Základní škola a Mateřská škola Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zprávy tříd > 3. ročník

3.ročník

 Školní rok 2018/2019

MA - procvičovali jsme násobky 9 , známe spoje 9 . 1=9 jsme využili k učení nás. 9

9 . 1 = 9 např.  9 žáků dostane po 1 bonbonu a paní učitelka si musí připravit celkem 9 bonbonů.

Tuto situaci známe. Umíme násobilku 1, tak umíme vypočítat i příklad  1 . 9 = 9

1 . 9 = 9 např. 1 žák dostane po 9 bonbonech a paní učitelka si musí připravit celkem  9 b. 

V sešitě jsme si různou situaci (různý příklad) znázornili, ale uvědomili jsme si stejný výsledek

Nový příklad je pouze 9 . 9 = 81 např. 9 žáků dostane po 9 b. a paní uč. si musí připravit  celkem 81 b. 

Dú: učit se násobky 9 

 

ČJ - učili jsme se zdůvodnit slova, ve kterých píšeme po z měkké i, í

Slovo např. zídka - není vyjmenované ani příbuzné, proto píšeme měkké i,í. 

Nejdřív musíme pravopisný jev zdůvodnit a potom řekneme, jaké i, í, y, ý píšeme. 

uč. str. 58/3 - vysvětlili jsme si přísloví 

Čít. vyprávěli jsme příběh "Jen aby nebyl....." 

Dú: ČJ uč. str. 58/3 napsat,  z čítanky nemáme úkol, aby děti měly čas přečíst Člověk a jeho svět uč. str. 31

 

 

 

10.12.2018 pondělí

ČJ - uč. str. 58/5 učili jsme se zdůvodňovat pravopis psaní i, í, y, ý po z. 

Např.: slovo ozýval se je   a) vyjmenované slovo     b)  tvar vyjmenovaného slova  (Ruzyně - Ruzyni)        c) příbuzné slovo

proto napíšeme tvrdé y,ý 

Dú: 58/5 5 slovních spojení napsat do sešitu

Čít. 64 číst

 

MA PS str. 20/1 - říct příklad k násobku, zkoušeli vyřešit slovní úlohu, 

Dú: PS 21/1 

 

ČaJS uč. str. 31 - vysvětlení pojmů 

Dú: uč. 31 číst a vyprávět

 

 

 

Rozsvěcování stromečku - info pro zpěváky

Sraz v pátek 30. 11. na rozsvěcování stromečku je v 16.30 před obecním úřadem (zkouška zvuku), vystoupení proběhne v 17.30. Ve škole bude zkouška na vystoupení v pátek  do cca 13. 00 hod.

 Školní rok 2018/2019

 

30.11.2018 pátek

ČJ PS str. 1 - kontrolovali jsme cvičení, doplňovali křížovku - vysvětlili jsme si, proč se učíme vyjmenovaná slova.

MA - učili jsme se násobky 8 (do 40),  opakovali jsme násobky 7, 6  - vyjmenovat plynule řadu, vypočítat  správně nejméně 5 příkladů

Čít. 50 Pýcha třídy - vyprávěli jsme příběh 

ČaJS - uč. str. 28 opakovali jsme Výrobek a zboží, uč. str. 29 učili jsme se Zboží

Dú: dobrovolné,  odpovědět si na otázky str. 28 ústně

 

 

28.11.2018 středa

ČJ - opakovali jsme vyjmenovaná slova po z, hledali jsme věty s vyjmenovaným slovem nazývat se a příbuznými slovy 

PS str. 1/1,2,3 - společně jsme četli a kontrolovali správné řešení

PS str. 1/4 - pojmenovali jsme obrázky a hledali jsme společný název pro slovo jazyk (slovo jazyk je mnohoznačné)

 

MA uč. str. 38/1 - Pavouk má 8 noh. Kolik noh mají např. 4 pavouci.   8+8+8+8

Pavouk má 8 noh. Kolikrát víc noh mají např. 4 pavouci.                      4.8

 

Čít. kontrola dú: 2 věty o chytrosti - četli jsme věty O chytrosti a vysvětlili jsme si významy těchto vět

AJ - poslech slovíček, výslovnost a zapsání do obrázkového slovníčku 

 

27.11.2018 úterý

MA - procvičování v MM - pokračovali dál v násobení a dělení

ČJ - uč. str. 57/1 a), b), c)  - slova s předponou ještě budeme trénovat d)

PS žlutý první dvě cvičení - zvykáme si na  vyjmenovaná slova 

AJ - uč. str. 10 - učili jsme se nová slovíčka (poslech, význam slovíčka, obrázek, psaná podoba - desk, door, table, clock, board)

S nemocnými dětmi se doučíme ang. ve škole. 

Čít. 49 - O chytrosti - četli jsme a některé jsme si vysvětlili

Dú: vybrat si další dvě věty a nakreslit k nim obrázek   

 

 

26.11.2018 pondělí

ČJ uč. - hledali jsme v učebnici nejkratší řadu vyjmenovaných slov

uč. str. 57,58 - hledali jsme věty s vyjmenovaným slovem, např: Ruzyně, aby jsme pochopili význam slova

Dú: uč. 57, 58 - umět číst texty cvičení 

 

MA uč. str. 36, 37 - opakovali jsme a děti si vybíraly, co se jim líbilo, např. str. 36/1, 5 atd...

Dú: uč. str. 36/6 - ústně doma trénovat a str. 37/6 půl cvičení - 2 sloupečky napsat do sešitu

 

AJ - uč. str. 10 - poslech The TV show  - vyhledávání nových slovíček podle poslechu 

 

Čít. str. 48, 49 - vyprávění přečteného  

 

 

15.11.2018 čtvrtek

ČJ uč. str. 23/ vybrané cvičení - společně jsme udělali cvičení 1a) b) c), 2, 4, 4cv. 

uč. str. 24 - obrázky nahoře 

Co mají společné slova: vodovod, voda, povodeň, vodník, vodní ? (společnou část slova - vod) 

Vysvětlili jsme si kořen - společná část slov 

Proč máme tady obrázek s rodinou: příbuzní Novákovi? (jsou to také slova příbuzná)

Co mají ještě stejné nebo podobné slova příbuzná, kromě kořene (společná část slova - význam slova)

voda - vodovod (tekutina, teče - zařízení, přes které teče voda)

povodeň - voda (tekutina - hodně vody) 

vodník - vodní (pohádková bytost žijící ve vodě - např. vodní živočich, který žije ve vodě........

příbuzní Novákovi - jednotliví členové rodiny  (jednotlivá slova) jsou příbuzní a všichni jsou Novákovi (stejný nebo podobný význam) 

Pokud by to nemocným dětem nešlo, vysvětlíme a uděláme ve škole. 

 

PS str. 26/1 - vytvářeli jsme slova - ústně, začali jsme psát slova do malého sešitu (ČJ 1) s nakresleným malým obrázkem (kde se dá, nakreslíme jednoduchý obrázek) 

Dú: PS 26/1 do sešitu dopsat slova + pokud je to možné s jednoduchým obrázkem 

 

MA - opakovali jsme násobilku 6 ( z PS na známky), trénovali jsme násobilku 7 

Učili jsme se dopočítat - platím 20, oplatek stoji 11Kč, paní prodavačka mi vrátí ? 

                                       platím padesáti korunou, oplatek stojí 25Kč, vrátí....? (do celé desítky, do 30 - 5Kč

                                                                                                                            do 50 - 20Kč,   20 + 5 = 25

Je to potřeba natrénovat v hlavě, dle potřeby i s názorem (peníze - mince) 

Dú: :trénovat násobilku 7, od kteréhokoliv násobku 

 

Čtení - čít. str. 45 - četli jsme Vrabec, Kos a názvy dalších druhů ptáků

zkoušeli jsme básničku O posvícení - od minulého týdne zpaměti 

Dú: čít. str. 45/1 - natrénovat názvy všech ptáčků 

 

ČaJS uč. str. 19, 20 - umět říct vlastními slovy, uč. str. 18/1, 2 +20/1,2,3,4 - umět odpovědět na otázky 

 

 

7.11. Pč - připomínám na zítřek přinést 2 kousky látky, jehlu s větším očkem a stužku viz. zápis z 25.10.

1.11.2018 čtvrtek

ČJ PS 20 samostatná práce (den předtím jsme si úkoly připravili ústně)

MA PS str. 14 - samostatná práce - den předtím jsme učivo zopakovali 

Čít. str. 40 - četli jsme báseň, pranostiky a hádanky

 

Dú: čít. str. 40 umět číst + čít. str. 40/1 ústně

 

Pís. psali jsme několik řádků 

 

Dú:  Pís.označené řádky na stránce 

Prosím podepište žákovskou knížku 

ČaJS - zopakujte si informace...

 

 

Na 26.10.2018  prosím potřebujeme psací potřeby, pití, svačinu a sportovní oblečení. Dopoledne věnujeme 100. výročí - Den vzniku samostatného československého státu. 

 

Děti dostaly informace o zájezdu Vánoční Budapešť s výletem lodí po Dunaji - dobrovolné. 

 

25.10. Pč - prosím do 7. listopadu přinést  do Pč kousek látky cca 30x20 cm , nebo dva menší, jehlu s větším očkem a cca 25 cm dlouhou, tenkou stužku, budeme šít jehelníčky. 

ČJ - PS str. 19/1,2 - procvičovali jsme větné vzorce - poznat v souvětí věty jednoduché, znaménka a spojky, zapsat pomocí zkratek V1, V2.

nebo V1, ale V2. 

 

MA učili jsme se vytvářet dvojice, vyvodili jsme sudá čísla, seznámili jsme se s definicí v uč. str. 30 a znázorňovali jsme sudá a lichá čísla 

 

Čít. str. 38, 39 - vyprávěli jsme a přečetli napsané věty, říkali jsme básničku Klempíř zpaměti 

 

 

24.10.2018 středa

ČJ PS - opakovali jsme souvětí - věta jednoduchá, spojovací výraz, znaménka ve větě, četli jsme dú, vysvětlili jsme si větný vzorec

Dú: uč. str. 20/6 ústně

 

MA - kontrola dú, společně jsme počítali vybrané příklady

Dú: MM 4/8

 

AJ - opakovali jsme psanou podobu /slovní zásobu) podle obrázkového slovníčku, poslech uč. str. 6, 7, otázka a odpověď

 

Čít. str.38 - zkusili jsme napsat: Jak příběh pokračoval? Jak příběh skončil?

Dú: čít. str. 38, 39 vyprávět

 

23.10.2018 úterý

Na Pč je potřeba přinést malou prázdnou a čistou sklenici( na čtvrtek)

 

MA - procvičovali jsme sčítání do 100, příklady typu 32+30 atd..., opakovali jsme, co jsou desítky MM str. 16/32 - vybírali jsme příklady

Dú: MM str. 16/32 dokončit a procvičovat ústně

 

ČJ opakovali jsme souvětí PS str. 18/1 - kontrolovali jsme dú, pokračovali cv,2 a začali jsme cv. 3

Dú: PS str. 18/3

 

AJ - poslech uč. str. 6, 7 - učili jsme se psát daná slova a jednotlivě jsme slova vyslovovali

 

Čít. str. 38 - přečetli jsme si začátek příběhu, seznámili jsme se s postavami a zvířátky pana Krbce

Dú: čít. str. 39 - dočíst a umět pokračovat, podívat se v kalendáři na státní svátek 

 

22.10.2018

ČJ - opakovali jsme souvětí, spojovací výrazy, věta jednoduchá asloveso, PS str. 18/1 - polovinu jsme udělali společně

Dú: PS str. 18/1 ústně

 

MA - opakovali jsme sčítání do 100 (příklady typu - 22+10, 42+50, 55+20....)Musíme si uvědomit v příkladu desítky. 

22+10 ....desítky 20+10  a pak si řekneme 22 + 10

D/: sčítání do 100, k dvojcifernému číslu (desítky a jednotky)  přidáváme pouze desítky - procvičovat ústně

 

AJ - učili jsme se napsat slova do obrázkového slovníčku (nalepený v sešitě) + poslech 

 

ČaJS - opakovali jsme 10, 11, 12 - učili jsme se vyjádřit tučně vytištěné věty nebo slovní spojení + PS

Dú: uč. str. 10, 11, 12 naučit se říct informace, umět je říct zpaměti (test)

 

Čít. - opakovali jsme Jak ruce..., četli jsme báseň Král a lenoši

Dú: čít. str. 37 - naučit se číst báseň, aby jsme ji mohli dramatizovat 

 

 

18.10.2018 čtvrtek

ČJ - PS str. 17/1 - kontrola vypracovaného cvičení, 17/2 - vytváření vět a napsání

Dú: PS str. 17/3 nebo 4

 

MA uč. str. 28 - učili jsme se sčítat do 100 - desítky a jednotky, 28/1 ústně, 28/2 společně na tabuli, 28/3 samostatně do sešitu

Dú: PS 13/4a

 

Čít. str. 34 - četli jsme text Čím budu, vyprávěli jsme o povolání - v sešitě - 1 povolání z textu si vybrali, napsali a nakreslili  

 

 

15.10.2018 pondělí

ČJ - písanka - psaní, správné sezení

uč. str. 17,18 - učili jsme se poznat větu jednoduchou a souvětí, poznávali jsme spojky, opakovali jsme druhy vět

Dú: pís, 5 řádků

 

MA PS str. 12/3 - vysvětlili jsme si systém - podle šipek,  vytvořili jsme příklady ústně, připravili jsme si ústně slovní úlohu, potom následovala samostatná práce

Čít. str. 32, 33 - četli jsme Strašidelné stěhování - prosím trénujte na známky (str. 32)

AJ - psali jsme čísla, barvy a poslouchali jsme str. 6, ukazovali jsme na pero, tužku...

 

 

10.10.2018

ČJ PS str. 12/1 - procvičovali jsme ústně a pak vypracovali 

Dú: PS 13/3 

MA  - kontrola minutovek, procvičili jsme problémové příklady, psali jsme minutovky na známky (sloupeček sčit. odčít. z Dú, nás. z Dú

Dú: MM 3/5 c)d) + řady 2, 3, 4, 5 i pozpátku

AJ - poslech písničky uč. str. 5, psali jsme čísla a barvy

Čít. - vyprávěli jsme Jak ledňáček...přečetli jsme a vysvětlili jsme si slova, slovní spojení 

Dú: čít. 29 číst 

 

 

9.10.2018 úterý

MA - PS 11/1 - pokračovali jsme domečky, vytvářeli jsme příklady na násobení a dělení, hledali souvislosti (násobení i při výměně činitelů stejný výsledek, dělení různý výsledek), názorně jsme procvičovali dělení 

Dú: MM 3/5 a) b)

 

ČJ PS 11/opakovali jsme měkké a tvrdé slabiky a souhlásky a prakticky jsme to procvičili

Dú: PS 11/12

 

AJ - nalepit obrázkový slovníček a dle potřeby dokončit

PS str. 5/6 - opakovali jsme barvy a čísla - výslovnost a psanou podobu

 

Čít. četli jsme další příběh Děti z Bull.., vyprávěli jsme pověst o praotci Čechovi - vysvětlení slov 

Dú: čít. str. 28/29 - Jak ledňáček....přečíst a vyprávět  

 

 

8.10.2018 pondělí

ČJ - PS str. 9/ vybrali si 12 nebo 13 cv. + opakovali jsme  tvrdé a měkké souhlásky, druhy vět, PS str. 10/na výběr 2 nebo 3 cvič. 

Dú: PS str. 10/4, 5 

 

MA PS str. 11/1 - vytvářeli jsme čtveřice příkladu, dělili jsme názorně 

Dú: PS str. 11/4a)

 

AJ - opakovali jsme psaní čísel a barev, doplňovali jsme obrázkový slovníček

Dú: nalepit obrázkový slovníček zezadu do sešitu 

 

ČaJS - opakovali jsme pravidla silničního provozu, pravidla cyklisty, výbavu kola 

Dú: umět je pořád, kdykoliv v průběhu roku 

 

Čít. str. 158 Doprava - výměna vzájemných zkušeností , 

Dú: čít. str. 26, 27 - pověst o praotci Čechovi - přečíst a rozumět, případně vyprávět 

 

4.10.2018 čtvrtek

ČJ učili jsme se psát skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Dú: PS 9/9

 

MA - procvičovali jsme sčítání a odčítání do 100 bez přechodu i s přechodem přes desítku, opakovali násobení

Názorně jsme dělili po třech a vyvozovali k matematické situaci příklad 

Dú: MA MM 4/7 celé 

 

Čít. přečetli jsme báseň, učili jsme se verš, sloku, rým 

Dú: čít. str. 23 číst 

 

2.10.2018 úterý

Ma - dělili jsme dvěma názorně s napsáním příslušného příkladu, PS str. 9/ slovní úloha - dělili jsme králíky do králíkáren

Dú: PS str. 10/5a)b) + trénuj ústně 

 

ČJ - opakovali jsme slova podle abecedy, PS str. 7/1, 2

Dú: PS str. 7/2 - pokud by dětem nevyhovovaly úzké linky, můžou psát do sešitu + PS str. 7/3 - 7 připravit ústně

Čít. - zkoušeli jsme básničku, opakovali jsme O zimním spáči - psali jsme 3 slovesa (činnosti) 

AJ - procvičovali jsme psaní čísel a barev, poslech uč. str. 4, 5

 

1.10. pondělí

ČJ - vyprávění zážitků z víkendu (hody), řazení slov podle abecedy

Ma - PS str. 3/ sloupeček str. 9/1 - doplňovali jsme znaménka,

znázorňovali jsme dělení (např. 3 kolečka jsme podělili po třech - Kolik žáků dostalo 3 kolečka? 1 žák 

AJ - učili jsme  čísla (1 - 12) - psanou podobu slova + výslovnost s porozuměním 

ČaJS - uč. str. 8, 9 učili jsme se důležitá pravidla pro cyklisty a povinné vybavení kola + PS str. 9

Dú: uč. str. 8, 9 - učit se říkat nejméně 5 pravidel silničního provozu, 5 pravidel pro cyklisty a úplné vybavení kola - zpaměti (na příští pondělí) 

Čít. str. Anička básnička - říkali jsme rýmy

Prosím podepište dětem ŽK - vždy 1. a 15. dne v měsíci budu podpisy kontrolovat. 

 

26.9.2018 středa

ČJ - kontrola dú, vysvětlování významu slov, řekni slovo jinak, vysvětli vysvětli víc významů 

PS str. 5/6, 7, 8 - opakovali jsme počet slabik, samohlásky

Dú: uč. str. 12/1 + 13/3, 4 ústně 

Čít. str. 20 - opakovali jsme básně a četli jsme lidové pranostiky - vysvětlili jsme si význam 

 

AJ uč. str. 5 - poslech, opakování str. 4 - poslech, učili jsme se psát čísla, opakovali jsme psaní barev a písně Superstar

 

MA - počítali písemně v matematických minutovkách, jednotlivě byli zkoušeni sčítání a odčítání  do 100 na známky

Dú: MA PS str. 8/4a)b)

 

25.9.2018 úterý

Prosím přinést 53, Kč - malé sešity

MA  - PS str. 6/1 - společně jsme dělali řady, str. 6/2 slovní úlohu

MA Dú: PS str. 6/1

 

ČJ PS str. 4 - vyprávěli jsme o osobách, zvířatech a věcech, rozšiřovali jsme větu o další slova

Dú: ČJ PS str. 6/13, 14 

Čít. str. 20 - četli jsme báseň Říjen a dle vlastního výběru přidali báseň Jiřičky 

Dú: číst báseň Říjen a učit se ji zpaměti (do příštího úterý) nebo báseň Jiřičky 

 

24.9.2018 pondělí

ČJ - čtení Děti z Bullerbynu, uč. str. 10, 11 - výběr cvičení na doplnění bě, pě, vě, mě, společně jsme udělali str. 10/2, 3, 4, str. 11/5

Dú: PS str. 6/11, 12

 

MA PS str. 5/4 - opakování sčítání a odčítání 

-zopakovali jsme zaokrouhlování na penězích, na číselné ose + PS str. 4/2

Dú: PS str. 4/2 - dokonči, trénuj zaokrouhlování ústně 

 

ČaJS uč. str. 8 Cesta do školy - Důležitá pravidla silničního provozu pro chodce + PS str. 8/5, 6, 7

Dú: PS str. 8 dokončit a zkontrolovat + učit se důležitá pravidla silničního provozu pro chodce 

 

AJ - uč. str. 4/3 poslech + PS str. 5/7, barevné kreslení a říkání barvy

 

Čít. str. 19 Podzim, Jiřičky - učili jsme se básničku, zkoušeli jsme básničku Abeceda na známky, opakovali jsme přísloví

Dú: čít. str. 19 - číst

 

 

20.9.2018 čtvrtek

ČJ - psali jsme písmena z, Z, ž, Ž, b B na interaktivní tabuli a říkali říkanky 

b- Přileť, přileť vlaštovičko, namaluj úzké hnízdečko, na ně malé vajíčko. 

B-Velké P psát začneme, bříško vpředu přidáme. 

T - Šikmá čára s mističkou, uschovej ji pod stříškou. 

 

uč. str. 8/2, 5 - četli jsme, str. 8/4 - zkoumali jsme slova v nabídce - rozdíly (délka, i - y), doplňovali do vět a 2 věty dle vlastního výběru napsali

uč. str. 9/6, 7 - doplňovali jsme a četli

Dú: ČJ uč. str. 9/8 - čtěte a připravujte si diktát ústně 

 

MA  psali jsme minutovky, děti se zlepšily

PS str. 2/1 - spojovali barevně, vytvářeli příklady, vnímali pojem součet (sčítání) a rozdíl (odčítání)

Dú: MA PS str. 2/3, 4

 

19.9.2018 středa

ČJ - PS str. 4/1  - přečetli jsme věty a vymýšlely další věty o zvířatech (šlo to těžko). Jednu větu o zvířatech jsme zapsali do PS. 

uč. str. 8/2 přečetli jsme slovní spojení, str. 8/5 přečetli jsme věty a doplnili chybějící hlásky

Dú: uč. str. 8/2, 5 přečíst a ústně doplňovat + uvědomit si pravopis 

 

MA - psali jsme minutovky, chyby se vyskytly: 23-7,30-5,48-8,50-1,8+8,9+7,36+9,17+2,36+338+3,20-6,8+6,18+5,15-4,22+5,33+7,

29-3,42+3,14-6.35+6, prosím trénujte ústně a napsat pouze výsledky 

MA PS str. 1 - zopakovali jsme si desítky a jednotky (zápis do tabulky), str. 1/2, 3 - společná práce 

Dú: MA PS str. 1/4 a) b)

 

 

18.9.2018 úterý

MA - MM(matematické minutovky) - zkoušeli jsme vypočítané příklady ústně, byl to problém

Dú: prosím trénujte příklady s přechodem přes desítku + bez přechodu přes desítku - potřebujeme správně výsledek a dle možností, co nejrychleji 

rozklad do 10 - rodič řekne např. 3, dítě 7 - potřebujeme rychle, správně a pohotově ) 1. třída - dnes to nešlo)

sčítání a odčítání do 20 (s přechodem a  bez přechodu přes desítku) - správně a rychle

sčítání a odčítání  do 50 (s přechodem a bez přechodu přes desítku) - co nejrychleji, ale správně

sčítání a odčítání do 100 (s přechodem a bez přechodu přes desítku) - trénovat dle možností dítěte

Pokud dítěti něco nejde, potřebuje počítadlo. Potřebuje si vytvořit názornou představu a potom bude trénovat a ví, co dělá. 

 čj - opakovali jsme psaní písmen a vlastních jmen,  psaní písmen K, E, ž, Ž

K - Velké K je obtížné, ze všech stran zatočené. 

E - Zatočená hlavička, pod ní malá mašlička. 

Ž, ž - Velký pozor musíš dát, nad ž háček vždycky psát. 

uč. str. 4/2 - vnímali jsme slova ve větě + uč. str. 7/3 - seznámili jsme se s říkankou

Dú: uč. str. 7/3   přečíst a učit se zpaměti (do pondělí)

 

AJ - uč. str. 4 - učili jsme se názvy barev 

 

 

Čtení - uč. Prvouky str. 5, 6 četly jsme jednotlivě: Žijeme v obci, Dějiny obce, Vesnice čtení s porozuměním a případným vysvětlením

 

17.9.2018 pondělí

ČJ - psaní písmen c, C, č, Č, D, d + říkanka 

 

c - c je jak půl jablíčka, ukončí ho ručička

C - Zatočená hlavička, rovná záda, ručička 

Č, č - Na Č háček musí být, napiš ho a bude klid

D - Šikmá čára, mašlička, bříško a půl jablíčka. 

 

Písanka str.1:psaní slov - jmen (velké písmeno), 

M - příklady sčítání, odčítání do 50 (sešit), MM (matematické minutovky) - str. 2/3 + příklady děti počítaly také ústně (názor)

ČaJS - učily se rozumět pojmům: obec, město, rozdíly, cesta do školy, opakování adres

ČJ - čtení O poslední vlaštovce - při čtení příběhu jsme se zamýšleli, jak bude příběh pokračovat dál a proč + otázky

 

 

Vítám rodiče ve 3. třídě a přeji hodně úspěchů v novém školním roce.

Tento týden budeme mít jeden úkol, aby si děti zvykly a ještě využily venku krásné počasí. 

 

13.9.2018 čtvrtek

Dú: čít. str. 10,11 - přečíst a umět odpovědět na otázky 

ČaJS - opakovali jsme:

představit se, umět adresu školy (ŽK), vlastní adresu, poznat zaměstnance školy (jméno, příjmení, zdvořilé oslovování),

orientace ve škole - místnosti, zaměstnanci školy

školní rok, prázdniny, rozvrh hodin

pravidla chování - v hodině, o přestávce

 

12.9.2018 středa

Dú: Čít. str. 9 - číst a umět doplnit správná slova 

 

11.9.2018 úterý

ČJ - opakovali jsme písmena a rozdělení hlásek

MA - opakovali jsme sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

Čtení - děti četly vybraný text nebo básničku, poslechly si text Naše rodina - vyprávěli jsme, kdo je děda, babička....

Dú: čít. str. 6 - přečíst +jména 

Věty, které platí v každé rodině, využijeme a řekneme se jmény z naší rodiny. 

Děda je maminčin tatínek. Můj děda se jmenuje.........(jméno, příjmení) nebo Maminčin tatínek se jmenuje............

- děti si uvědomí jednotlivé členy vlastní rodiny

 

10.9.2018 pondělí

Čtení - str. 4, 5 přečíst a vybrat si  jeden text nebo básničku a natrénovat. Dle časových možností stačí přečíst jednu stránku a vybrat si jeden text nebo básničku a natrénovat.