. 15/1 - začali jsme počítat příklady a na základě výsledků jsme dopisovali písmena

Dú: PS str. 15/1 - je potřeba příklady písemně odčítat a následně sestavit slovo

 

ČaJS uč. str. 44, 45 - zkoumali prakticky hmotnost a objem, dělali odhady a pak vážili a měřili

Dú: uč. str. 45, 46 číst

 

Čít. - říkali básničky zpaměti, 

Čít. str. 154 - přečetli jsme text dle vlastního výběru

Dú: vyber si další text a natrénuj čtení str. 154, 155

 

 

12.2.2019 

MA MM snažili jsme se vypracovat 1 cvičení na známky

Opakovali jsme odčítání bez přechodu a začali jsme řešit odčítání s přechodem přes desítku - názorně 

 

ČJ - vytvářeli jsme na magnetické tabuli přehled vyjmenovaných slov  a příbuzných slov. 

Uvědomovali jsme si jiný tvar vyjmenovaného slova a příbuzné slovo. 

 

AJ - děti si dávali hádanky systémem otázek a odpovědí - samostatně (podle uč.)

Komiks - opakovali jsme fráze a hráli 

 

ČJ - psali jsme diktát z PS

Čít. str. 152 - četli jsme Jak začal pes..... 

Dú: Čít. str. 170 Dopis

 

11.2.2019 pondělí

ČJ PS 32 - 34 - společná kontrola cvičení, vysvětlení pojmů

ČJ Dú: PS 32-34 domácí kontrola

 

MA PS dokončování sčítání s přechodem (kdo měl, pracoval v MM)

MM - cvičení na písemné sčítání a cvičení na násobení a dělení 

MA Dú: vyber cvičení v matematických minutovkách 

 

AJ - uč. str. 16 - uměli jsme se zeptat a odpovědět, uč. str. 17 - komiks poslech, opakování frází 

 

ČaJS uč 42 - seznámili jsme se s přehledem veličin, prakticky řešili délku - měřili

ČaJS Dú: uč. str. 42 - číst a vyjmenovat

 

8.2.2019  pátek

ČJ uč. str. 35/15 - zdůvodnili jsme si pravopis neúplných slov

  • vysvětlili jsme si slovo starobylé (starobylé obyčeje, starobylý nábytek) 
  • rozdíl hbitý x bystrý
  • jiný tvar slova ( obyvatel - obyvatelé, kobyla- kobyly, bylina - byliny ...)

PS samostatně pracovali další cvičení 

 

MA PS - samostatně jsme  písemně sčítali s přechodem přes desítku, dle potřeby si příklady procvičovali názorně 

 

ČaJS uč. str. uč. str. 41  - vyprávění informací + PS str. 31/15, 16 někdo vypracoval i cvičení 17

Dú: učit se říct informace o půdě, ale také informace o neživé přírodě ( zkráceně, ale vyjmenovat neživou přírodu a stručně se vyjádřit k jednotlivým částem neživé přírody. Vnímat neživou přírodu  také jako celek).

 

Čít. str. 152 Jak začal pes kamarádit s člověkem - četli jsme podle jednotlivých rolí 

Čít. stgr. 170 Dopis - přečetli jsme a zamysleli jsme se nad postavičkou Spejbla a Hurvínka - vlastní zkušenosti dětí 

Dú: vybrat si Jak začal pes.... nebo Dopis - naučit se číst vybraný text 

 

 

Ve čtvrtek 7.2.2019 pojedou žáci 2. - 5. ročníku do Moravského divadla v Olomouci na baletní představení Broučci. Odjezd od školy je v 8.15 hod., návrat kolem 13. hodiny. Děti budou mít vhodné oblečení do divadla, v batůžku svačinu a pití. Cena vstupenky: 100,- Kč (uhraďte do 7.2.2019). Zájezdový autobus hradí SRPŠ.

Dú: Prosím přinést Souhlas (akce Moravské divadlo). Děkuji

5.2.2018 úterý

MA - opakovali jsme násobky (vybrali si číslo, nalepili a dopsali příklad), psali výsledky 10 příkladů z učebnice )

uč. str. 25/ vybrali si cvičení

Ve trojicích jsme se názorně učili písemné sčítání. 

Dú: MA uč. str. 25/5 a), b) do sešitu

 

ČJ - opakovali jsme vyjmenovaná a příbuzná slova na magnetické tabuli

PS - pokračovali jsme v dalších cvičeních, v případě potřeby pomoc učitele 

Dú: PS označené cvičení a prosím udělejte kontrolu napsaných cvičení

 

AJ - opakovali jsme písničku o zvířatech, otázku a odpověď

Is it a....? Yes, it is.   No, it isn´t   výslovnost + psaná podoba 

uč. str. 16 - zjišťovací otázky (ptáme se na zvíře, velikost, barvu) 

 

 

 

Ve čtvrtek 31.1.2019 končíme výuku 11:25 (po čtvrté vyučovací hodině). 

Info: Ve čtvrtek 31.1. dostanou děti v plavecké škole Mokré vysvědčení a po návratu z plavání výpis z vysvědčení.

Prosím, dejte jim s sebou složku, ať nemají vysvědčení doslova mokrá. Děkuji.

 

Pro zájemce: Pěvecký kroužek pokračuje vždy ve středu od 12.40-13.20

28.1.2019 pondělí

ČJ PS str. 29, 30 samostatná práce s vyjmenovanými slovy po b

 Dú: řada vyjmenovaných slov po b - zpaměti, PS str. 29, 30 - označený dú

 

MA uč. str. 23 - seznámili jsme s písemným sčítáním se součtem jednotek 10 - názorně a zápis na papíře

pracovali jsme jednotlivě, ostatní počítali násobilku

Dú: opakovat násobilku, umět počítat i příklady

 

AJ uč. str. 15 - otázka a odpověď - výslovnost + PS str. 15/3, 4

ČaJS - uč. str. 39, 40 - učili jsme se informace o půdě

Čít. - psali jsme v písance, jednotlivě jsme ještě dokončovali matematiku

Dú: čít. str. 89

 

 

16.1.2018

ČJ uč. str. 15/19 - kontrola diktátu, zdůvodnění

PS 11/21, 22 - učili jsme se tvary vyjmenovaných slov, zdůvodňování, učili jsme se řadu

Dú: ČJ PS str. 11/23 + písanka - 4,5 řádků

 

MA uč. str. 14 - učili jsme se písemné sčítání, zápis, uvědomit si desítky a jednotky, kontrola

PS str. 7/1

Dú: PS 7/2 + opakovat násobilku

 

AJ uč. str. 13 - hráli jsme komiks

PS 12/5 - četli jsme a kontrolovali

 

Čít. 76,77 - četli jsme Měsíce a Kalendář 

 

15.1.2019 úterý

MA PS str. 5/1 - opakovali jsme digitální čas, odčítali jsme dvojciferná čísla

 uč. str. 12 -  vnímali jsme postup při vytváření souměrného obrázku

PS str. 6/1, 3 - vytvářeli jsme souměrný obrázek

Dú: MA PS 5/2 nebo 3 cvičení + opakovat násobky 

 

ČJ PS 10/19 - samostatná práce, měření času,  PS str. 11/20 - učili jsme se poznat příbuzná slova 

uč. str. 15/19 - známku dostali po vlastní opravě podle učebnice, známky budu psát zítra 

 

Dú: PS str. 11/21

 

AJ uč. str. 9, 17 -komiks, cvičili jsme výslovnost, PS str. 12, 13

 

 

 

 

ČJ PS str.  

 

 

 

Děti se na plavání fotily, fotky budou za dva týdny. 

11.1.2019 pátek

ČJ uč. str. 33/6 - opakovali jsme příbuzná slova ke slovu být ve větách

uč. str. 33/7 - skládali jsme přísloví a ustálená rčení 

uč. str.  33/8 - zdůvodnili jsme psaní i, í, y, ý

PS 10/14 kontrola dú, str. 10/15 - příbuzná slova

 

MA uč. str. 9 - učili jsme se odčítání dvojciferných čísel 

uč. str. 9/5 a  - rozepsali jsme příklady , PS 4/1

 

ČaJS - úvod horniny a nerosty, uč. str. 38

 

Čít. - básničku zpaměti, str. 75 - čtení

Dú: čít. 76 ?77 číst 

 

9.1.2019 úterý

MA uč. str. 6 - sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ

-učili jsme se rozepsat příklad a přidat nejdřív desítky a pak jednotky 

42+19=42+10+9=52+9=61

PS str. 3/vybrané příklady jsme vypočítali uvedeným způsobem

Dú: PS str. .3 půlku příkladů 

 

ČJ uč. str. 32 - vyhledávali jsme vyjmenovaná slova a jejich tvary a příbuzná slova

uvědomovali jsme si dvojice slov 

Dú: PS str. 10/14

 

AJ uč. str. 12/kartičky - čtení, str. 12/13 - poslouchali jsme otázky a učili se výslovnost 

uč. str. 13 - poslouchali jsme My friend is a monster 2

 

 

Děti dostaly informace - fotografování plavání. Prosím přinést do 10.1.2019 i v případě nezájmu. Děkuji 

9.1.2019 třídní konzultace od 15:30 do 16:30 - dle potřeby 

8.1.2019 úterý

MA uč. 4, 5 - děti si vybíraly cvičení a ústně vypočítaly

PS str. 2 - slovní úlohy společně, tabulku příklady samostatně

Dú: Ma PS str. 2 dokonči (kromě dětí, které si vybraly za odměnu - bez úkolu z ma)

 

ČJ PS ž. kontrola dú - Přišel si na něco?

Z uč. jsme trénovali cvičení na další vyjmenovaná slova

PS ž. - v cvičení jsme porovnávali a doplňovali (názorně i písemně)

být  ( ve významu bude) a bít (ve významu bije, tluče).

Dú: PS ž. 9/12 ? 13

 

AJ - opakovali jsme písničku (13,...20), psali čísla, zkoušeli jsme rozhovor

Dú: učit se psanou podobu čísel

 

Čít. uč. str. 72, 73 - četli jsme příběh na známky

Dú: čít. str. 74 básničku zpaměti. Děti si vybraly Otázka pro leden (na pátek)

 

7.1.2019 pondělí

ČJ - opakovali jsme si řadu vyjmenovaných slov 

PS 8/6 - přečetli a vnímali jsme tvary vyjmenovaných slov

PS 8/7 - zdůvodňovali jsme psaní y,ý, i, í 

PS str. 8/8 - uvědomili jsme si základní tvar vyjmenovaného slova 

Dú: PS str. 8/9

 

MA PS str. 1 - opakovali jsme násobilku, společně jsme řešili slovní úlohu, závorky, zaokrouhlování - opakování

Dú: PS 1 - dokončit 

 

AJ - opakovali jsme nábytek, a čísla v písničce (13 - 20), psali jsme čísla 

 

ČaJS  - opakovali vodu, vlastnosti vody, 

uč. str. 37 - učili jsme se vzduch, vlastnosti vzduchu, složení vzduchu 

PS 28/7, 8, 9 - společně, kontrola 

Dú: uč. str. 37 - umět číst a říct informace (PS str. 28 - dokončí řada u okna)

 

Čít. str. 70, 71 - dočetli jsme, odpovídali jsme na otázky

Dú:  čít. str. 72, 73 - číst 

 

 

 

4.1.2019 pátek

Děti dostaly informace - fotografování plavání. Prosím přinést do 10.1.2019 i v případě nezájmu. Děkuji 

9.1.2019 třídní konzultace od 15:30 do 16:30 - dle potřeby 

 

ČJ - uč. str. 32,33 - opakovali jsme vyjmenovaná slova, dvojice slov - pobýt x pobít

PS žlutý 8/6 - doplňovali tvary vyjmenovaných slov + cv.7

 

MA uč. - přehled učiva, PS str. 1/2, 3 - opakování násobilky

 

Čít. str. 68 - opakovali jsme si báseň, str. 69 - četli jsme příběh

 

ČaJS - opakovali jsme informace o vodě, doplnili PS 

 

 

21.12.2018

 Přeji pěkné vánoční svátky, hodně klidu, pohody a společného rodinného času. Do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 

ČJ  PS str. 6,7 - četli jsme příběh, dopisovali jsme vyjmenovaná slova, příbuzná slova. 

Uvědomili jsme si vyjmenovaná slova v různých tvarech. 

MA  PS dokončovali jsme cvičení a opakovali jsme násobilky.

Zkoušeli jsme říct násobilky pozpátku. 

 

20.12.2018 čtvrtek 

Zítra se učíme první dvě vyučovací hodiny, 

po velké přestávce budeme mít malou třídní besídku a volné aktivity (děti si mohou přinést dle vlastního výběru vhodnou činnost)

ČJ - děti říkaly zpaměti básně  Prosinec nebo Štědrý večer 

 

 

19.12.2018 STŘEDA 

ČJ - PS žlutý 5/3 kontrola dú, říkali jsme věty

PS str. 6,7 - četli jsme příběh a podtrhli vyjmenovaná slova a dopsali k obrázkům 

 

MA - dokončovali jsme PS, 

uč. str. 46/2 - zkoušela jsem na známku

Dú: potřebujeme umět všechny násobilky 

 

AJ - opakovali jsme čísla (13 - 20) - výslovnost a učili jsme se psanou podobu 

 

Čít. uč. str. 18/3 - psali jsme text jako diktát, potom si děti otevřely učebnice a samostatně si napsané věty zkontrolovaly, 

známku dostali až po vlastní kontrole podle učebnice 

 

17.12.2018 pondělí

ČJ uč. str. 32 - zdůvodnili jsme psaní y,ý (slovo byl je tvar vyjmenovaného slova být, proto píšeme tvrdé y)

zkoumali jsme dvojice slov: být - bít, pobýt - pobít.....

zjistili jsme, že ve výslovnosti jsou stejné, psaní i,í, y, ý určuje význam slova ve větě

PS str. 5/3 - vytvořili vyjmenované slovo a vymýšleli jsme věty s vyjmenovaným slovem 

Dú: PS 5/3 dopsat slova a vymýšlet věty, 5/4 - vyřešit hřebenovku 

 

MA PS - děti dokončovaly 1.díl PS, 

uč. str. 46/1 - všechny děti byly zkoušeny, oprava je možná ve středu 

Dú: MA PS -  u dětí jednotlivě označené

 

ČaJS - vyprávěli o vodě, pozorovali, zkoumali vlastnosti vody 

 Dú: ČaJS uč. str. 33 - číst a učit se informace o vodě 

 

Čít. - str. 65 - četli jsme kvíz a zapisovali jsme správné odpovědi, uč. str. 64 - učili jsme se báseň Prosinec

Dú: str. 64 ? 68 učíme se vybranou básničku zpaměti 

 

14.12.2018 pátek

ČJ uč. str. 31 přečetli jsme si vyjmenovaná slova

PS str. 5/2 - přečetli jsme si věty s vyjmenovanými slovy a vytvářeli vlastní věty

 

MA učili jsme se používat tabulku násobků čísel 1 až 10 (řádek, sloupeček),

řádek a sloupeček ukazujeme oběma rukama a prstíky se potkají na výsledku, 

vyhledávali jsme libovolné násobky,

říkali jsme si k jednotlivým násobkům příklady, 

 

ČaJS uč. str. 32 Neživá příroda - látky a jejich skupenství (čtení, vyhledávání látek, popis látek, vyjádření svých zkušeností)

Dú: uč. 32 - číst, vyprávět a učit se informace zpaměti 

 

ČJ - čtení Děti z Bullerbynu - příběh Hledáme poklad, vyprávění předcházejícího příběhu Když prší

Nový příběh - Anna a já působíme lidem radost - poslech příběhu, zamyšlení se 

Jak můžeme působit lidem radost - o víkendu děti pozorují tuto situaci v rodině, na návštěvě, mezi kamarády atd.....

 

13.12.2018 čtvrtek

ČJ - uč. str. 31 - četli jsme vyjmenovaná a příbuzná slova,

dle zájmu si vyhledali slova ve Slovníku spisovné češtiny (např. slovo dobytče, pobývat....)

uč. str. 31/2 - vyhledávali jsme vyjmenovaná slova ve čtyřsměrce 

uč. str. 32/3 - učili jsme se zdůvodňovat pravopis vyznačených slov 

-byl je tvar vyjmenovaného slova být atd. 

Přečetli jsme si tvary vyjmenovaného slova být - uč. str. 32 (žluté okno) 

PS žlutý str. 5/2 - četli jsme věty a doplňovali vyjmenovaná slova 

Dú: ČJ PS žlutý str. 5/2 doplnit slova písemně 

 

MA učili jsme se násobilku 10

PS str. 24 - křížovku, PS str. 8 - vysvětlili jsme si systém křížovky

PS str. 24/2, 3 - společně jsme dělali slovní úlohy - ústně, dle potřeby i písemně 

PS str. 24/5 - samostatná práce 

Dú: MA učit se násobilku 10 ústně + opakovat všechny ostatní násobilky 

 

 

12.12.2018 středa

MA - procvičovali jsme násobky 9 , známe spoje 9 . 1=9 jsme využili k učení nás. 9

9 . 1 = 9 např.  9 žáků dostane po 1 bonbonu a paní učitelka si musí připravit celkem 9 bonbonů.

Tuto situaci známe. Umíme násobilku 1, tak umíme vypočítat i příklad  1 . 9 = 9

1 . 9 = 9 např. 1 žák dostane po 9 bonbonech a paní učitelka si musí připravit celkem  9 b. 

V sešitě jsme si různou situaci (různý příklad) znázornili, ale uvědomili jsme si stejný výsledek

Nový příklad je pouze 9 . 9 = 81 např. 9 žáků dostane po 9 b. a paní uč. si musí připravit  celkem 81 b. 

Dú: učit se násobky 9 

 

ČJ - učili jsme se zdůvodnit slova, ve kterých píšeme po z měkké i, í

Slovo např. zídka - není vyjmenované ani příbuzné, proto píšeme měkké i,í. 

Nejdřív musíme pravopisný jev zdůvodnit a potom řekneme, jaké i, í, y, ý píšeme. 

uč. str. 58/3 - vysvětlili jsme si přísloví 

Čít. vyprávěli jsme příběh "Jen aby nebyl....." 

Dú: ČJ uč. str. 58/3 napsat,  z čítanky nemáme úkol, aby děti měly čas přečíst Člověk a jeho svět uč. str. 31

 

 

 

10.12.2018 pondělí

ČJ - uč. str. 58/5 učili jsme se zdůvodňovat pravopis psaní i, í, y, ý po z. 

Např.: slovo ozýval se je   a) vyjmenované slovo     b)  tvar vyjmenovaného slova  (Ruzyně - Ruzyni)        c) příbuzné slovo

proto napíšeme tvrdé y,ý 

Dú: 58/5 5 slovních spojení napsat do sešitu

Čít. 64 číst

 

MA PS str. 20/1 - říct příklad k násobku, zkoušeli vyřešit slovní úlohu, 

Dú: PS 21/1 

 

ČaJS uč. str. 31 - vysvětlení pojmů 

Dú: uč. 31 číst a vyprávět

 

 

 

Rozsvěcování stromečku - info pro zpěváky

Sraz v pátek 30. 11. na rozsvěcování stromečku je v 16.30 před obecním úřadem (zkouška zvuku), vystoupení proběhne v 17.30. Ve škole bude zkouška na vystoupení v pátek  do cca 13. 00 hod.

 Školní rok 2018/2019

 

30.11.2018 pátek

ČJ PS str. 1 - kontrolovali jsme cvičení, doplňovali křížovku - vysvětlili jsme si, proč se učíme vyjmenovaná slova.

MA - učili jsme se násobky 8 (do 40),  opakovali jsme násobky 7, 6  - vyjmenovat plynule řadu, vypočítat  správně nejméně 5 příkladů

Čít. 50 Pýcha třídy - vyprávěli jsme příběh 

ČaJS - uč. str. 28 opakovali jsme Výrobek a zboží, uč. str. 29 učili jsme se Zboží

Dú: dobrovolné,  odpovědět si na otázky str. 28 ústně

 

 

28.11.2018 středa

ČJ - opakovali jsme vyjmenovaná slova po z, hledali jsme věty s vyjmenovaným slovem nazývat se a příbuznými slovy 

PS str. 1/1,2,3 - společně jsme četli a kontrolovali správné řešení

PS str. 1/4 - pojmenovali jsme obrázky a hledali jsme společný název pro slovo jazyk (slovo jazyk je mnohoznačné)

 

MA uč. str. 38/1 - Pavouk má 8 noh. Kolik noh mají např. 4 pavouci.   8+8+8+8

Pavouk má 8 noh. Kolikrát víc noh mají např. 4 pavouci.                      4.8

 

Čít. kontrola dú: 2 věty o chytrosti - četli jsme věty O chytrosti a vysvětlili jsme si významy těchto vět

AJ - poslech slovíček, výslovnost a zapsání do obrázkového slovníčku 

 

27.11.2018 úterý

MA - procvičování v MM - pokračovali dál v násobení a dělení

ČJ - uč. str. 57/1 a), b), c)  - slova s předponou ještě budeme trénovat d)

PS žlutý první dvě cvičení - zvykáme si na  vyjmenovaná slova 

AJ - uč. str. 10 - učili jsme se nová slovíčka (poslech, význam slovíčka, obrázek, psaná podoba - desk, door, table, clock, board)

S nemocnými dětmi se doučíme ang. ve škole. 

Čít. 49 - O chytrosti - četli jsme a některé jsme si vysvětlili

Dú: vybrat si další dvě věty a nakreslit k nim obrázek   

 

 

26.11.2018 pondělí

ČJ uč. - hledali jsme v učebnici nejkratší řadu vyjmenovaných slov

uč. str. 57,58 - hledali jsme věty s vyjmenovaným slovem, např: Ruzyně, aby jsme pochopili význam slova

Dú: uč. 57, 58 - umět číst texty cvičení 

 

MA uč. str. 36, 37 - opakovali jsme a děti si vybíraly, co se jim líbilo, např. str. 36/1, 5 atd...

Dú: uč. str. 36/6 - ústně doma trénovat a str. 37/6 půl cvičení - 2 sloupečky napsat do sešitu

 

AJ - uč. str. 10 - poslech The TV show  - vyhledávání nových slovíček podle poslechu 

 

Čít. str. 48, 49 - vyprávění přečteného  

 

 

15.11.2018 čtvrtek

ČJ uč. str. 23/ vybrané cvičení - společně jsme udělali cvičení 1a) b) c), 2, 4, 4cv. 

uč. str. 24 - obrázky nahoře 

Co mají společné slova: vodovod, voda, povodeň, vodník, vodní ? (společnou část slova - vod) 

Vysvětlili jsme si kořen - společná část slov 

Proč máme tady obrázek s rodinou: příbuzní Novákovi? (jsou to také slova příbuzná)

Co mají ještě stejné nebo podobné slova příbuzná, kromě kořene (společná část slova - význam slova)

voda - vodovod (tekutina, teče - zařízení, přes které teče voda)

povodeň - voda (tekutina - hodně vody) 

vodník - vodní (pohádková bytost žijící ve vodě - např. vodní živočich, který žije ve vodě........

příbuzní Novákovi - jednotliví členové rodiny  (jednotlivá slova) jsou příbuzní a všichni jsou Novákovi (stejný nebo podobný význam) 

Pokud by to nemocným dětem nešlo, vysvětlíme a uděláme ve škole. 

 

PS str. 26/1 - vytvářeli jsme slova - ústně, začali jsme psát slova do malého sešitu (ČJ 1) s nakresleným malým obrázkem (kde se dá, nakreslíme jednoduchý obrázek) 

Dú: PS 26/1 do sešitu dopsat slova + pokud je to možné s jednoduchým obrázkem 

 

MA - opakovali jsme násobilku 6 ( z PS na známky), trénovali jsme násobilku 7 

Učili jsme se dopočítat - platím 20, oplatek stoji 11Kč, paní prodavačka mi vrátí ? 

                                       platím padesáti korunou, oplatek stojí 25Kč, vrátí....? (do celé desítky, do 30 - 5Kč

                                                                                                                            do 50 - 20Kč,   20 + 5 = 25

Je to potřeba natrénovat v hlavě, dle potřeby i s názorem (peníze - mince) 

Dú: :trénovat násobilku 7, od kteréhokoliv násobku 

 

Čtení - čít. str. 45 - četli jsme Vrabec, Kos a názvy dalších druhů ptáků

zkoušeli jsme básničku O posvícení - od minulého týdne zpaměti 

Dú: čít. str. 45/1 - natrénovat názvy všech ptáčků 

 

ČaJS uč. str. 19, 20 - umět říct vlastními slovy, uč. str. 18/1, 2 +20/1,2,3,4 - umět odpovědět na otázky 

 

 

7.11. Pč - připomínám na zítřek přinést 2 kousky látky, jehlu s větším očkem a stužku viz. zápis z 25.10.

1.11.2018 čtvrtek

ČJ PS 20 samostatná práce (den předtím jsme si úkoly připravili ústně)

MA PS str. 14 - samostatná práce - den předtím jsme učivo zopakovali 

Čít. str. 40 - četli jsme báseň, pranostiky a hádanky

 

Dú: čít. str. 40 umět číst + čít. str. 40/1 ústně

 

Pís. psali jsme několik řádků 

 

Dú:  Pís.označené řádky na stránce 

Prosím podepište žákovskou knížku 

ČaJS - zopakujte si informace...

 

 

Na 26.10.2018  prosím potřebujeme psací potřeby, pití, svačinu a sportovní oblečení. Dopoledne věnujeme 100. výročí - Den vzniku samostatného československého státu. 

 

Děti dostaly informace o zájezdu Vánoční Budapešť s výletem lodí po Dunaji - dobrovolné. 

 

25.10. Pč - prosím do 7. listopadu přinést  do Pč kousek látky cca 30x20 cm , nebo dva menší, jehlu s větším očkem a cca 25 cm dlouhou, tenkou stužku, budeme šít jehelníčky. 

ČJ - PS str. 19/1,2 - procvičovali jsme větné vzorce - poznat v souvětí věty jednoduché, znaménka a spojky, zapsat pomocí zkratek V1, V2.

nebo V1, ale V2. 

 

MA učili jsme se vytvářet dvojice, vyvodili jsme sudá čísla, seznámili jsme se s definicí v uč. str. 30 a znázorňovali jsme sudá a lichá čísla 

 

Čít. str. 38, 39 - vyprávěli jsme a přečetli napsané věty, říkali jsme básničku Klempíř zpaměti 

 

 

24.10.2018 středa

ČJ PS - opakovali jsme souvětí - věta jednoduchá, spojovací výraz, znaménka ve větě, četli jsme dú, vysvětlili jsme si větný vzorec

Dú: uč. str. 20/6 ústně

 

MA - kontrola dú, společně jsme počítali vybrané příklady

Dú: MM 4/8

 

AJ - opakovali jsme psanou podobu /slovní zásobu) podle obrázkového slovníčku, poslech uč. str. 6, 7, otázka a odpověď

 

Čít. str.38 - zkusili jsme napsat: Jak příběh pokračoval? Jak příběh skončil?

Dú: čít. str. 38, 39 vyprávět

 

23.10.2018 úterý

Na Pč je potřeba přinést malou prázdnou a čistou sklenici( na čtvrtek)

 

MA - procvičovali jsme sčítání do 100, příklady typu 32+30 atd..., opakovali jsme, co jsou desítky MM str. 16/32 - vybírali jsme příklady

Dú: MM str. 16/32 dokončit a procvičovat ústně

 

ČJ opakovali jsme souvětí PS str. 18/1 - kontrolovali jsme dú, pokračovali cv,2 a začali jsme cv. 3

Dú: PS str. 18/3

 

AJ - poslech uč. str. 6, 7 - učili jsme se psát daná slova a jednotlivě jsme slova vyslovovali

 

Čít. str. 38 - přečetli jsme si začátek příběhu, seznámili jsme se s postavami a zvířátky pana Krbce

Dú: čít. str. 39 - dočíst a umět pokračovat, podívat se v kalendáři na státní svátek 

 

22.10.2018

ČJ - opakovali jsme souvětí, spojovací výrazy, věta jednoduchá asloveso, PS str. 18/1 - polovinu jsme udělali společně

Dú: PS str. 18/1 ústně

 

MA - opakovali jsme sčítání do 100 (příklady typu - 22+10, 42+50, 55+20....)Musíme si uvědomit v příkladu desítky. 

22+10 ....desítky 20+10  a pak si řekneme 22 + 10

D/: sčítání do 100, k dvojcifernému číslu (desítky a jednotky)  přidáváme pouze desítky - procvičovat ústně

 

AJ - učili jsme se napsat slova do obrázkového slovníčku (nalepený v sešitě) + poslech 

 

ČaJS - opakovali jsme 10, 11, 12 - učili jsme se vyjádřit tučně vytištěné věty nebo slovní spojení + PS

Dú: uč. str. 10, 11, 12 naučit se říct informace, umět je říct zpaměti (test)

 

Čít. - opakovali jsme Jak ruce..., četli jsme báseň Král a lenoši

Dú: čít. str. 37 - naučit se číst báseň, aby jsme ji mohli dramatizovat 

 

 

18.10.2018 čtvrtek

ČJ - PS str. 17/1 - kontrola vypracovaného cvičení, 17/2 - vytváření vět a napsání

Dú: PS str. 17/3 nebo 4

 

MA uč. str. 28 - učili jsme se sčítat do 100 - desítky a jednotky, 28/1 ústně, 28/2 společně na tabuli, 28/3 samostatně do sešitu

Dú: PS 13/4a

 

Čít. str. 34 - četli jsme text Čím budu, vyprávěli jsme o povolání - v sešitě - 1 povolání z textu si vybrali, napsali a nakreslili  

 

 

15.10.2018 pondělí

ČJ - písanka - psaní, správné sezení

uč. str. 17,18 - učili jsme se poznat větu jednoduchou a souvětí, poznávali jsme spojky, opakovali jsme druhy vět

Dú: pís, 5 řádků

 

MA PS str. 12/3 - vysvětlili jsme si systém - podle šipek,  vytvořili jsme příklady ústně, připravili jsme si ústně slovní úlohu, potom následovala samostatná práce

Čít. str. 32, 33 - četli jsme Strašidelné stěhování - prosím trénujte na známky (str. 32)

AJ - psali jsme čísla, barvy a poslouchali jsme str. 6, ukazovali jsme na pero, tužku...

 

 

10.10.2018

ČJ PS str. 12/1 - procvičovali jsme ústně a pak vypracovali 

Dú: PS 13/3 

MA  - kontrola minutovek, procvičili jsme problémové příklady, psali jsme minutovky na známky (sloupeček sčit. odčít. z Dú, nás. z Dú

Dú: MM 3/5 c)d) + řady 2, 3, 4, 5 i pozpátku

AJ - poslech písničky uč. str. 5, psali jsme čísla a barvy

Čít. - vyprávěli jsme Jak ledňáček...přečetli jsme a vysvětlili jsme si slova, slovní spojení 

Dú: čít. 29 číst 

 

 

9.10.2018 úterý

MA - PS 11/1 - pokračovali jsme domečky, vytvářeli jsme příklady na násobení a dělení, hledali souvislosti (násobení i při výměně činitelů stejný výsledek, dělení různý výsledek), názorně jsme procvičovali dělení 

Dú: MM 3/5 a) b)

 

ČJ PS 11/opakovali jsme měkké a tvrdé slabiky a souhlásky a prakticky jsme to procvičili

Dú: PS 11/12

 

AJ - nalepit obrázkový slovníček a dle potřeby dokončit

PS str. 5/6 - opakovali jsme barvy a čísla - výslovnost a psanou podobu

 

Čít. četli jsme další příběh Děti z Bull.., vyprávěli jsme pověst o praotci Čechovi - vysvětlení slov 

Dú: čít. str. 28/29 - Jak ledňáček....přečíst a vyprávět  

 

 

8.10.2018 pondělí

ČJ - PS str. 9/ vybrali si 12 nebo 13 cv. + opakovali jsme  tvrdé a měkké souhlásky, druhy vět, PS str. 10/na výběr 2 nebo 3 cvič. 

Dú: PS str. 10/4, 5 

 

MA PS str. 11/1 - vytvářeli jsme čtveřice příkladu, dělili jsme názorně 

Dú: PS str. 11/4a)

 

AJ - opakovali jsme psaní čísel a barev, doplňovali jsme obrázkový slovníček

Dú: nalepit obrázkový slovníček zezadu do sešitu 

 

ČaJS - opakovali jsme pravidla silničního provozu, pravidla cyklisty, výbavu kola 

Dú: umět je pořád, kdykoliv v průběhu roku 

 

Čít. str. 158 Doprava - výměna vzájemných zkušeností , 

Dú: čít. str. 26, 27 - pověst o praotci Čechovi - přečíst a rozumět, případně vyprávět 

 

4.10.2018 čtvrtek

ČJ učili jsme se psát skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Dú: PS 9/9

 

MA - procvičovali jsme sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem přes desítku, opakovali násobení

Názorně jsme dělili po třech a vyvozovali k matematické situaci příklad 

Dú: MA MM 4/7 celé 

 

Čít. přečetli jsme báseň, učili jsme se verš, sloku, rým 

Dú: čít. str. 23 číst 

 

2.10.2018 úterý

Ma - dělili jsme dvěma názorně s napsáním příslušného příkladu, PS str. 9/ slovní úloha - dělili jsme králíky do králíkáren

Dú: PS str. 10/5a)b) + trénuj ústně 

 

ČJ - opakovali jsme slova podle abecedy, PS str. 7/1, 2

Dú: PS str. 7/2 - pokud by dětem nevyhovovaly úzké linky, můžou psát do sešitu + PS str. 7/3 - 7 připravit ústně

Čít. - zkoušeli jsme básničku, opakovali jsme O zimním spáči - psali jsme 3 slovesa (činnosti) 

AJ - procvičovali jsme psaní čísel a barev, poslech uč. str. 4, 5

 

1.10. pondělí

ČJ - vyprávění zážitků z víkendu (hody), řazení slov podle abecedy

Ma - PS str. 3/ sloupeček str. 9/1 - doplňovali jsme znaménka,

znázorňovali jsme dělení (např. 3 kolečka jsme podělili po třech - Kolik žáků dostalo 3 kolečka? 1 žák 

AJ - učili jsme  čísla (1 - 12) - psanou podobu slova + výslovnost s porozuměním 

ČaJS - uč. str. 8, 9 učili jsme se důležitá pravidla pro cyklisty a povinné vybavení kola + PS str. 9

Dú: uč. str. 8, 9 - učit se říkat nejméně 5 pravidel silničního provozu, 5 pravidel pro cyklisty a úplné vybavení kola - zpaměti (na příští pondělí) 

Čít. str. Anička básnička - říkali jsme rýmy

Prosím podepište dětem ŽK - vždy 1. a 15. dne v měsíci budu podpisy kontrolovat. 

 

26.9.2018 středa

ČJ - kontrola dú, vysvětlování významu slov, řekni slovo jinak, vysvětli vysvětli víc významů 

PS str. 5/6, 7, 8 - opakovali jsme počet slabik, samohlásky

Dú: uč. str. 12/1 + 13/3, 4 ústně 

Čít. str. 20 - opakovali jsme básně a četli jsme lidové pranostiky - vysvětlili jsme si význam 

 

AJ uč. str. 5 - poslech, opakování str. 4 - poslech, učili jsme se psát čísla, opakovali jsme psaní barev a písně Superstar

 

MA - počítali písemně v matematických minutovkách, jednotlivě byli zkoušeni sčítání a odčítání  do 100 na známky

Dú: MA PS str. 8/4a)b)

 

25.9.2018 úterý

Prosím přinést 53, Kč - malé sešity

MA  - PS str. 6/1 - společně jsme dělali řady, str. 6/2 slovní úlohu

MA Dú: PS str. 6/1

 

ČJ PS str. 4 - vyprávěli jsme o osobách, zvířatech a věcech, rozšiřovali jsme větu o další slova

Dú: ČJ PS str. 6/13, 14 

Čít. str. 20 - četli jsme báseň Říjen a dle vlastního výběru přidali báseň Jiřičky 

Dú: číst báseň Říjen a učit se ji zpaměti (do příštího úterý) nebo báseň Jiřičky 

 

24.9.2018 pondělí

ČJ - čtení Děti z Bullerbynu, uč. str. 10, 11 - výběr cvičení na doplnění bě, pě, vě, mě, společně jsme udělali str. 10/2, 3, 4, str. 11/5

Dú: PS str. 6/11, 12

 

MA PS str. 5/4 - opakování sčítání a odčítání 

-zopakovali jsme zaokrouhlování na penězích, na číselné ose + PS str. 4/2

Dú: PS str. 4/2 - dokonči, trénuj zaokrouhlování ústně 

 

ČaJS uč. str. 8 Cesta do školy - Důležitá pravidla silničního provozu pro chodce + PS str. 8/5, 6, 7

Dú: PS str. 8 dokončit a zkontrolovat + učit se důležitá pravidla silničního provozu pro chodce 

 

AJ - uč. str. 4/3 poslech + PS str. 5/7, barevné kreslení a říkání barvy

 

Čít. str. 19 Podzim, Jiřičky - učili jsme se básničku, zkoušeli jsme básničku Abeceda na známky, opakovali jsme přísloví

Dú: čít. str. 19 - číst

 

 

20.9.2018 čtvrtek

ČJ - psali jsme písmena z, Z, ž, Ž, b B na interaktivní tabuli a říkali říkanky 

b- Přileť, přileť vlaštovičko, namaluj úzké hnízdečko, na ně malé vajíčko. 

B-Velké P psát začneme, bříško vpředu přidáme. 

T - Šikmá čára s mističkou, uschovej ji pod stříškou. 

 

uč. str. 8/2, 5 - četli jsme, str. 8/4 - zkoumali jsme slova v nabídce - rozdíly (délka, i - y), doplňovali do vět a 2 věty dle vlastního výběru napsali

uč. str. 9/6, 7 - doplňovali jsme a četli

Dú: ČJ uč. str. 9/8 - čtěte a připravujte si diktát ústně 

 

MA  psali jsme minutovky, děti se zlepšily

PS str. 2/1 - spojovali barevně, vytvářeli příklady, vnímali pojem součet (sčítání) a rozdíl (odčítání)

Dú: MA PS str. 2/3, 4

 

19.9.2018 středa

ČJ - PS str. 4/1  - přečetli jsme věty a vymýšlely další věty o zvířatech (šlo to těžko). Jednu větu o zvířatech jsme zapsali do PS. 

uč. str. 8/2 přečetli jsme slovní spojení, str. 8/5 přečetli jsme věty a doplnili chybějící hlásky

Dú: uč. str. 8/2, 5 přečíst a ústně doplňovat + uvědomit si pravopis 

 

MA - psali jsme minutovky, chyby se vyskytly: 23-7,30-5,48-8,50-1,8+8,9+7,36+9,17+2,36+338+3,20-6,8+6,18+5,15-4,22+5,33+7,

29-3,42+3,14-6.35+6, prosím trénujte ústně a napsat pouze výsledky 

MA PS str. 1 - zopakovali jsme si desítky a jednotky (zápis do tabulky), str. 1/2, 3 - společná práce 

Dú: MA PS str. 1/4 a) b)

 

 

18.9.2018 úterý

MA - MM(matematické minutovky) - zkoušeli jsme vypočítané příklady ústně, byl to problém

Dú: prosím trénujte příklady s přechodem přes desítku + bez přechodu přes desítku - potřebujeme správně výsledek a dle možností, co nejrychleji 

rozklad do 10 - rodič řekne např. 3, dítě 7 - potřebujeme rychle, správně a pohotově ) 1. třída - dnes to nešlo)

sčítání a odčítání do 20 (s přechodem a  bez přechodu přes desítku) - správně a rychle

sčítání a odčítání  do 50 (s přechodem a bez přechodu přes desítku) - co nejrychleji, ale správně

sčítání a odčítání do 100 (s přechodem a bez přechodu přes desítku) - trénovat dle možností dítěte

Pokud dítěti něco nejde, potřebuje počítadlo. Potřebuje si vytvořit názornou představu a potom bude trénovat a ví, co dělá. 

 čj - opakovali jsme psaní písmen a vlastních jmen,  psaní písmen K, E, ž, Ž

K - Velké K je obtížné, ze všech stran zatočené. 

E - Zatočená hlavička, pod ní malá mašlička. 

Ž, ž - Velký pozor musíš dát, nad ž háček vždycky psát. 

uč. str. 4/2 - vnímali jsme slova ve větě + uč. str. 7/3 - seznámili jsme se s říkankou

Dú: uč. str. 7/3   přečíst a učit se zpaměti (do pondělí)

 

AJ - uč. str. 4 - učili jsme se názvy barev 

 

 

Čtení - uč. Prvouky str. 5, 6 četly jsme jednotlivě: Žijeme v obci, Dějiny obce, Vesnice čtení s porozuměním a případným vysvětlením

 

17.9.2018 pondělí

ČJ - psaní písmen c, C, č, Č, D, d + říkanka 

 

c - c je jak půl jablíčka, ukončí ho ručička

C - Zatočená hlavička, rovná záda, ručička 

Č, č - Na Č háček musí být, napiš ho a bude klid

D - Šikmá čára, mašlička, bříško a půl jablíčka. 

 

Písanka str.1:psaní slov - jmen (velké písmeno), 

M - příklady sčítání, odčítání do 50 (sešit), MM (matematické minutovky) - str. 2/3 + příklady děti počítaly také ústně (názor)

ČaJS - učily se rozumět pojmům: obec, město, rozdíly, cesta do školy, opakování adres

ČJ - čtení O poslední vlaštovce - při čtení příběhu jsme se zamýšleli, jak bude příběh pokračovat dál a proč + otázky

 

 

Vítám rodiče ve 3. třídě a přeji hodně úspěchů v novém školním roce.

Tento týden budeme mít jeden úkol, aby si děti zvykly a ještě využily venku krásné počasí. 

 

13.9.2018 čtvrtek

Dú: čít. str. 10,11 - přečíst a umět odpovědět na otázky 

ČaJS - opakovali jsme:

představit se, umět adresu školy (ŽK), vlastní adresu, poznat zaměstnance školy (jméno, příjmení, zdvořilé oslovování),

orientace ve škole - místnosti, zaměstnanci školy

školní rok, prázdniny, rozvrh hodin

pravidla chování - v hodině, o přestávce

 

12.9.2018 středa

Dú: Čít. str. 9 - číst a umět doplnit správná slova 

 

11.9.2018 úterý

ČJ - opakovali jsme písmena a rozdělení hlásek

MA - opakovali jsme sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Čtení - děti četly vybraný text nebo básničku, poslechly si text Naše rodina - vyprávěli jsme, kdo je děda, babička....

Dú: čít. str. 6 - přečíst +jména 

Věty, které platí v každé rodině, využijeme a řekneme se jmény z naší rodiny. 

Děda je maminčin tatínek. Můj děda se jmenuje.........(jméno, příjmení) nebo Maminčin tatínek se jmenuje............

- děti si uvědomí jednotlivé členy vlastní rodiny

 

10.9.2018 pondělí

Čtení - str. 4, 5 přečíst a vybrat si  jeden text nebo básničku a natrénovat. Dle časových možností stačí přečíst jednu stránku a vybrat si jeden text nebo básničku a natrénovat.

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

fulltextové hledání

17. 8. Petra

Zítra: Helena

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1