Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Organizace školního roku > Rozvrhy tříd

Rozvrhy hodin 

 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

 

Předměty a jejich zkratky

Čj Český jazyk a literatura
M Matematika
Aj Anglický jazyk
Nj Německý jazyk
ČaJS Člověk a jeho svět
Vo Výchova k občanství
Vz Výchova ke zdraví
Z Zeměpis
D Dějepis
F Fyzika
Ch Chemie
Přírodopis
Pracovní činnosti
Vv Výtvarná výchova
Hv Hudební výchova
Tv Tělesná výchova
VS  Výtvarný seminář
SH Sportovní hry