Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Zprávy tříd > 4. ročník

4.ročník

28.6.2019

Společné foto

Milé děti, vážení rodiče,

děkuji vám všem za společně prožitý školní rok. Dětem děkuji za jejich snahu, rodičům za spolupráci a podporu a všem přeji krásné prázdniny. Moc děkuji za všechny dárky a květiny. Molišová
P.S. Čtvrťáček už má svoje místo na posteli :).

 

 

11.6.

Upozornění  VÝLET : 

Vážení rodiče, 

z důvodu vysokých teplot zkracujeme délku pátečního výletu. Navštívíme pouze jeskyně.

Nepůjdeme lesem do indiánské restaurace.  Špekáčky nebudeme opékat.

Předpokládaný návrat z výletu je v 11: 30

Děkujeme za pochopení

učitelky 1. stupně 

 

22.5.
Čj
: písemka. : Čj2: 114/1a,b
M: kontrola příkladů PS str. 17/2-7. : PS 19/2

Děti dostaly fotky, mléko, info k výletu - prosím o podepsání souhlasu. Děkuji. Vybírám 40,- Kč na výukový program o hmyzu.

21.5.
Čj: podmět a přísudek: PS 66/1-5, čítanka: Jak Kocourkovští nejprve těžce a potom lehce dopravovali klády z kopce.: zopakovat si podstatná jména a slovesa, zítra budeme psát písemku
M: test z geometrie
Aj: popis plánku města: PS 21/5, 22/4, čtení článku str. 22 na známky.: PS 22/7 

Ve čtvrtek: pořad o hmyzu.

20.5.
Čj:
diktát, podmět a přísudek: PS 63/4, uč.: ČJ 1: 112/2, fólie: 113/1,2. : PS 66/1a. Přinést katalog Albatrosu
M: PS str. 17. DÚ: PS 17/4, připravit se na test z geometrie
Aj: uč. str. 22: poslech, četba, překlad, práce s textem.: naučit se číst str. 22 

Peníze na fotky: společná: 25,- Kč, jednotlivec: 60,- Kč, dvojice: 40,- Kč, trojice: 20,- Kč.

16.5.
Čj: podmět a přísudek: uč. 112/1
M: jednotky času:: M1 98/2
Aj: nová slovní zásoba: park, náměstí, socha, trh, řeka, velkoměsto, město, vesnie, zámek, kostel. : My dictionary str. 8,9

15.5.
M:
kontrola prací z minulého dne. : M1 148/2
Čj: slovesa - písemné opakování - PS 64. DÚ: ČJ1 109/4

Děti dostaly mléko.
Prosím o podepsání kontroly ŽK - str. 44. Děkuji.

14.5.
Jsem na školení.

13.5.
Čj:
diktát, básnička, PS 63/2-4. : ČJ 2: 110/2c, zopakovat slovesa
2. vyučovací hodina: beseda s hasiči 
3. vyučovací hodina: focení.
M: : M2 150/24
Aj: minitest 3, zkoušení slovíček z lekce 3 ústně, v pátek si slovíčka napíšeme, dnes jsme nestíhali

10.5.

Př - Dú na stř. 15.5. Vylisovat 1 rostlinu, kterou znáte do herbáře, nalepit na výkres a posat viz. zadání v PS str.38, cv. 4

+ ústně opakovat učivo po str. 75 v uč.

Vl- probráno po str 28, Přemyslovci, zopakovat, PS doplněn po str.17, cv. 6
M:
hra na obchod
: přání

9.5.
Čj: 
podmiňovací způsob sloves, ústně: 108/1a, do sešitu: 108/2a,b,c, hra s písmeny. : PS 63/1a
M: tangram, parkety, vesmírná mise, tajemný chrám, parkoviště, IQ puzzle, IQ twist, IQ link, mozkovna logic
Aj: orientace ve městě, děti se ptaly na cestu, vysvětlovaly cestu, směr, do PS vypracovaly 21/4,5 (the sports centre). DÚ: My dictionary str. 6, 7 + opakovat 3. lekci - v pondělí budeme psát Minitest a budu zkoušet slovíčka písemně i ústně.

V pondělí 13.5. se fotíme! Pokud budete chtít objednat fotky jednotlivců či skupinek, napište požadavek do deníčku.

7.5.
Čj: čtenářské dílny
M: matematické dílny - fotky z obou dílen jsou ve fotogalerii :)
Aj: popis trasy, uč. str. 21, nová slovíčka: zahněte doleva/doprava, jděte rovně, plavecký bazén, prodejna hraček, hotel. Děti by se měly umět zeptat na cestu a zároveň si i odpovědět :).
Dnes bez DÚ. :)

6.5.
Čj:
zkoušela jsem báseň :), zadala novou, děti napsaly diktát, samostatně četly v čítance. : ČJ 1: 107/4b 
M: tento a příští týden budeme zkoušet pomůcky do matematiky, dnes jsme skládali tangram, zítra nás čekají prostorové hry z nakladatelství MINDOK.: M1: 148 (149)/1 - pro ty, kteří nebyli v pátek ve škole, ostatní: dopočítají 149 (150)/7, 12.

Děti dostaly nabídku nakladatelství Albatros - v případě zájmu odevzdat objednávku do pátku 

3.5.
Vl - probráno uč. po str 25, připravit se na test ze str. 26, doplnit PS po str. 14

29.4.
Čj:
diktát (uč. 85/8) + samostatná oprava podle učebnice, ČJ1: 105/3, fólie: 105/4, 5, báseň Metro pro krtky + hra. DÚ: ČJ: 106/4. Na zítřek: vlastní četba, na pondělí: naučit báseň dle vlastního výběru (nejméně 8 veršů)
M: obvod čtverce: uč. 106/ 1, 2. : M2: 126/4
Aj: hra - uč. str. 19, křížovky na zopakování slovní zásoby lekcí uč. Chit Chat 1
Na pátek do přinést kelímek od jogurtu - bílý.

26.4.
Čj: slohový výcvik: Jaro
M: geometrie: PL: zápis zlomků, domino
: tělocvik

Děti dostaly pitíčko.

25.4.
Čj:
časování sloves v minulém čase: PS 61/2-4
M: geometrie:  obvod obdélníku: uč. 105/1 - 5.
Aj: opakování učiva 1. - 3. lekce: uč. str. 19. : sešit English: dokončit popis pokojů

24.4.
Čj:
opakování sloves v čase přítomném, budoucím, slovesa v čase minulém: uč. ústně 101/2, 3, 102/2, 103/3, do sešitu: 103/4. : ČJ 1: 104/2
M: osově souměrné útvary: kruh, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník: do sešitu geometrie: uč. 100/4,5. : M1: 108/9.

Děti dostaly sýr a mléko.

23.4.
Čj:
Moje Velikonoce - děti vyprávěly o tom, jak prožily velikonoční prázdniny, do sešitu čtení nakreslily svůj nejlepší zážitek. : PS 61/1 vyznačit vlnovkou slovesa
Aj: rolling eggs, hunting eggs - děti si vyzkoušely tradiční zvyky britských Velikonoc
M: útvary osově souměrné, osy čtverce a obdélníku. : M1 71/14

17.4.
M: geometrie: rýsujeme obdélník a čtverec 
Aj: DVD Easter in Britain
: přinést jedno uvařené vejce

Hezké Velikonoce!

16.4.
Čj:
slovesa: časování sloves v budoucím čase: PS 60/1 - 4, čítanka: básničky o jaru, hádanky, popletené věty. DÚ: ČJ 1: 109/3a
M: geometrie: procvičování: osa úsečky, střed úsečky, nové učivo: obvod trojúhelníku: uč. 96.: dokončit do sešitu geometrie 96/4.
Aj: Dragon crown: poslech, čtení, překlad. DÚ: naučit se číst str. 17. 

15.4.
Čj:
zkoušela jsem básničku, nezadala novou (v pondělí jsou Velikonoce) :), děti napsaly diktát, do sešitu z uč. 101/4. : 103/6a
M: zopakovali jsme pravoúhlý trojúhelník, učili jsme se rýsovat osu úsečky a střed úsečky. : PS 12/13
Aj: zkoušela jsem říkanku a děti psaly opakování v PS 18,19.

11.4.
Čj:
do sešitu: 98/2a, čítanka: Romská přikázání
Aj: PS 17/7,8, ústně jsme si prošli cvičení na str. 18,19. : PS 17 - číst, připravit se na opakování lekcí 1. - 3.: PS 18,19
M: PS 14/8,10, 13/4, diktát na násobení a dělení : PS 13/5.

10.4.
Čj:
slovesa: tvar určitý, neurčitý, slovesa zvratná: do sešitu 99/2 a-d, PS: 59/3,4.
M: aplikační úlohy, vlastnosti násobení: PS 13/1-3, 6.

Děti dostaly sýr.
Děkuji všem rodičům a dětem za účast na třídních schůzkách.

9.4.
Čj:
slovesa: jednoduché a složené tvary, tvar určitý a neurčitý, časování sloves v přítomném čase:PS 58/1-4, 59/1,2.
M: PS 12/8 - 12.
Aj: dopisy na Taiwan

8.4.
Čj:
zkoušela jsem básničku, zadala novou: Velikonoce, děti napsaly diktát a vypracovaly z PS cv. 57/1 - 2. Děti si zopakují slovesa: určování osoby, čísla, času.
M: PS: procvičování probraného učiva: 10/9-12. Děti umí vypočítat příklady, ale neví si rady se slovními úlohami. Zásobu slovních úloh pro procvičení mají v učebnici :). 
Aj: Rozkazovací věty kladné a záporné o životním stylu: PS 16/5,6.  

Tento týden zkusíme bez DÚ. Na stránkách budete mít napsané, co jsme dělali ve škole, a v případě, že dítě nebude mít vypracovaná všechna cvičení, tak je dopíše za DÚ. Děkuji za spolupráci.

Rozpis třídních schůzek:
13.50: Satorová
14.00: Janků
14.10: Šimčíková
14.20: Motáňová
14.30: Hajíčková
14.40: Křenek
15.00: Grus
15.10: Růžičková
15.20: Vlach
15.30: Hladiš
15.40: Toegel
15.50: Klein
16.00: Veselská
16.10: Žižka
16.20: Čunderle
16.30: Hegrová
16.40: Meixner
17.00: Jurečková 

 

 

1.4.
Čj: zkoušení básničky, zadání nové, diktát, referáty z vlastní četby, v PS jsme napsali cv. 53/5b, 54/5, 55/1a,b.
M: písemná práce z aritmetiky.
Aj: čtení str. 15 - What´s the matter with Nick? - zítra budu zkoušet, do sešitu jsme napsali ze str. 15 cvičení, ve kterém jsme měli spojovat obrázky a příkazy, a ze str. 16 přepisovali do dvou sloupců věty, které máme nebo nemáme dělat pro své zdraví

Tento týden bez DÚ. Děti budou psát písemné práce z M, Čj, Aj :).
Fotografie z Noci s Andersenem jsou ve fotogalerii :).
Zítra dostanou děti info ke třídním schůzkám, které se budou konat ve středu 10.4., a budu kontrolovat podpisy v ŽK.

29.3.
Čj
: referáty z vlastní četby
M: kontrola matematické soutěže Klokánek

Děti dostaly ovoce.

28.3.
M: do sešitu z uč. 97/8,11,98/9.
Čj: do sešitu: uč. 91/7,8.
Aj: poslech, četba a překlad článku na str. 15

Dnes bez DÚ, je Den učitelů. :)

27.3.
Čj:
kontrola DÚ, výroba pomůcky - podst. jm. RM, : nakreslit k jednotlivým vzorům obrázky
M: pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník: uč. 84. DÚ: G 84/5

Děti dostaly jogurt.

25.3.
Čj:
zkoušela jsem báseň a zadala novou, v učebnici jsme vypracovali na fólii cv. 90/1a - c, 3a, na papír cv. 90/2a,b, napsali diktát (z PS 51/6a). : ČJ1: 91/6. 
M: trojúhelníková nerovnost: do sešitu geometrie jsme si vymodelovali cv. 83/2a,b. : G: 83/3 - (rozhodni výpočtem)
Aj: zkoušela jsem článek str. 14, v PS jsme vypracovali cv. 14/1,2, 15/3,4.

Zítra nebudu ve škole.

21.3.
Čj:
kontrola DÚ z minulé hodiny (88/2b), fólie: 89/3, 5, ústně 89/6, do sešitu ČJ1: 89/4 - učitel, 89/7, čítanka: Jak fazole rostla.. : ČJ 1: 89/4 - ředitel.
M: Matematický klokan, fólie: uč. 92/7 - 11.

20.3.
Čj:
do ČJ1: 88/2a, : 88/2b
M: fólie 91/1-4, 92/1. : PL 11/4

19.3.
Čj:
zkoušela jsem báseň, zadala novou, napsali jsme diktát a přečetli v čítance článek Sluníčko a jarní zdravení. : PS 54/4. 
M: procvičování sčítání, odčítání, zaokrouhlování do 1 000 000: PS 11/1 - 7. Kdo nedopočítal, má za .
Aj: opakování úvodní písně lekce 3, dopisy z Taiwanu. : číst str. 14

Děti dostaly mléko. Přinést ručník a cvičební úbor (kdo nepřinesl).
Děkuji všem rodičům za podepsání ŽK str. 44 :).   

18.3.
Čj:
slohový výcvik: Dopravní prostředky.
M
: opakování probraného učiva: PS 9/1-3, 5, 6. 
Aj: str. 14: poslech, četba, překlad, zpěv, dramatizace. 

Dnes bez DÚ :).

8.3.
Čj:
opravy PL, sešitů
M: M1: zlomky, PS: dokončena cvičení na str. 8.:
: přáníčko k MDŽ 

Děti si vzaly domů na vyprání cvičební úbor, ručník. Pěknou oslavu MDŽ a užijte si dětí během prádnin :).
Deníčky na domácí čtení zůstaly ve škole :(.

7.3.
Čj
: v hodině: PS 52/1 - 4, 53/1 - 3. : PS 53/4.
M: v hodině:znovu PS 7/4 - 6! dokončeno měli pouze 3 žáci!, 8/8, 10. : M1 - zlomky
Aj: zkoušela jsem ústně slovíčka 2. lekce a čtení říkanky str. 13.

6.3.
Čj:
podst. jm. RM: PS 50/3,4, 51/3 - 5. : ČJ1: 36/3.
M: zlomky, počítání do 1 000 000: PS 7/2, 4-7, kdo nedopočítal, dokončí doma. DÚ:PS 7/3.

Zítra dostanou děti mléko, plátkový sýr a přihlášku na Noc s Andersenem.  

5.3.
Čj:
skloňování podst. jm. RM - vzor pán: do sešitu jsme si napsali cv. z učebnice 85/5, 85/6a,b, zahráli jsme si hru 83/5. DÚ: PL 185/1.
M: hra Na mazala, procvičování +,-,x,: do milionu: PS 6/10, 7/1. DÚ: M1: zlomky
Aj: zkoušela jsem písemně slovíčka z 2. lekce, v PS jsme vypracovali cv. 13/9, poslechli, přečetli a přeložili říkanku 13/10. DÚ: naučit se číst říkanku z PS 13/10.

4.3.
Př : probrána uč. str. 52 - 54,  dú zopakovat si dle učebnice + PS str. 30, cv.7 a,b doplnit

Dokázat vyjmenovat jaká dom. zvířata chováme na venkově, jak se nazývají stavby, ve kterých je chováme, pro co zvířata chováme.  Jaké ovocné stromy a keře znáš a jak se dá zpracovat jejich ovoce.

Vl : probrána uč str. 6- 8, zopakovat, DÚ PS str. 3, cv. 4 doplň s pomocí rodičů data narození


Čj:
vyzkoušela jsem báseň, zadala novou, děti napsaly diktát (uč. 81/4), dohráli jsme hru na přídavná jména s tvrdými slabikami, procvičili určování podst. jmen RM: PS 50/1, 2a, 51/1, 2.  : 50/2b
M: procvičování +, -  do miliónu: PS 6/9. : PS 6/11 
Aj: zkoušela jsem čtení str. 13, popisovali jsme byt, děti si nakreslily a popsaly vlastní byt/dům - kdo nedokončil, dopíše/dokreslí doma - každý bude mít napsané k obrázku alespoň 3 věty. : zopakovat slovíčka, zítra budu zkoušet ústně i písemně.  

1.3.
Ve škole byla jen Anička s Marcelkou :).
Čj: vlastní četba: "referáty"
M: opravy sešitů, PS
: přáníčko

28.2.
Čj:
procvičování post. jm. RM: na fólii: 84/2, 85/4. DÚ: ČJ 2: 85/4.
Aj: zkoušela jsem čtení článku str. 12, poslechli jsme si, přečetli a přeložili pokračování příběhu Dračí koruna. DÚ: naučit se číst str. 13
3. a 4. vyučovací hodinu: divadelní představení podle Devatera pohádek: Tulácká pohádka, Loupežnická pohádka. 
Fotky z představení: https://zspnovice.rajce.idnes.cz/Divadelko_pro_skoly_-_MS%2C_1._-_4._roc./
Na zítřek přinést vlastní četbu.

27.2.
Čj:
podstatná jména RM - vzory, do sešitu jsme vypracovali cv. 82/1, na fólii 83/3a. : ČJ2: 83/4a
M: zlomky: výpočet části z celku: fólie: 120/9, 121/12, PL 18/2. : PL 19/1

Děti dostaly nabídku nakladatelství Albatros, cottage a ovoce. Zítra budou mít 3. vyučovací hodinu divadelní představení.

26.2.
Čj:
procvičování podst. jmen RŽ: do sešitu jsme napsali cv. 80/4, 81/3, v PS vypracovali cv. 49/1 - 4. DÚ: PS 49/5.
M: procvičovali jsme zlomky: uč. 119/1, 2 - na fólii, do sešitu M1: 119/3, napsali jsem diktát: násobení desítkami. : M1: 119/4
Aj:
četli jsme článek str. 12 a do sešitu English napsali pravdivé věty týkající se tohoto článku, naučili se nová slovíčka: house, flat, hall, dining room, cooker a procvičili slovní zásobu lekce 2. DÚ: číst str. 12.

25.2.
Čj: zkoušela jsem básničku a zadala novou, děti napsaly diktát a vypracovaly cv. 81/3, v čítance jsme si přečetli článek Pět báječných strýčků a vypracovali jsme k němu úkoly. : PL 185/2a, b
M: PL zlomky - učili jsme se určovat část zlomku  z celku. : PL cv. 2 - slovní úloha: stačí výpočet a odpověď :)
Aj: zkoušela jsem čtení písně str. 11, vypracovali jsme cv. v PS: 10/1 - 3.

22.2.
Čj:
práce na IT (www.skolakov.eu)
M: práce na IT (www.skolakov.eu)
: stříhání a lepení papíru

Děti dostaly pitíčka.

21.2.
První vyučovací hodinu nešel proud, tak jsme pracovali s didaktickými pomůckami - přiřazovali jsme podstatná jména ke vzorům. 
Čj: Čj 1: 79/2, 3. : 81/4.
M: M1: uč. 116/3. : M1: 117/6.
Aj: píseň str. 11 - poslech, čtení, překlad, nová slovíčka: vybavení pokoje, předložky. : naučit číst str. 11 

20.2.
Byla jsem byla u lékaře. Děti dostaly mléko a jsou bez úloh.

19.2.
Prosím, do deníčku napište, zda máte či nemáte zájem o zájezd do Rakouska (viz. info níže). Děkuji.
Dnes se děti zúčastnily výukového pořadu s ekologickou tématikou Tonda Obal.  
Čj:
zkoušení: koncovky podst. jmen RS, procvičování RŽ: ČJ 1: 78/2, diktát na zdvojené souhlásky.
: ČJ2: 78/3
M: nové učivo: zlomky: uč. 116. : M1: 111/6 
Aj: zkoušela jsem čtení článku str. 10, dopsali jsme odpovědi na otázky.

18.2.
Čj:
zkoušela jsem básničku, zítra zadám novou (zapomněla jsem ji dnes rozdat:)), procvičovali jsme podstatná jména RŽ: PS 47/3, 4, 48/1 - 5. DÚ: PS 48/4b
M: aplikační úlohy: PS 5/2 - 6, 6/8. DÚ: PS 5/7. 
Aj: uč. 10: článek - čtení, odpovědi na otázky. : naučit číst str. 10

Nabídka zájezdu do Rakouska

Vážení rodiče a žáci, letos jsme pro vás připravili následující zájezd.

Rakousko

Zámek Laxenburg ,

největší podzemní jezero v Evropě Seegrotte, Primark v Gerasdorfu

10. 5. 2019

Cena: 850,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, pojištění léčebných výloh, vstup do Seegrotte, pojištění CK

Každý účastník musí mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

První zastávka bude návštěva zatopeného sádrovcového dolu Seegrotte, kde nás čeká plavba po největším podzemním jezeře v Evropě. Během druhé světové války "Seegrotte" bylo zabaveno německými vojenskými silami. V podzemí byla vybudována továrna na letadla. Bylo zde vyrobeno jedno z prvních jetfighters světa, "Heinkel He 162 Salamander". Toto letadlo bylo jednou z tajných zbraní německého Luftwaffe. Další návštěvou bude klášter Heiligenkreuz, který je údajně nejstarším cisterciáckým klášterem a od doby svého založení nepřetržitě funguje až dodnes, a zároveň je údajně největším středověkým klášterem.

Náš výlet bude pokračovat návštěvou do Laxenburgu, kde uvidíme vodní zámek Franzesburg. Císař František II. nechal postavit tuto napodobeninu středověkého hradu na umělém ostrově uprostřed zámeckého jezera. Laxenburský zámecký park, který má rozlohu 280 hektarů, je považován za ukázkový příklad historického zahradnického umění 18. a 19. století. Zámecký park Laxenburg je jako celek pod památkovou ochranou a celý je zapsán na seznamu Natura 2000. Franzesburg je spjat s císařovnou Sissi, která zde strávila medové týdny s císařem Františkem Josefem. Na zámku Laxenburg sa narodil i její syn korunní princ Rudolf. Laxenburg je místo, kde si můžete odpočinout - projít se po parku, projet se vláčkem či loďkou po jezeře.

Po krásné procházce zámeckým parkem Laxemburk budeme pokračovat do Gerasdorfu, kde navštívíme nákupní Resort G3 - Primark.

Po nákupech jedeme domů.

 

15.2.

Vl.  -dokončen 1. díl učebnice, od 18.2. začněte nosit 2. díl, dějepisnou část, PS rozdám v hodině

Př - dokončeno po str. 48 uč., PS doplněn po str.27, kdo nemá, prosím doplňte.
Čj: dočetli jsme knihu Chobotem sem, chobotem tam
M: PS 2/13, 3/2 - 5, 4/6, 8 - 10, 5/1.
Pč: výroba papírových řetězů na zítřejší karneval

Zítra: Dětský maškarní karneval v 15.00 hod. v tělocvičně školy. 

14.2.
Dnes bez úloh :)
Čj: podstatná jména RŽ:
fólie: 77/2, do sešitu: 77/3, PS 47/1a,c,d.
M: PS I. díl: nestandardní aplikaační úlohy a problémy: str. 37 - 40, geometrie: 32/10, 11.
Aj: zkoušela jsem ústně i písemně slovíčka z úvodních  lekcí, zkontrolovali jsme si úlohy v minitestu, pracovali na PC: abeceda

13.2.
Čj:
přiřazování podst. jmen RŽ ke vzorům: 76/1a, opakování vzorů RS. : PS 46/3, naučit se vzory RŽ 
M: PS I. díl: nestandardní aplikační úlohy a problémy: str. 37 - 40, geometrie: 32/10, 11, násobení: PS II. díl: 3/1. : PS 4/7.

Děti dostaly jogurt.

12.2.
Čj:
diktát, četba Chobotem sem, chobotem tam, slovní fotbal. : ČJ1: 76/1a
M: násobení dvojciferným činitelem: uč. 87/21, 95/4. : M1: nalepit papírek s příklady do sešitu a vypočítat 1. řádek (příklady budou vypočítané pod tabulkou, v tabulce dopsané výsledky)
Aj: minitest 1, slovní zásoba 2. lekce: What´s in the house? - místnosti v domě, četba a překlad úvodní písně - str. 10. : naučit slovíčka lekcí Music time! a Sports time - zítra je budu zkoušet ústně i písemně

11.2.
Čj: procvičovali jsme skloňování podst. jmen rodu středního. PL 42/12 - 14, četli Chobotem sem, chobotem tam, zkoušela jsem báseň a zadala na 18.2. novou: Jízda na pekáči.: PL 43/ kontrolní cvičení
M: písemné násobení dvojciferným činitelem: uč. 86/9 - 11.: M2: 87/18
Aj: zkoušela jsem říkanku z PS 9/9, opakovali jsme sporty, otázku Can you.....? a odpověď Yes, I can/No, I can´t: PS: 9/8. V My dictionary jsme vyplnili str. 2, napsali slovíčka z tématických okruhů Musical instruments a Sports do obrázkového slovníčku a nalepili do sešitu English. Zítra budeme psát minitest a ve čtvrtek zkouším ústně i písemně slovíčka z 1. lekce. : My dictionary str. 3

Vybírám 50,- Kč na divadlo.


8.2.
M: procvičování násobení stovek, tisíců, desetitisíců, PS 2/11, 15.
Čj:
sloh: zimní sporty
Pč:
dokončení tučňáků 

Děti dostaly ovoce. 

7.2.
Baletní představení MDO Broučci. Fotky: https://zspnovice.rajce.idnes.cz/Divadelni_predstaveni_Broucci/
 
 
6.2.
Čj:
do sešitu ČJ 1 jsme napsali cv. 73/4, 74/2, na papír vyskloňovali kolo, slovo. : PS 46/4.
M: násobení desítkami (příklady typu: 234 x 20): uč. 85/1, napsali jsme diktát (na násobení stovek, tisíců). : M1 85/7. 

Zítra: divadlo

 

5.2.
Čj:
běhací diktát, procvičování skloňování podst. jmen RS: PL str. 40 - kontrola, zkoušela jsem báseň - děti, které na včerejšek neuměly, pokračovali jsme v četbě knížky Chobotem sem, chobotem tam. : PL 41/kontrolní cvičení
M: procvičování: kontrola příkladů za DÚ, zkoušela jsem slovní úlohy: PS 2/9, 10. : PS 2/14.
Aj: zkoušela jsem čtení příběhu (uč. str. 9), poslech, překlad a čtení říkanky z PS 9/9. : číst říkanku PS 9/9. 

Děti dostaly informaci ke čtvrtečnímu
divadlu - prosím podepsat souhlas a uhradit. Děkuji.
Zítra dostanou děti mléko.

4.2.
ČJ:
procvičování skloňování podst. jmen RS: hra: lovení perel, do sešitu ČJ 2 jsme napsali cv. 75/4a. Zkoušela jsem báseň Mráz, na pondělí 11. 2. je nová: Únor. DÚ: rod ženský - pomůcka
M: děti dostaly nové PS: 1/1 - 8, : PS 2/12
Aj: četli jsme a překládali článek str. 9, do sešitu English napsali pravdivé věty z článku str. 8, v PS procvičovali použití can/can´t:  cv. 8/5, 6, 9/7. : naučit číst str. 9
 
Prosím o podepsání ŽK str. 39: výpis z vysvědčení. 
Děti dostaly pozvánku na dětský karneval - 16.2.2019.

Ve čtvrtek 7.2.2019 pojedou žáci 2. - 5. ročníku do Moravského divadla v Olomouci na baletní představení Broučci. Odjezd od školy je v 8.15 hod., návrat kolem 13. hodiny. Děti budou mít vhodné oblečení do divadla, v batůžku svačinu a pití. Cena vstupenky: 100,- Kč (uhraďte do 7.2.2019). Zájezdový autobus hradí SRPŠ.

Info: Ve čtvrtek 31.1. dostanou děti po návratu ze Sluňákova výpis z vysvědčení. Výuka bude ukončena v 11.25 hod.

29.1.
M: kontrolovali jsme domácí úkoly, četli slovní úlohy, které děti vytvořily: 31/6, 32/7 - 9, 32/12.: PS 35/1  
Čj: napsali jsme si diktát na vyjmenovaná slova (PS 34/23), procvičovali skloňování podstatných jmen RS: ČJ1: 73/5a, DIDA kartičky.
: ČJ1: 74/3
Aj: procvičovali jsme otázku Can you....? a oďpověď Yes, I can/ No, I can´t: PS 7/4, v učebnici odpovídali na otázky podle textu: str. 8.
: PS 7/3

Dnes děti dostaly plátkový sýr. 
Prosím, podepište dětem v ŽK informaci o zkrácené čtvrteční výuce. Děkuji.
Děti, které nemají ve škole ručník, si ho přinesou.

28.1.
Čj: přiřazování slov k jednotlivým vzorům: PS 45/2 - 5, 46/1. DÚ: PS 46/2
M: procvičování:  PS 31/1 - 3, 5, 6, 32/7 - 9. : děti si dokončí cvičení, která nestihly vypočítat ve škole. 
Aj: I can / I can´t, nová slovní zásoba: sporty (tenis, fotbal, košíková), zkoušela jsem čtení str. 6, udělali jsme si kvíz Are you a sport superstar?, představili si triatlon (uč. str. 8). DÚ: PS 6/1, 2.

25.1.
VL - Opakovat uč. str.34 -38,  na út. se připravit na test v uč. str.39 . PS doplněn po str.26
Př - opakovat uč. str.46 - 48, v po test z PS str. 27  , PS doplněn po str.26

Čj: sloh: Blahopřání z ciziny, správné pořadí vět
M:
uzavírání známek v jednotlivých předmětech, hodnocení chování (počet poznámek), zameškané hodiny
: tučňák na ledové kře

24.1.
M:
zkoušela jsem slovní úlohy: PS 6/8, 9, 12, 13, 29/29/5, 6, 30/8. Za : PS 30/11.
Čj: napsali jsme diktát (uč. 58/4), zkontrolovali DÚ v PS, zopakovali skloňování podst. jmen RS podle vzorů, napsali cv. 71/2. : ČJ 2: 71/3.
Aj: zkoušela jsem četbu str. 5, poslechli jsme si všechna poslechová cvičení ze stran 2 - 6,: číst str. 6, My dictionary: dny v týdnu, měsíce v roce
Děti dostaly ovoce.  

23.1.
M:
kontrolovali jsme pololetní písemnou práci. DÚ: PS 31/4. Děti si přinesou sešit do geometrie a nechají si ho ve třídě.
Čj: opakovali jsme skloňování podstatných jmen podle vzoru město, PS: 44/5.: PS 45/1a. Dokončili vyhodnocení soutěže na slova s "au" a "ou". Děti jich vymyslely 16/19 :). Procvičovali jsme výslovnost a práci s hlasem při hře Červená x černá.

Děti dostaly mléko.

Omlouvám se, že úkoly na web zapisuji pozdě. V současné době mám zablokovaný účet :( na školním počítači (můj nový přístup je v řešení) a dnes ve škole nešel  internet. Zprávy tedy píši až z domu. Děkuji za pochopení.  

V pondělí ve škole začaly stavební práce, které potrvají do konce školního roku. Děti byly poučeny o bezpečnosti a chování během těchto stavebních úprav.   

22.1.
M: pololetní písemná práce. : PL 36.
Čj: zkoušela jsem skloňování vzoru město, děti přiřazovaly kartičky s podstatnými jmény středního rodu ke vzorům (DIPO),soutěž dvojic: : napiš co nejvíce slov, která obsahují dvojhlásku au, ou. : ČJ 2: 71/3. Čítanka: tiché čtení článku dle vlastního výběru.
Aj: slovní zásoba lekce Sports time.: číst str. 5 -píseň

21.1.
Čj: zkoušela jsem básničku, na pondělí 28.1. nová: Leden, prohlíželi jsme si knihy, které děti přinesly: nejstarší kniha z SNDK je Za pohádkou kolem světa od Vítězslava Kocourka z roku 1957 :). Zopakovali jsme si skloňování podst. jmen : do sešitu jsme napsali z uč. cv. 71/1,2.
DÚ: ČJ 2: 58/2, naučit skloňování vzoru město 
M: číselné sudoku, opakování násobení a dělení 10, 100, 1000, 10 000. : PL - 4. řádek
Aj: procvičování slovní zásoby Music time! PS: 4/7, 5/8, 9. : PS 4/6  

18.1.
Vl -
uč. probráno po str.31 Zemědělství a lesnictví v ČR, Dú připravte se na opakování uč str.32, PS - doplněn po str. 23, (kdo neměl sešit nebo chyběl, prosím doplnit do příští hodiny)

- učivo probráno po uč. str.47, Měření délky, hmotnosti , objemu, zopakovat, PS doplněn po str.24, ( kdo neměl PS, doplní za DÚ),    DÚ všichni PS str. 25 cv. 11,12.

Čj: slohový výcvik: Narozeninová oslava. Na pondělí: báseň, opakování mluvického učiva (budeme psát pololetní písemnou práci)
M: Barevné sudoku - úroveň: Želva
: kruh se sněhuláky - dokončení

17.1.
Čj: diktát Ježek (str. 49), příští diktát bude z uč. str. 58/4a, opakování podstatných jmen rodu středního: do sešitu jsme si napsali cv. 70/3, 4 a vyrobili si pomůcku pro určování vzorů - za DÚ: nakreslit a napsat vzory, naučit se skloňovat vzor město 
M: geometrie: kružnice: PS 28/12, 13. aritmetika: PS 28/9, 29/2 - 4, 6. DÚ: PL cv. 35, 37, 39 - třetí řádek. děti budou mít funkční kružítko!
Aj: DÚ: My dictionary - My favourite things

16.1.
Čj:
kontrola čtvrtletní písemné práce, opakování pádů, procvičování zařazování podstatných jmen rodu středního ke vzorům: PS 43/2, 3,
44/1 - 3. : 44/4.
M: slovní úlohy, opakování odčítání a dělení: uč. 81/9, 10, PL: cv. 35, 37, 39 - první řádek - kdo nedokončil, dopočítá doma. : PL cv. 35, 37, 39 - druhý řádek.

Odevzdat souhlas zákonných zástupců s účastí na programu v ekologickém centru Sluňákov a 65,- Kč.

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 pojedou žáci 1., 4. a 5. ročníku do ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se zúčastní programu Vypečená houska. S sebou: batůžek se svačinou a pitím, přezůvky. Cena programu: 65,- Kč (uhraďte do 28.1.2019). Zájezdový autobus je hrazen SRPŠ.  

15.1.
Čj:
čtvrtletní písemné opakování, četba Chobotem sem, chobotem tam. : ČJ 2: 70/2
M: slovní úlohy: 80/5, 81/8. DÚ: M1: 81/7.
Aj: Hello again! PS: 2/1 - 3, 3/4, uč. slovní zásoba lekce Music time!, píseň. : PS 3/5 

Na pondělí přinést co nejstarší vydání knihy nakladatelství Albatros (dříve: SNDK = Státní nakladatelství dětské knihy).

Děti dostaly cottage.

14.1.
Čj:
opakování a zkoušení: pádové otázky, fólie: uč.: 65/3 - 6, samostatné čtení v čítance. : báseň Prosinec na 21.1., do Čj1: 66/1a
M: opakování: sčítání, odčítání, dělení: M1: 80/3,6. : M2: 81/15 a kdo nedopočítal cvičení ve škole, dokončí doma
Aj: úvodní lekce k učebnici Chit Chat 2: opakování otázek, rozhovor : do sešitu English nalepit a napsat slovíčka k lekci 11

11.1.
Čj: sloh: Narozeninová oslava. Zopakovali jsme si učivo 1. pololetí: vyjmenovaná slova, slovní druhy, pádové otázky, vzory podstatných jmen rodu středního. V úterý si napíšeme pololetní písemnou práci (diktát, úkoly - viz. učivo).
M: řešili jsme logické úlohy minulých ročníků matematické soutěže Pangea: viz. webové stránky: https://www.pangeasoutez.cz/otazky
Pč: kruh se sněhuláky - všichni budou mít lepidlo a nůžky!!!

Děti dostaly ovoce.

10.1.
Čj:
vzory podstatných jmen rodu středního: uč. str. 68/1,2, 69/3,4, PS: 42/2, 43/1, diktát str. 46, příští čtvrtek bude diktát ze str. 49.
DÚ:
zopakovat si pádové otázky - uč. str. 64
M: písemná práce
Aj: opakování písní a říkanek z učebnice Chit Chat 1, četba příběhu My friend is a monster. Kdo neodevzdal učebnici, učiní tak zítra!

Pouze 3 žáci měli podepsané známky a vyplněná sebehodnocení. Prosím, dohlédněte na domácí přípravu dětí. Děkuji.

Děti dostaly mléko.

9.1.
Čj:
písemné opakování
M: násobení a dělení čísly 10, 100: PS 29/1, 30/7. Zítra: test z geometrie - nezapomeň si přinést pravítka, tužku, gumu!!!

DÚ: Děti si v ŽK vyplní stránky se sebehodnocením za 2. čtvrtletí
Děti dostaly nabídku z nakladatelství Albatros, zítra dostanou mléko.
Prosím, podepište dětem známky v ŽK - str. 38.

8.1.
Čj:
Děti referovaly o knihách, které přečetly, pokračovaly ve společné četbě knihy Chobotem sem, chobotem tam. Zítra: opakování
Aj: Děti psaly opakování: Minitest 12, Listening test, Reading and writing test, Kvíz 

Pro zájemce: Pěvecký kroužek pokračuje vždy ve středu od 12.40-13.20.

7.1.
Čj: PS 42/1, pokračovali jsme v četbě knížky Chobotem sem, chobotem tam. Ve středu si napíšeme opakování (PS 41).
M: PS 28/7, 8, 10, 11. Ve čtvrtek si napíšeme opakování (PS 18).
Aj: opakování učiva posledních lekcí. Zítra budou děti psát Opakování D - PS str. 60 (dnes jsme si kvíz zkoušeli), minitest 12 a test na poslech a porozumění (pokud vyjde čas).  

Zítra si děti přinesou do školy knížku, kterou čtou nebo právě dočetly.
Prosím o podpis ŽK - konzultačních třídních schůzek. Děkuji. Molišová  
Třídní schůzky proběhnout ve středu 9.1. od 15.30 do 16.30 hod. dle zájmu rodičů. 

2.1.2019

Info: Omlouvám se, ale do školy přijdu až v pondělí 14.1. 
Mám prosbu: pokud budete omlouvat děti, prosím, kontaktujte paní zástupkyni Hojgrovou na školním telefonu: 774 288 067.
Děkuji za pochopení. Molišová  

Přeji hezké Vánoce a úspěšný nový rok. Eva Joch.

21.12.
Dnes jsme si vyrobili svícen z jablíčka a lodičku z ořechové skořápky. Povídali jsme si o vánočních zvycích, vyfotili se na PFku, pouštěli lodičky, zdobili perníčky a děti  v hodině Tv naučily druháčky dvě nové hry. 
Děti si vzaly domů na vyprání cvičební úbor a ručník.

Společně s andílky Vám přeji krásné Vánoce a co nejlepší nový rok 2019. Moc děkuji za dárky. Molišová


PF 2019

 

 

 

20.12.
Čj:
opakovali jsme slovní druhy: PS 39/2, 40/částice 1, 2, 40/citoslovce 1 - 3.
M: v geometrii jsme opakovali rýsování rovnoběžek a kolmic, vlastnosti čtverce a obdélníku: PS 26/15, 16, 25/8, 16/13, 14, 12/9 a v aritmetice pokračovali v procvičování písemného sčítání a odčítání v oboru nad 10 000: PS 26/9 - 14, 27/1.

Děti dostaly ovoce

19.12.
Čj: 
pokračovali jsme v četbě knihy Chobotem sem, chobotem tam a plnili úkoly jednotlivých kapitol 

V pátek si děti přinesou sešit do čtení.  

18.12.
Čj:
opakování slovních druhů: PS 37/1,2 - číslovky, 38/1, 2 - slovesa, 38/1,2 - příslovce, 39/1,2 - předložky, 39/1 - spojky.
M: geometrie: opakování rýsování kolmic, rovnoběžek, měření úseček: PS 8/10, 20/13, 14, 22/12, 13, 24/11, 12. 

Rozpis písemných prací: pondělí 7.1.: Aj (opakování lekcí 10 - 12)
                                           úterý 8.1.: M - geometrie (PS Test 1/G - str. 18)
                                           středa 9.1.: Čj (vyjmenovaná slova, slovní druhy - PS Opakování s Magikem č. 3: str. 41)     

 

17.12.
Čj:
zkoušela jsem básničku Na Štědrý den, další báseň zadám až v pondělí 7.1. Vánoce holt budete mít bez poezie :(.

Další 2 hodiny jsme se věnovali Vánocům v Anglii - tradice, zvyky. Zhlédli jsme DVD Christmas, naučili se nová slovíčka, která jsme si procvičili pomocí programu Kids´Word Bank.

Na pátek: skořápku od ořechů, jablko, bílé tričko, přečtenou knihu (z domácího čtení). Ve středu chci v hodinách Čj dočíst knihu Chobotem sem, chobotem tam a v pátek se v Čj, M a Pč věnovat vánočním zvykům.  

 

14.12.
Vl -
probráno po str. 25 učebnice, Povodí ČR, povodně,
DÚ - zjistit, zda byl v roce 1997 zatopený váš dům a jak vysoko a kde během povodní byli rodiče nebo prarodiče,ústně. PS do Vl  kdo neměl nebo nestihl, doplnit  str. 18 / cv. 5,6,7,8

- probráno uč. po str. 41 Živočichové v lese savci, PS doplněn po str.21. , zopakovat si.

Čj: sloh: Dopis Ježíškovi
M: PS 14/12, 13 - kdo neměl a nestihl si od spolužáků půjčit pravítko (pomůcky měly pouze 3 děti ze 7), narýsuje doma!!!!
Pč: svíčka z ruličky od toaletního papíru

 

13.12.
Čj: opakování slovních druhů: PS 36/2 - 4, 37/1 - 3 (zájmena), diktát Netopýr :)
M: PS 25/3 - 7
Aj:
opakování slovní zásoby probraných témat: PS 58/2

 

12.12.
Dnes jsme dostali dárek od Ježíška: besedu o Madagaskaru z cyklu Kouzelná planeta. Do školy přijeli cestovatelé Kateřina a Miloš Motani s audiovizuálním pásmem sestaveným z úchvatných fotografií a videosekvencí, které doprovodila paní Motani zasvěceným komentářem. Na závěr dvouhodinového pořadu se děti zúčastnily vědomostní soutěže a vítězové si mohli vybrat z velkého množství různých cen tu svoji. A po besedě, kdy děti svými dotazy paní Kateřinu doslova zasypaly, jsme se vrátili do třídy.  Tam jsme zážitky z projekce ztvárnili výtvarně.
A v nadílce budu pokračovat i já: dnes bez úkolů :).

Na pátek si děti do pracovních činností přinesou roličku od toaletního papíru a kousek vánočního balicího papíru (asi velikosti A5 - malý sešit, např. do Čj).  

 

 

11.12.
Čj:
opakování slovních druhů: podstatná jména, přídavná jména: PS 35/1 - 3, 36/1. Čtení: Chobotem sem, chobotem tam: dalších 5 kapitol + úkoly z pracovního sešitu : Zopakovat si poučky: uč. str. 16, 49 a 50 - zítra zkouším.
M: čísla do milionu a přes milion: PS: 23/2 - 6, 24/7 - 10, 25/1.
Aj: příběh Goodbye, Superstars! - uč. str. 56, 57, PS: 56/1, 58/2.  

Děti dostaly mléko.

 

10.12.
Čj:
zkoušela jsem básničku, nová Na Štědrý den je na pondělí 17.12., četli jsme si z knihy Chobotem sem, chobotem tam první tři kapitoly, plnili úkoly do pracovního sešitu.
M: aplikační úlohy: PS:21/6, 7, 22/8 - 10, 23/2.
Aj: zkoušela jsem čtení na str. 58, poslouchali jsme, četli a překládali příběh na str. 56 - 57.  

: napsat opravy v sešitech ČJ 1, ČJ 2, diktáty. 

5.12.
Čj:
opakování VS po S, V: uč. 44/20, 22, 45/24, 25. DÚ: ČJ 1: 49/3a
M: opakování násobení a dělení čísly 10, 100: uč. 70/1, 5, 7109, 12, 13. : M1: 73/21

V pátek 7.12. bude výuka ukončena v 11.30 hod. - prosím, podepište dětem deníčky s touto informací. Děkuji. První dvě hodiny se budeme učit, po svačince za dětmi přijde Mikuláš s nadílkou a pak půjdeme do tělocvičny skákat laťku.

Zítra děti dostanou mléko.

 

 

4.12.
Čj:
opakování VS po p: uč. 42/12, 43/16, 17. : ČJ 2: 44/23 a
M: PS 21/1 - 5. DÚ: M2: 65/5.
Aj: zkoušela jsem článek str. 55, poslechli jsme si, nacvičili čtení a přeložili článek str. 59. DÚ: číst str. 59, PS 55/7 - nakreslit svůj pokojíček a napsat o něm 2 věty (použít předepsanou vazbu There is/ there are).   

Vl- probráno  Vodstvo ČR, ,dokončit  a  kdo neměl  PS, doplnit prac. sešit po str. 15, podívat se na str. 16 !

Př- probráno po str 38, kdo neměl PS, doplnit po str.19

 

3.12.
Čj: 
zkoušení básně, nová Ptáci v zimě na 10.12., PS: 33/17 - 21, DÚ: 35/2 a, b, čítanka: pantomima pohádky, bajky a hádanky, : do sešitu čtení: vybrat povolání a splnit úkol
M: PS oprava písemné práce,  DÚ: PS 22/11
Aj: zkoušení str. 54, DÚ: číst str. 55

 

30.11.2018
Čj:
prezentace knih :)
M: test č. 1: PS str. 17
: vánoční výzdoba oken - pokračování

Děti dnes dostaly objednané vánoční hvězdy. Vybrala jsem ŽK, v pondělí je dětem rozdám a prosím Vás o kontrolu známek, chování a podpis - str. 44. Děkuji. 

 

29.11.
Aj: procvičování otázky Are there (balls) in/on the desk? a odpovědi Yes, there are/ No, there aren´t., vyhledávání informací v textu. : číst str. 54, PS 55/6 - spojit barevně.
M: PS aplikační cvičení: PS 20/8 - 12.
Čj: opakování vyjmenovaných slov: PS 34, diktát. : PS 34/22. 

Zítra si děti přinesou knihu, kterou minulý měsíc přečetly, nebo kterou čtou. O knížkách si budeme povídat vždy poslední pátek v měsíci :).

28.11.
Čj: opakování vyjmenovaných slov po B, L, M: uč. 38/5 - ústně, 39/6 - na tabuli, 39/7 - písemně do sešitu ČJ 2, 40/9, 10 - ústně, 40/11 - sešit ČJ 2. DÚ: ČJ 1: 43/14.
M: opakování +, -, x, : 
do 10 000: PS 16/9 - 11, 19/1 - 7, v pátek budou děti psát opakování (PS str. 17). DÚ: PS 23/1. Zítra máme geometrii: přinést pravítko a ořezanou tužku č. 3.

 

27.11.
Čj:
docvičování vyjmenovaných slov: PS 32/14 - 16, do sešitu ČJ 1: 38/3, čítanka: báseň O veliké řepě, hádanky, článek Radost, čtení s obrázky Každý je něčím krásný.  : PS 32/13.
M: užití osvojených matematických operací: PS 15/3 - 8. : PS 16/12.
Aj: procvičování otázky How many (telephones) are there? a odpovědi There are (four) (telephones), opakování slovní zásoby 11. lekce (ústně i písemně).

Děti dostaly jogurt.

 

Rozsvěcování stromečku - info pro zpěváky

Sraz v pátek 30. 11. na rozsvěcování stromečku je v 16.30 před obecním úřadem (zkouška zvuku), vystoupení proběhne v 17.30. Ve škole bude zkouška na vystoupení v pátek  do cca 13. 00 hod.

Čj: zkoušení básničky, nová: Bílá zima na 3.12., čítanka: 28: Vzpěrač, Popletené věty: která slova mění význam změnou délky samohlásky (z čítanky: drahá x dráha, víla x vila, ve škole jsme si řekli: Míla x milá, kolik x kolík), zkuste vymyslet další dvojice, oprava PL: opakování psaní u/ú/ů, tvrdé a měkké souhlásky, PS: 31/12, do sešitu ČJ 2: uč. 35/2. : ČJ 1: 39/8a
M: PS 14/8 - 11.: PS 15/1
Aj: předložky on, in. PS: PS 53/3, 54/4, 5

 

22.11.

Děti dostaly ovoce.

Děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách :). 

Program třídních schůzek:
- předběžná klasifikace a hodnocení
- informace o plánovaných akcích
- výsledky dotazníků KLIMA ŠKOLY jsou na stránkách školy v záložce Metodik prevence - dokumenty
- Women for Women - rodiče žáků čerpajících podporu na obědy musí v případě nepřítomnosti včas odhlašovat obědy

Nejbližší akce:  
- vánoční dílny ve ŠD: 23.11.
- rozsvěcení stromečku: 30.11.
- zájezd do Budapešti byl zrušen z důvodu malého počtu přihlášených zájemců
- škola v přírodě byla zrušena z důvodu malého počtu přihlášených zájemců
- Mikulášská nadílka, Mikulášská laťka: 7.12.
- přednáška o Madagaskaru - MOTANI: 12.12. 

 

Vl - probráno po uč. str.15, DÚ - zopakovat, podívat se na str. 16 v uč. i PS str. 16 !
Pracujte s mapou, orientace na mapě pohoří, nížiny v ČR.

-  probráno uč. po str. 34 - zopakovat! Druhy lesa, lesní patra, houby, byliny a keře v lese
Kdo neměl PS, nebo nestihl, doplnit PS str.18 cv. 5,6,7,8.

Čj: opakování vyjmenovaných slov: PS 30/6 - 9, 31/10. : PS 31/11, diktát
M: čísla větší než 10 000: 53/1 - 4, 55/13, 14, 58/1, 2. : M2: 58/3
Aj: opakování a procvičování vazby there is/ there are: uč. 52

21.11.
Dnes byl DÚ, odpoledne jsou třídní schůzky.
Děti dostaly mléko.

 20.11.
Čj: kontrola písemného opakování: PS 28, vyjmenovaná slova po b: PS 29/1 - 5, čtení: báseň Jak se vaří počasí. : ČJ1: 34/3.
M: procvičování +, -, :, x do 10 000: uč. 51/1, 6, 8 - písemně do sešitu M2. : PS 15/2.
Aj: ústní a písemné opakování slovíček z lekcí 9. a 10. na známky. 

19.11.
Čj:
zkoušení básničky, nová: Táto, táto, padá sníh na 26.11., čítanka: Broučci, výtvarníci Pilař, Šalamoun, Smetana, Trnka. Pokud děti nedokreslily, tak dokončí doma. Měly za úkol vybrat si 1 pohádkovou postavu (ze sešitu čtení od výše jmenovaných ilustrátorů) a pokusit se ji nakreslit tak, jako její autor. : PS 29/1a.
M: do sešitu M1: 46/15, 48/2, 49/11. : M2 48/9
Aj: slovíčka 11. lekce, vazba There is/ there isn´t.

15.11.
Čj:
Stavba slova: PS: opakování s Magikem č. 2. DÚ: Čj 1: 34/2a
M: oprava pětiminutovek, písemné sčítání. : PL 4
Aj: oprava minitestu č. 10, opakování abecedy, dnů a měsíců, nová slovíčka z lekce 11. DÚ: zopakovat slovíčka z 9. a 10. lekce - v pondělí budou děti písemně i ústně zkoušené 

14.11.
Čj: DÚ:
PS - naučit se opakování s Magikem č. 2
M: DÚ:
PL 3
Děti se hodnotily v ŽK, zapisovali jsme si známky - prosím podepsat - děkuji.
Děti dostaly nabídku nakladatelství Albatros - pokud máte zájem, prosím odevzdat objednávku. Děkuji.   

 

13.11.
Čj:
zopakovali jsme si psaní slov s předponou vy-, vý-: PS 27/1 - 3, uč. 32/4. : ČJ 1: 33/6a
M:
na známky jsme písemně dělili, procvičovali násobení 100: uč. 45/1, 7. : PL cv. 1, 2
Děti dostaly info ke škole v přírodě. Prosím vyplnit a odevzdat nejpozději do 21. 11. Děkuji.
Děti dostaly plátkový sýr.
Do Pč na pátek přinést květináč a skleničku. 

12.11.
Čj:
zkoušení básně Podzim s drakem, na další pondělí je nová básnička: U naší babičky, psaní bě/bje, vě/vje: PS 26/1b - 3, : PS 26/4
M: +, - do 100 000, porovnávání čísel: PS 12/5, 6, 8, 13/1 - 5, 14/7, učebnice: 45/2 - ústně. DÚ: PS 12/7, 13/4 - zjistit světadíly, zopakovat si písemné dělení - zítra budeme psát na známky.
Aj: uč. str. 62: abeceda: A - Z, zítra zkouším, str. 63: dny v týdnu: zítra zkouším, měsíce v roce: January - April - naučit. Zopakovat si slovíčka poslední lekce, psaní a/an, použití vazby there is/ there are, jednotné a množné číslo podstatných jmen - zítra minitest. Děti, které dosud neodevzdaly DÚ z 6.11.(My dictionary), odevzdají zítra!!! 

Podepsat ŽK - str. 44 - třídní schůzky. Děkuji.

Rozpis třídních schůzek
STŘEDA 21.11.
14.00: Janků  
14.15: Klein
14.30: Toegel
14.45: Grus
15.00: Hladiš
15.15: Šimčíková
15.30: Satorová
15.45: Žižka
16.00: Křenek
16.15: Veselská
16.30: Vlach
16.45: Hegrová
17.00: Hajíčková
17.15: Motáňová
17.30: Jurečková
17.45: Růžičková
18.00: Čunderle
18.15: Meixner

 

9.11. Vl -DÚ  dokončit cv. 10 na str. 12 v PS, prosím nosit do výuky Vl příruční mapu, na příští hodinu pravítko. Nezapomínat PS !

8.11.
Aj:
zkoušela jsem četbu str. 51 :), pokračovali jsme v učení abecedy: A - P (str. 62) a učili se dny v týdnu - str. 63. : v pondělí
budu zkoušet ústně i písemně slovíčka z 10. lekce, napíšeme si minitest 
M: PS 10/7 - 11, 11/1 - 3. : PS 12/4
Čj: diktát, písemně 31/8. Nová látka: předpona ob-, v-: 32/1 - 3. : PS 26/1a

 

7.11.
Př- probráno : po str. 23 včetně, Ekosystém, přečíst a zopakovat si ústně zelený rámeček dole na str. 23
DÚ - Př, PS str. 14/ cv. 1 dokončit, kdo nestihl ve škole (podtrhnout v textu dle zadání) + cv označené jako puzzle,- nalep z časopisu obrázek ekosystému dle zadání  na 12.11.
Vl - probráno : po str. 19 a část str.20 Povrch ČR a hraniční pohoří , DÚ- zopakovat ústně typy zem. povrchu viz. str.18, + na mapě vyhledat a ukázat si všechna hraniční pohoří ČR a umět je najít na mapě dle diktátu  na 9.11.
Čj:
předložka bez, předpona roz-, bez-, vz-: uč. 31/5 - do sešitu, 31/6 - práce s Pravidly českého pravopisu. : Čj2: 31/9a
M: písemné odčítání - prověrka, PS 8/7, 8, 9/1, 2, 4 - 6. : PS 10/12.

Děti dostaly pozvánku na třídní schůzky. Prosím vyplnit a odevzdat. Děkuji.

6.11.
Čj:
předložka bez, předpona roz-, bez-, vz-: PS 25/2 - 5, písemně do sešitu: 30/2 - 4, v čítance jsme dočetli pohádku Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe. : Čj 2: 31/7.
M: písemné odčítání - procvičování: PL 18/36, 19/37, 38. Zítra: písemná prověrka z písemného odčítání. : PS 9/3.
Aj: obrázkový slovníček - slovíčka z 10. lekce, My friend is a monster - str. 51: poslech, četba, překlad. : číst str. 51 - ve čtvrtek budu zkoušet, My dictionary - napsat slovíčka str. 13.

Děti dostaly mléko.
Třídní schůzky plánuji na středu 21.11.2018 od 14.00 do 18.30 hod. 

 

5.11.

Čj: zkoušela jsem básničku :), na 12.11. máme novou: Podzim s drakem, zopakovali jsme si psaní předložek od, nad, pod, před, bez, předpon od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz- : PS 24/2, 3, 25/1. : ČJ 2: 29/2a
M: opakování písemného odčítání: PL 13/1 - 3, 18/35. : nastříhat kartičky pro modelování čísel a dát je do podepsané obálky
Aj: V PS jsme vypracovali cvičení 50/5, 6, 51/7, 8. Kdo nedokreslil své oblíbené zvíře, dokončí za DÚ. 

Charitativní akce "Vánoční hvězda" - prosím o vyplnění a v případě zájmu o zaslání peněz. Děkuji.   

 

2.11.

Vl - probráno: uč. str 13 -15 Mapy, orientace v krajině, orientace podle mapy, kompas, buzola. zopakovat ústně.  DÚ  PS str. 10/ cv.1,2  na út.

Př - probráno: uč. str 20- 21 Zeměkoule, horniny, nerosty, zopakovat ústně. DÚ PS str.12 / cv.20 a (nasbírat a přinést 2 -3 kamínky) na Po.

1.11.
Čj: předložky a předpony: PS 23/1 - 4. DÚ: PS 24/1b 
Aj: Halloween, procvičování slovíček na webových stránkách www.britishcouncil
M: písemné odčítání: na fólii děti počítaly příklady a slovní úlohy ze str. 42. : PS 8/9.

 

25.10.
VL -probráno : Mapy, uč. str. 13, zopakovat ústně
- probráno :Neživá příroda, voda, koloběh vody v přírodě, uč. str. 18 -19, opakovat ústně.
Čj: opakování stavby slova, diktát. : ČJ 2: 28/4.
M: sčítání zpaměti do 10 000, : M2: 41/5.

Děti dostaly pozvánku na Halloween party - prosím vyplněnou odevzdat. Děkuji.
Zítra je projektový den 100 let republiky. Děti si přinesou pouze svačinu a psací potřeby, konec v 11.30 hod. Děti dostanou ovocné pitíčko.
V pondělí a úterý jsou podzimní prázdniny, do školy přijdou děti ve středu 31.10. Užijte si volna :).

 

24.10.
Info: nabídka zájezdu Vánoční Budapešť s výletem lodí po Dunaji (cena i s plavbou přibližně 1.300,- Kč). Termín: 14.12.2018, odjezd v 5.00 hod. z Pňovic, návrat v pozdních nočních hodinách. Prosím, zapište do deníčku, zda máte o tento zájezd zájem. Výlet je určen pro děti v doprovodu dospělého.
Program: Dopoledne: procházka historickými částmi měst Budína a Pešti, odpoledne: individuální návštěva vánočních trhů (předměty lidového umění a ukázky umělecko-řemeslné výroby, vánoční dárky, sváteční dekorace, jesličky, Adventní kalendář vytvořený z oken kavárny, tradiční místní speciality a pokrmy), v 15.30 hod: vyhlídková plavba vyhřívanou lodí (1 hod a 10 minut plavby, informace o Budapešti ve sluchátkách v českém jazyce, občerstvení). S sebou: cestovní pas nebo platný OP vydaný po roce 2000, teplé oblečení a obuv, kapesné (maďarské forinty).   


Čj:
opakování stavby slova: uč. 27/6, 8, PS: 22/2-4 - kdo nedopsal, dokončí doma. : ČJ 2: 27/9 
M: opakování: čísla do 10 000, uč. 34/11 - 14, 38/29 - písemné dělení - kdo nedokončil, dopočítá doma. : PL cv. 1, 3. 

 

23.10.

Čj: děti opakovaly stavbu slova: PS  21/1 - 3, uč. 27/5 . : ČJ 1: 27/5
M: porovnávání čísel, písemné dělení: dokončení cv. 33/5,  34/7, 8, 9, 10
Aj: četba str. 49 na známky, str. 50 - čtení a přiřazování informací z textu k obrázkům, zápis do sešitu

Děti dostaly mléko.

V pátek 26. 10. bude projektový den ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Ukončení: 11.25 hod. Prosím, podepište tuto info v deníčku. Děkuji.

 

22.10.
Čj:
dokončili jsme výrobu netopýra, zkoušela jsem básničku. Nová báseň Odlétání je na středu 31.10. Hráli jsme AZ Kvíz.
M:
porovnávání čísel do 10 000: uč. 33/1. - 4, písemné dělení: 33/5 - dopočítáme v zítřejší hodině
Aj: kontrola písemných prací, poslech a četba písně My mum´s jeep. : naučit se číst - str. 49. 

 

19.10.
Čj: sloh:
Četli jsme psaníčka drakovi, děti jeden z dopisů opsaly a potom samy vymyslely vlastní psaníčko pro draka. Sestavovaly věty na lístečcích ve správném pořadí, zahrály si scénku "Na nákupu".
Pč:
papírový netopýr - nepodařilo se nám výrobek dokončit, tak budeme v práci pokračovat v pondělí. Zatím je bez křídel :(   

Deníčky s domácím čtením jsou ve škole :).
 

Vl :Probráno: Obyvatelstvo naší vlasti uč. str.10-11, naučit se modrý rámeček na str. 11 dole, podívat se na test na str. 12
VL- PS- kdo nestihl, dokončit na str. 8/ cv.14 

18.10.
Čj: diktát - str. 17/7, opakovali jsme stavbu slova: kořen, předpona, příponová část - str. 26/1 - 4. Čítanka: str. 16 - 20, děti četly, kreslily, říkaly jazykolamy, vyhledávaly slova ve Slovníku synonym a ve Slovníku cizích slov. 
M: čísla do 10 000: zápis, čtení, zobrazování na počítadle: fólie: uč. str. 31/9, 11, 32/15, 16, 18.
Aj: opakovali jsme otázku Have you got a.....? a odpověď Yes, I have./No, I haven´t. V PS vypracovali cv. 1, 2 na str. 48 a poslechli si, přečetli a přeložili píseň v učebnici na str. 49.       

17.10.
Př.
Vlastnosti živočichů uč. str. 15 -16, opakování,  nově str.16,17 dělení živočichů 
PS str. 10, kdo nestihl, doplnit za DÚ na Po
Čj: děti psaly Opakování s magikem č. 1 - Nauka o slově (PS 20)
M: čísla do 10 000: zápis a čtení čísel větších než 1 000, uč. str. 30, 31/7, 8, 10, 32/17.
: kontrola sešitu s diktáty

16.10.
Čj:
Slova jednoznačná, mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená - PS str. 18, 19, uč. 21/1 - ústně. Zítra budeme psát na učivo o slově opakování.V čítance jsme četli báseň Králík a podle ní kreslili do sešitu čtení králíka.
M: kontrola DÚ, písemné násobení a dělení, fólie 27/38.
Aj: psali jsme minitest 9 (slovní zásoba, otázky a odpovědi týkající se jídla), listening test, reading and writing test.
: kontrola sešitů ČJ 1, ČJ 2.

Děkuji za podepsání ŽK :).

Děti dostaly mléko.

 

15.10.
Čj:
Zkoušela jsem básničku :), na pondělí 22.10. je další: Padá listí. Zopakovali jsme si, co jsou synonyma a opozita (pro některé úplně nové pojmy), děti napsaly do ČJ 1 cv. 19/1-3,  četli jsme v čítance článek Začarovaný les a řadili jména králíčků podle abecedy do sešitu čtení - kdo nedokončil, má za DÚ.
M: do sešitu M1 děti vypočítaly cv. 25/22 a 26/32, na fólii cv. 26/31 a 28/47 - kdo nedokončil, má za DÚ. 
Tento týden si děti dají do pořádku všechny sešity. Kdo psal opravy a dokončoval nedopsaná cvičení průběžně, je bez DÚ. Ostatní dodělají.  Zítra budu kontrolovat PS do Čj a M.
Prosím o podpis ŽK - str. 44. Děkuji.

 

11.10.
Čj:
napsali jsme diktát z uč. 8/4, dopadl mnohem lépe než diktát předchozí, ústně zopakovali slovní druhy (nevyjmenujeme, neurčíme - nutno doučit! ): uč. 17/3,4, formou hry zopakovali, co je slovo, co věta, v čítance přečetli článek Markétin zvěřinec a pak děti pracovaly ve skupinách, kreslily a popisovaly pohádkového koně. : ČJ 1: 18/2 
M: zkoušela jsem slovní úlohy: učebnice str. 25, děti samostatně počítaly na fólii cv. 24/11 - potíže dělá vypočítat polovinu (děti neví, že číslo se dělí dvěma), třetinu...... DÚ: na papír cv. 24/11
Aj: písemné opakování v PS str. 46, 47, ústní: učebnice str. 46, 47: opakování lekcí 6. - 9.    

 

10.10.
M:
děti počítaly slovní úlohy na písemné dělení: uč. 23/3 - 5, 24/10, 12, 13. : M1: 25/23 
Čj: opakování zvukové a psané podoby slov, slova souznačná a protikladná: PS 16/1 - 5, 17/1 - 4. DÚ: PS 17/5.

 

9.10.
M:
procvičování písemného dělení se zbytkem, : M2: 24/14
Čj: opakování slovních druhů, PS str. 14, 15, uč. 17/3. : Čj 2: 16/1
Aj: opakovali jsme učivo lekcí 7. - 9.: body, clothes, food. Ve středu budeme psát samostatnou práci - PS 46, 47.

Děti dostaly mléko.

8.10.
Čj: zkoušela jsem báseň Na houbách, na pondělí 15.10. je báseň nová - Jablíčko. Četli jsme si z čítanky báseň Kozel, naučili se zpívat píseň, vytvořili strašáka do zelí a zatancovali jsme si na písničky z CD Tři čuníci. : ČJ1:17/5a
M: procvičování písemného dělení, dělení se zbytkem. : PL 4/1
Aj: děti, které neměly napsaná slovíčka v sešitě, tak si je dopíší

 

3.10.
Čj:
opakování vyjmenovaných slov po s, v, z. V učebnici jsme vypracovali na fólii a následně ústně zkontrolovali cv. 15/4 - 7. : ČJ1: 15/8. V pátek si napíšeme diktát. U zápisu domácího čtení stačí napsat pouze datum a stranu. Název knihy už psát nemusíte (pouze při změně).
M: písemně jsme dělili, do sešitu a na tabuli vypracovali cv. 23/1,2. : M1: 20/24.
Na pátek do Pč přinést bobule, nit, jehlu. Budeme dělat podzimní korále. 

 

2.10.
Čj: opakování vyjmenovaných slov po p, s, v. PS: 13/ celá strana. : ČJ1: 15/3
M: opakování násobení, dělení, sčítání a odčítání: fólie 10/4-7. : M1: 18/3
Aj: zkoušela jsem čtení článku str. 45 na známky. Všichni uměli :). : My dictionary str. 12 

Děkuji všem rodičům za spolupráci, děti měly dokončená všechna cvičení, která nestihly vypracovat v hodině. :)

 

Informace pro zájemce ke kroužku Sborový zpěv: bude probíhat zdarma vzhledem k tomu, že děti se připravují na vystoupení a reprezentují školu. Kroužek začíná příští týden ve středu již po 5. vyuč. hodině (pro 1. stupeň). Během října a listopadu budou děti nacvičovat vánoční vystoupení (Pňovice   1. 12., Střeň 8.12.). Jakešová

 

1.10.  
Čj: 
kontrola čtvrteční práce, opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, na fólii s následnou ústní kontrolou jsme vypracovali v učebnici cv. 14/2, vymýšleli jsme jednoslabičná slova, četli pohádku Jana Wericha napsanou celou z jednoslabičných slov, vymýšleli slova na jednotlivá písmena abecedy. : PS 12/2 - doplňte do rámečku správné slovo (slova jsme si ve škole řekli) a doplňte tajenku.
M:
PS - kontrola čtvrteční práce - PS str. 7, děti za DÚ dokončí - není možné, aby za 45 minut vypočítali někteří pouze 1 cvičení, tzn. 7 příkladů. Zopakovali jsme si písemné násobení, do sešitu M2 vypracovali z učebnice cv. 19/13 a 14 - kdo nedokončil, má opět za DÚ.  Kimova hra: děti si během 1 minuty měly zapamatovat 9 čísel (nejúspěšnější si zapamatovali 7 :)). 
Domácí čtení - děti si podepsaly deníčky, do kterých jim prosím zapisujte jejich domácí četbu. Denně by měly číst nahlas alespoň 5 minut a potom říci obsah přečteného. Zápis v deníčku bude vypadat následovně: jméno autora + název knihy, na dalším řádku datum a strana, kterou dítě přečetlo, a Váš podpis. Př.:
Jan Werich: Fimfárum
1.10. str. 9, 10 Molišová
Báseň- vždy v pondělí dostanou děti na naučení krátkou báseň. Její přednes budu zkoušet za týden. Ta dnešní je na 8.10.
Prosím podepište dětem ŽK str. 44 - vždy 1. a 15. dne v měsíci budu podpisy kontrolovat.

Kdo dosud neuhradil částku za sešity a SRPŠ, prosím zaplaťte co nejdříve. Děkuji.

Děti ve čtvrtek dostaly nabídku zájmových kroužků - odevzdat do středy, a ovoce.

Děkuji všem dětem, které se zúčastnily nedělního vystoupení v parku.

 

Informace pro děti, které vystupují na hodech: Vystoupení dětí se uskuteční v neděli 30. 9. 2018 v obecním parku od 14:00. Sraz na vystoupení je ve 13:45 hod. u pódia v parku.

26.9.
Čj:
opakování spodoby znělosti: učebnice: 13/5,7 do sešitu, opakování abecedy
M: nové učivo: písemné násobení: na fólii z učebnice cv. 18/1,2, 19/13,14, 20/24. Mnohým dělá potíže násobilka, prosím procvičit.

Děti dostaly mléko.

 

25.9.
Čj: opakovali jsme psaní vlastních jmen a řazení slov podle abecedy, písemně děti vypracovaly z učebnice cv. 10/2,3. Ve čtení jsme pracovali s čítankou pro 2. ročník, společně přečetli texty na str. 7-9, zopakovali si, co je verš, sloka, hledali rýmy.
M: Opakovali jsme zaokrouhlování na desítky, stovky, písemné sčítání a odčítání. Problémy má většina dětí s odčítáním přes desítku (př.: 658 - 329 - děti počítají "Devět a kolik chybí do osmi? Jedna" nebo "Osm mínus devět je jedna"). Prosím, procvičte doma.
Aj: procvičovali jsme otázky a odpovědi týkající se jídla. Ústně děti učivo ovládají, za DÚ je písemná forma slovíček a frází.

 


24.9.
Čj:
spodoba znělosti: učebnice 12/2 - ústně, 12/3,4 - písemně do sešitu. Čítanka: četli jsme si sloh Moje prázdniny, vyprávěli o létu.
M: uč.: fólie: 5/15, 19, 6/24, 26, písemně do sešitu 6/25. Kdo nedokončil, má za DÚ.
Aj: uč. Sports Star food - učili jsme se otázku What do you like for lunch (breakfast, dinner)? a odpověď I like.........for breakfast (lunch, dinner),odpovědi jsme si napsali do sešitu - kdo neměl sešit, napíše za DÚ.

 

21.9.
Čj:
sloh: Moje prázdniny - napsat 10 vět - kdo neodevzdal v hodině, dokončí za DÚ, naučit abecedu: A-Q
M: číselné čtverce
: Strom, který neopadá
DÚ: podpis ŽK - str. 44, udělat v sešitech opravy + dokončit rozpracovaná cvičení, SRPŠ: 200,- Kč. sešity: 45,- Kč  

 

20.9.

 

20.9.

Čj: PS: 11/4, 12/1
M: PS 5/3-7, 6/10, 11
Zítra do Pč přinést: ruličku od toaletního papíru, skleničku (např. od přesnídávky) nebo kelímek (např. od jogurtu), drobné lístky a listy.

 

19.9.
Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídní schůzky :). Pro ostatní alespoň info v podobě programu.

1. volba zástupců do SRPŠ - byli zvoleni: paní Žižková, Pechrová a pan Vlach
2. příspěvek na SRPŠ: 200,- Kč - prosím uhradit do konce měsíce září 
3. úhrada za pracovní sešity - ještě nezaplatili 3 žáci
4. ovoce do škol, mléko do škol - bude probíhat i v letošním roce
5. akce: Moravské divadlo Olomouc (baletní představení Broučci), ekologické centrum Sluňákov (program Vypečená houska, Netopýři), škola v přírodě (středisko Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova)
6. soutěž Logická olympiáda - info je v záložce Aktuality ZŠ, více na www.logickaolympiada.cz
7. podepisování ŽK - str. 44: pravidelně kontrolovat ŽK a podepisovat ji k 1. a 15. dni v měsíci
8. prospěch - bude řešen na individuálních schůzkách v listopadu
9. chování - zatím jsme ve fázi seznamování se navzájem (děti s dětmi, děti s vyučujícími), druháčci se potřebují více osamostatnit a čtvrťáci zklidnit - pracujeme na tom :)
10. podpisy DÚ - rodiče budou podepisovat DÚ
11. od října budou děti dostávat každý den DÚ, zavedu jim deníčky na domácí čtení (denně 5 minut hlasitě číst, převyprávět obsah čteného)
12. ČaJS: pí uč. Jelínková seznámila rodiče s hodnocením v hodinách ČaJS a Vv
13. PPP: zajistit termíny vyšetření (Motáňová, Veselská)
14. Jiné:
- děti si budou úkoly zapisovat do deníčků, na webu je pouze kontrola pro rodiče
- děti di budou dokončovat práci, kterou nestihly v hodině, doma, psát opravy
- všechny věci budou mít podepsané (už máme tepláky, které nikomu nepatří)
- ve čtvrtek si vybíráme jídla na další týden. Pokud nebude někdo v tento den přítomen, má automaticky příští týden jídla č. 1.

M: PS 4/10 - 13, 5/1, 2
Čj: PS 11/3

 

18.9.
Čj:
opakování řazení podle abecedy, spodoba znělosti: PS 10/1,2
M: opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení, záměny sčítanců, roznásobení součtu, převod jednotek (hodiny): PS 3/4-7, 4/9,14.
Aj: zkoušela jsem píseň, všichni ji pěkně uměli :), potom jsme ochutnávali kousky potravin a hádali, co jsme jedli.

 Děti dostaly mléko.

 

17.9.
Čj:
opakování abecedy: PS 8/2,3, 9/4-6. Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy, čítanka: vysvětlili jsme si význam neobvyklých či zastaralých slov, která si děti vypsaly
M: opakování násobení: PS 2/9, 10, 3/2, 3 - zkoušela jsem na známky slovní úlohy
Aj: píseň Do you like...? - zítra budu zkoušet na známky, opakování slovní zásoby 9. lekce, PS str. 42/1,2

Dnes děti dostaly ovocné pitíčko.
Připomínám zítřejší schůzky. V 17.00 hod. v naší třídě.

 

14.9.
M:
orientace v rovině (cyklotrasy)
Čj: sloh: Já
: bramboráčci

 

 

 

11.9.
Čj:
Opakování: slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě: PS 6/1 - 4 - :), čítanka: Drak dvanáctihlavý: str. 4-7: četba, vypisování neobvyklých či zastaralých slov
M: opakování sčítání, odčítání, násobení, doplňování čísel do tabulek (PS 1/1-3, 2/7,8). Zatím pořád s chybami. Potíže stále dělají typy příkladů, které jsem vypsala včera. 
Aj: opakování a procvičování nové slovní zásoby, píseň Do you like...? Na čtvrtek: připravit rozhovor podle učebnice str. 42.
1.: Sausages and potatoes, please.
2. Here you are.
1. Thank you.
Potom si děti vymění role - ten, kdo byl host, je číšníkem a naopak. "Objednávky" si mohou děti zvolit samy z probírané slovní zásoby.

Na pátek do Pč přinést: 2 brambory, listy, šípky, kaštany, žaludy, různé bobule.... Budeme dělat postavičky, nebo zvířátka.   

 

10.9.
Čj:
Opakovali jsme učivo nižších ročníků: slovo, slabika, hláska (PS 5/3-6, uč. 7/2). Problémy dělá rozdělení a určení hlásek - prosím, procvičte doma. Děkuji.
M:
Opakovali jsme sčítání a odčítání, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, zápis slovní úlohy, čtení čísel a jejich řazení od nejmenšího k největšímu (uč. 3/1, 4, 4/7,12, 5/17). Potíže měly děti s typem příkladů, kdy znaly součet a jednoho sčítance a měly zjistit sčítance druhého (př.: x + 630 = 850), kdy znaly menšence a rozdíl a měly vypočítat menšitele (př.: 920 - x = 600) a kdy znaly menšitele a rozdíl a měly vypočítat menšence (př.: x - 250 = 750). Zkuste si, prosím, tyto příklady doma znovu vypočítat. Zítra mi cv. 4/12 písemně vypracované odevzdají Pavel, Andrej, Karolína a Honza. 
Aj: nová slovíčka lekce 9: Bug café, otázka: Do you like.....?, odpověď: Yes, I do. / No, I don´t. 

Děti dostaly nový rozvrh - je opět předběžný:).
Po: Čj, M, Čj, Aj, ČaJS
Út: M, Čj, Čj, ČaJS, Aj
St: Čj, ČaJS, Tv, M, Hv
Čt: Čj, Aj, M, Čj, Vv, Vv
Pá: Čj, M, Tv, ČaJS, Pč

Děti dostaly nabídku knih nakladatelství Albatros. Pokud budete mít o nějaký titul zájem, prosím do středy odevzdejte objednávkový list. Děkuji.

Vystoupení žáků 30. 9. 2018

 Dne 30. září se u příležitosti konání hodů v Pňovicích uskuteční hudební vystoupení žáků ZŠ. Některé děti dostaly do deníčku papírek týkající se zkoušek. Budou vždy ve středu po vyučování. Papírek v případě zájmu prosím vyplňte do středy.12. 9., kdy se uskuteční první zkouška. Děkuji. Jakešová

7.9.
M: kontrola lavic a židlí
Čj: kontrola klíčů k šatním skříňkám, hra Na trosečníka

: prosím vyplnit souhlas se zakoupením PS + přinést peníze. Děkuji.

Děti dostanou v pondělí změněný rozvrh - opět se jedná o rozvrh předběžný, prosím, nepište ho do ŽK.

 

6.9.
M:
Vypracovali jsme cv. 1/4 v PS, z učebnici si děti napsaly cv. 3/3 a zopakovaly si sčítání a odčítání zpaměti: 3/6, 4/9. Na další hodinu matematiky si děti přinesou fólie.

Čj: V PS jsme dokončili cv. na str. 4, v čítance přečetli báseň Začarovaný les, zopakovali si, co je to verš, a děti napsaly popletené příběhy z prostředí, které si samy zvolily.: dokončit příběh

Aj: opakování slovní zásoby z minulého ročníku, pozdravy. Do sešitu English jsme si napsali pár vět o sobě, děti si nakreslily svůj portrét. 

 

5.9.
Čj: Zopakovali jsme si učivo 1. ročníku: věta, slovo, slabika, hláska, písmeno. Mám radost, opakování dětem šlo velmi dobře. Na zítřek si děti do češtiny přinesou pouze PS (pracovní sešit) a čítanku. 
M: Opakování počtu, větší, menší. Zítra budeme pokračovat v PS. Za : dokončit 1/5,6

Sešity a učebnice, které mají děti podepsané a obalené, jsem vybrala, děti si je nechají ve třídě.

Děkuji za vyplnění přihlášek ke stravování a informací z karty žáka :).

 

Fotky z "podpisové akce" najdete ve fotogalerii nebo si je můžete prohlédnout zde:  první školní den ve II. třídě

4.9.
ŽK:
 vyplnit str. 1 a podepsat seznámení se školním řádem
Podepsat sešity - jméno a příjmení (stejně jako na písance)
přinést podepsané věci do Vv a Tv  (ten, kdo nepřinesl)
ručník - podepsaný
přinést vyplněnou přihlášku ke stravování
prosím o kontrolu správnosti údajů na výpisu z katalogového listu

Dnes jsme se seznámili se ŠŘ, navštívili nás prvňáčci. V hodině češtiny jsme sdíleli zážitky z prázdnin, rozvíjeli sluchové vnímání (hra Na rebela) a slovní zásobu (hra Had). 

 

3.9.2018
Vyučující: Čj, M, Pč spojené se 2. ročníkem a Aj samostatně: M. Molišová
                 ČaJS, Hv: E. Jochmannová
                 Tv :D. Janíková
                 Vv: J. Hrycíková

Předběžný rozvrh dostanou děti zítra, tento týden končí výuka v 11.25 hod. Prosím, tento rozvrh ještě nepište do ŽK. Děkuji.

Po: Čj, M, Čj, Aj, ČaJS
Út: M, Čj, Čj, ČaJS, Aj
St: Čj, ČaJS, Tv, M, ČaJS
Čt: Čj, Aj, M, Čj, Vv, Vv
Pá: Čj, M, Tv, Pč, Hv

Děti dostanou přihlášku ke školnímu stravování. Prosím ve středu odevzdat vyplněnou. Děkuji. Na zítřek si přinesou věci do Tv a Vv, papuče, ručník - vše podepsané.

Zítra dostanou děti pracovní sešity, sešity a učebnice. Prosím obalit do konce měsíce. Dále dostanou ŽK - prosím o vyplnění str. 1 a podepsání poslední strany ("45"). Děkuji.

Děti dostanou klíče od šatní skříňky.

Dětem dám výpis z katalogového listu. Prosím o kontrolu správnosti údajů a doplnění informace o zdravotním stavu dítěte. Děkuji
  

V září nebudu zadávat domácí úkoly, ale prosím, každý den si s dětmi projděte učivo, které jsme probírali.  První třídní schůzku plánuji předběžně na úterý 18.9. Do té doby jsem Vám k dispozici na mailu: molimi@seznam.cz nebo na telefonu (prosím jen v nejnutnějších případech) 607 116 183. A platí: zprávu, na kterou jsem neodpověděla, jsem nečetla, a problém, o kterém nevím, nemůžu řešit.. 

Zítra budou první dvě vyučovací hodiny třídnické: seznámení se školním řádem, vnitřním řádem školní jídelny, s provozním řádem areálu školy, stanovení pravidel třídy, rozdání sešitů a učebnic, podepsání sešitů. Třetí hodinu budeme mít češtinu a čtvrtou ČaJS..