Základní škola a Mateřská škola Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zprávy tříd > 4. ročník

4.ročník

18.1. Vl -uč. probráno po str.31 Zemědělství a lesnictví v ČR, Dú připravte se na opakování uč str.32, PS - doplněn po str. 23, (kdo neměl sešit nebo chyběl, prosím doplnit do příští hodiny)

Př - učivo probráno po uč. str.47, Měření délky, hmotnosti , objemu, zopakovat, PS doplněn po str.24, ( kdo neměl PS, doplní za DÚ),    DÚ všichni PS str. 25 cv. 11,12.

 

16.1.
Čj:
kontrola čtvrtletní písemné práce, opakování pádů, procvičování zařazování podstatných jmen rodu středního ke vzorům: PS 43/2, 3,
44/1 - 3. : 44/4.
M: slovní úlohy, opakování odčítání a dělení: uč. 81/9, 10, PL: cv. 35, 37, 39 - první řádek - kdo nedokončil, dopočítá doma. : PL cv. 35, 37, 39 - druhý řádek.

Odevzdat souhlas zákonných zástupců s účastí na programu v ekologickém centru Sluňákov a 65,- Kč.

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 pojedou žáci 1., 4. a 5. ročníku do ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se zúčastní programu Vypečená houska. S sebou: batůžek se svačinou a pitím, přezůvky. Cena programu: 65,- Kč (uhraďte do 28.1.2019). Zájezdový autobus je hrazen SRPŠ.  

 

15.1.
Čj:
čtvrtletní písemné opakování, četba Chobotem sem, chobotem tam. : ČJ 2: 70/2
M: slovní úlohy: 80/5, 81/8. DÚ: M1: 81/7.
Aj: Hello again! PS: 2/1 - 3, 3/4, uč. slovní zásoba lekce Music time!, píseň. : PS 3/5 

Na pondělí přinést co nejstarší vydání knihy nakladatelství Albatros (dříve: SNDK = Státní nakladatelství dětské knihy).

Děti dostaly cottage.

 

 

14.1.
Čj:
opakování a zkoušení: pádové otázky, fólie: uč.: 65/3 - 6, samostatné čtení v čítance. : báseň Prosinec na 21.1., do Čj1: 66/1a
M: opakování: sčítání, odčítání, dělení: M1: 80/3,6. : M2: 81/15 a kdo nedopočítal cvičení ve škole, dokončí doma
Aj: úvodní lekce k učebnici Chit Chat 2: opakování otázek, rozhovor : do sešitu English nalepit a napsat slovíčka k lekci 11

 

11.1.
Čj: sloh: Narozeninová oslava. Zopakovali jsme si učivo 1. pololetí: vyjmenovaná slova, slovní druhy, pádové otázky, vzory podstatných jmen rodu středního. V úterý si napíšeme pololetní písemnou práci (diktát, úkoly - viz. učivo).
M: řešili jsme logické úlohy minulých ročníků matematické soutěže Pangea: viz. webové stránky: https://www.pangeasoutez.cz/otazky
Pč: kruh se sněhuláky - všichni budou mít lepidlo a nůžky!!!

Děti dostaly ovoce.

10.1.
Čj:
vzory podstatných jmen rodu středního: uč. str. 68/1,2, 69/3,4, PS: 42/2, 43/1, diktát str. 46, příští čtvrtek bude diktát ze str. 49.
DÚ:
zopakovat si pádové otázky - uč. str. 64
M: písemná práce
Aj: opakování písní a říkanek z učebnice Chit Chat 1, četba příběhu My friend is a monster. Kdo neodevzdal učebnici, učiní tak zítra!

Pouze 3 žáci měli podepsané známky a vyplněná sebehodnocení. Prosím, dohlédněte na domácí přípravu dětí. Děkuji.

Děti dostaly mléko.

9.1.
Čj:
písemné opakování
M: násobení a dělení čísly 10, 100: PS 29/1, 30/7. Zítra: test z geometrie - nezapomeň si přinést pravítka, tužku, gumu!!!

DÚ: Děti si v ŽK vyplní stránky se sebehodnocením za 2. čtvrtletí
Děti dostaly nabídku z nakladatelství Albatros, zítra dostanou mléko.
Prosím, podepište dětem známky v ŽK - str. 38.

 

8.1.
Čj:
Děti referovaly o knihách, které přečetly, pokračovaly ve společné četbě knihy Chobotem sem, chobotem tam. Zítra: opakování
Aj: Děti psaly opakování: Minitest 12, Listening test, Reading and writing test, Kvíz 

 

Pro zájemce: Pěvecký kroužek pokračuje vždy ve středu od 12.40-13.20.

7.1.
Čj: PS 42/1, pokračovali jsme v četbě knížky Chobotem sem, chobotem tam. Ve středu si napíšeme opakování (PS 41).
M: PS 28/7, 8, 10, 11. Ve čtvrtek si napíšeme opakování (PS 18).
Aj: opakování učiva posledních lekcí. Zítra budou děti psát Opakování D - PS str. 60 (dnes jsme si kvíz zkoušeli), minitest 12 a test na poslech a porozumění (pokud vyjde čas).  

Zítra si děti přinesou do školy knížku, kterou čtou nebo právě dočetly.
Prosím o podpis ŽK - konzultačních třídních schůzek. Děkuji. Molišová  
Třídní schůzky proběhnout ve středu 9.1. od 15.30 do 16.30 hod. dle zájmu rodičů. 

2.1.2019

Info: Omlouvám se, ale do školy přijdu až v pondělí 14.1. 
Mám prosbu: pokud budete omlouvat děti, prosím, kontaktujte paní zástupkyni Hojgrovou na školním telefonu: 774 288 067.
Děkuji za pochopení. Molišová  

Přeji hezké Vánoce a úspěšný nový rok. Eva Joch.

21.12.
Dnes jsme si vyrobili svícen z jablíčka a lodičku z ořechové skořápky. Povídali jsme si o vánočních zvycích, vyfotili se na PFku, pouštěli lodičky, zdobili perníčky a děti  v hodině Tv naučily druháčky dvě nové hry. 
Děti si vzaly domů na vyprání cvičební úbor a ručník.

Společně s andílky Vám přeji krásné Vánoce a co nejlepší nový rok 2019. Moc děkuji za dárky. Molišová


PF 2019

 

 

 

20.12.
Čj:
opakovali jsme slovní druhy: PS 39/2, 40/částice 1, 2, 40/citoslovce 1 - 3.
M: v geometrii jsme opakovali rýsování rovnoběžek a kolmic, vlastnosti čtverce a obdélníku: PS 26/15, 16, 25/8, 16/13, 14, 12/9 a v aritmetice pokračovali v procvičování písemného sčítání a odčítání v oboru nad 10 000: PS 26/9 - 14, 27/1.

Děti dostaly ovoce

19.12.
Čj: 
pokračovali jsme v četbě knihy Chobotem sem, chobotem tam a plnili úkoly jednotlivých kapitol 

V pátek si děti přinesou sešit do čtení.  

18.12.
Čj:
opakování slovních druhů: PS 37/1,2 - číslovky, 38/1, 2 - slovesa, 38/1,2 - příslovce, 39/1,2 - předložky, 39/1 - spojky.
M: geometrie: opakování rýsování kolmic, rovnoběžek, měření úseček: PS 8/10, 20/13, 14, 22/12, 13, 24/11, 12. 

Rozpis písemných prací: pondělí 7.1.: Aj (opakování lekcí 10 - 12)
                                           úterý 8.1.: M - geometrie (PS Test 1/G - str. 18)
                                           středa 9.1.: Čj (vyjmenovaná slova, slovní druhy - PS Opakování s Magikem č. 3: str. 41)     

 

17.12.
Čj:
zkoušela jsem básničku Na Štědrý den, další báseň zadám až v pondělí 7.1. Vánoce holt budete mít bez poezie :(.

Další 2 hodiny jsme se věnovali Vánocům v Anglii - tradice, zvyky. Zhlédli jsme DVD Christmas, naučili se nová slovíčka, která jsme si procvičili pomocí programu Kids´Word Bank.

Na pátek: skořápku od ořechů, jablko, bílé tričko, přečtenou knihu (z domácího čtení). Ve středu chci v hodinách Čj dočíst knihu Chobotem sem, chobotem tam a v pátek se v Čj, M a Pč věnovat vánočním zvykům.  

 

14.12.
Vl -
probráno po str. 25 učebnice, Povodí ČR, povodně,
DÚ - zjistit, zda byl v roce 1997 zatopený váš dům a jak vysoko a kde během povodní byli rodiče nebo prarodiče,ústně. PS do Vl  kdo neměl nebo nestihl, doplnit  str. 18 / cv. 5,6,7,8

- probráno uč. po str. 41 Živočichové v lese savci, PS doplněn po str.21. , zopakovat si.

Čj: sloh: Dopis Ježíškovi
M: PS 14/12, 13 - kdo neměl a nestihl si od spolužáků půjčit pravítko (pomůcky měly pouze 3 děti ze 7), narýsuje doma!!!!
Pč: svíčka z ruličky od toaletního papíru

 

13.12.
Čj: opakování slovních druhů: PS 36/2 - 4, 37/1 - 3 (zájmena), diktát Netopýr :)
M: PS 25/3 - 7
Aj:
opakování slovní zásoby probraných témat: PS 58/2

 

12.12.
Dnes jsme dostali dárek od Ježíška: besedu o Madagaskaru z cyklu Kouzelná planeta. Do školy přijeli cestovatelé Kateřina a Miloš Motani s audiovizuálním pásmem sestaveným z úchvatných fotografií a videosekvencí, které doprovodila paní Motani zasvěceným komentářem. Na závěr dvouhodinového pořadu se děti zúčastnily vědomostní soutěže a vítězové si mohli vybrat z velkého množství různých cen tu svoji. A po besedě, kdy děti svými dotazy paní Kateřinu doslova zasypaly, jsme se vrátili do třídy.  Tam jsme zážitky z projekce ztvárnili výtvarně.
A v nadílce budu pokračovat i já: dnes bez úkolů :).

Na pátek si děti do pracovních činností přinesou roličku od toaletního papíru a kousek vánočního balicího papíru (asi velikosti A5 - malý sešit, např. do Čj).  

 

 

11.12.
Čj:
opakování slovních druhů: podstatná jména, přídavná jména: PS 35/1 - 3, 36/1. Čtení: Chobotem sem, chobotem tam: dalších 5 kapitol + úkoly z pracovního sešitu : Zopakovat si poučky: uč. str. 16, 49 a 50 - zítra zkouším.
M: čísla do milionu a přes milion: PS: 23/2 - 6, 24/7 - 10, 25/1.
Aj: příběh Goodbye, Superstars! - uč. str. 56, 57, PS: 56/1, 58/2.  

Děti dostaly mléko.

 

10.12.
Čj:
zkoušela jsem básničku, nová Na Štědrý den je na pondělí 17.12., četli jsme si z knihy Chobotem sem, chobotem tam první tři kapitoly, plnili úkoly do pracovního sešitu.
M: aplikační úlohy: PS:21/6, 7, 22/8 - 10, 23/2.
Aj: zkoušela jsem čtení na str. 58, poslouchali jsme, četli a překládali příběh na str. 56 - 57.  

: napsat opravy v sešitech ČJ 1, ČJ 2, diktáty. 

5.12.
Čj:
opakování VS po S, V: uč. 44/20, 22, 45/24, 25. DÚ: ČJ 1: 49/3a
M: opakování násobení a dělení čísly 10, 100: uč. 70/1, 5, 7109, 12, 13. : M1: 73/21

V pátek 7.12. bude výuka ukončena v 11.30 hod. - prosím, podepište dětem deníčky s touto informací. Děkuji. První dvě hodiny se budeme učit, po svačince za dětmi přijde Mikuláš s nadílkou a pak půjdeme do tělocvičny skákat laťku.

Zítra děti dostanou mléko.

 

 

4.12.
Čj:
opakování VS po p: uč. 42/12, 43/16, 17. : ČJ 2: 44/23 a
M: PS 21/1 - 5. DÚ: M2: 65/5.
Aj: zkoušela jsem článek str. 55, poslechli jsme si, nacvičili čtení a přeložili článek str. 59. DÚ: číst str. 59, PS 55/7 - nakreslit svůj pokojíček a napsat o něm 2 věty (použít předepsanou vazbu There is/ there are).   

Vl- probráno  Vodstvo ČR, ,dokončit  a  kdo neměl  PS, doplnit prac. sešit po str. 15, podívat se na str. 16 !

Př- probráno po str 38, kdo neměl PS, doplnit po str.19

 

3.12.
Čj: 
zkoušení básně, nová Ptáci v zimě na 10.12., PS: 33/17 - 21, DÚ: 35/2 a, b, čítanka: pantomima pohádky, bajky a hádanky, : do sešitu čtení: vybrat povolání a splnit úkol
M: PS oprava písemné práce,  DÚ: PS 22/11
Aj: zkoušení str. 54, DÚ: číst str. 55

 

30.11.2018
Čj:
prezentace knih :)
M: test č. 1: PS str. 17
: vánoční výzdoba oken - pokračování

Děti dnes dostaly objednané vánoční hvězdy. Vybrala jsem ŽK, v pondělí je dětem rozdám a prosím Vás o kontrolu známek, chování a podpis - str. 44. Děkuji. 

 

29.11.
Aj: procvičování otázky Are there (balls) in/on the desk? a odpovědi Yes, there are/ No, there aren´t., vyhledávání informací v textu. : číst str. 54, PS 55/6 - spojit barevně.
M: PS aplikační cvičení: PS 20/8 - 12.
Čj: opakování vyjmenovaných slov: PS 34, diktát. : PS 34/22. 

Zítra si děti přinesou knihu, kterou minulý měsíc přečetly, nebo kterou čtou. O knížkách si budeme povídat vždy poslední pátek v měsíci :).

28.11.
Čj: opakování vyjmenovaných slov po B, L, M: uč. 38/5 - ústně, 39/6 - na tabuli, 39/7 - písemně do sešitu ČJ 2, 40/9, 10 - ústně, 40/11 - sešit ČJ 2. DÚ: ČJ 1: 43/14.
M: opakování +, -, x, : 
do 10 000: PS 16/9 - 11, 19/1 - 7, v pátek budou děti psát opakování (PS str. 17). DÚ: PS 23/1. Zítra máme geometrii: přinést pravítko a ořezanou tužku č. 3.

 

27.11.
Čj:
docvičování vyjmenovaných slov: PS 32/14 - 16, do sešitu ČJ 1: 38/3, čítanka: báseň O veliké řepě, hádanky, článek Radost, čtení s obrázky Každý je něčím krásný.  : PS 32/13.
M: užití osvojených matematických operací: PS 15/3 - 8. : PS 16/12.
Aj: procvičování otázky How many (telephones) are there? a odpovědi There are (four) (telephones), opakování slovní zásoby 11. lekce (ústně i písemně).

Děti dostaly jogurt.

 

Rozsvěcování stromečku - info pro zpěváky

Sraz v pátek 30. 11. na rozsvěcování stromečku je v 16.30 před obecním úřadem (zkouška zvuku), vystoupení proběhne v 17.30. Ve škole bude zkouška na vystoupení v pátek  do cca 13. 00 hod.

Čj: zkoušení básničky, nová: Bílá zima na 3.12., čítanka: 28: Vzpěrač, Popletené věty: která slova mění význam změnou délky samohlásky (z čítanky: drahá x dráha, víla x vila, ve škole jsme si řekli: Míla x milá, kolik x kolík), zkuste vymyslet další dvojice, oprava PL: opakování psaní u/ú/ů, tvrdé a měkké souhlásky, PS: 31/12, do sešitu ČJ 2: uč. 35/2. : ČJ 1: 39/8a
M: PS 14/8 - 11.: PS 15/1
Aj: předložky on, in. PS: PS 53/3, 54/4, 5

 

22.11.

Děti dostaly ovoce.

Děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách :). 

Program třídních schůzek:
- předběžná klasifikace a hodnocení
- informace o plánovaných akcích
- výsledky dotazníků KLIMA ŠKOLY jsou na stránkách školy v záložce Metodik prevence - dokumenty
- Women for Women - rodiče žáků čerpajících podporu na obědy musí v případě nepřítomnosti včas odhlašovat obědy

Nejbližší akce:  
- vánoční dílny ve ŠD: 23.11.
- rozsvěcení stromečku: 30.11.
- zájezd do Budapešti byl zrušen z důvodu malého počtu přihlášených zájemců
- škola v přírodě byla zrušena z důvodu malého počtu přihlášených zájemců
- Mikulášská nadílka, Mikulášská laťka: 7.12.
- přednáška o Madagaskaru - MOTANI: 12.12. 

 

Vl - probráno po uč. str.15, DÚ - zopakovat, podívat se na str. 16 v uč. i PS str. 16 !
Pracujte s mapou, orientace na mapě pohoří, nížiny v ČR.

-  probráno uč. po str. 34 - zopakovat! Druhy lesa, lesní patra, houby, byliny a keře v lese
Kdo neměl PS, nebo nestihl, doplnit PS str.18 cv. 5,6,7,8.

Čj: opakování vyjmenovaných slov: PS 30/6 - 9, 31/10. : PS 31/11, diktát
M: čísla větší než 10 000: 53/1 - 4, 55/13, 14, 58/1, 2. : M2: 58/3
Aj: opakování a procvičování vazby there is/ there are: uč. 52

21.11.
Dnes byl DÚ, odpoledne jsou třídní schůzky.
Děti dostaly mléko.

 20.11.
Čj: kontrola písemného opakování: PS 28, vyjmenovaná slova po b: PS 29/1 - 5, čtení: báseň Jak se vaří počasí. : ČJ1: 34/3.
M: procvičování +, -, :, x do 10 000: uč. 51/1, 6, 8 - písemně do sešitu M2. : PS 15/2.
Aj: ústní a písemné opakování slovíček z lekcí 9. a 10. na známky. 

19.11.
Čj:
zkoušení básničky, nová: Táto, táto, padá sníh na 26.11., čítanka: Broučci, výtvarníci Pilař, Šalamoun, Smetana, Trnka. Pokud děti nedokreslily, tak dokončí doma. Měly za úkol vybrat si 1 pohádkovou postavu (ze sešitu čtení od výše jmenovaných ilustrátorů) a pokusit se ji nakreslit tak, jako její autor. : PS 29/1a.
M: do sešitu M1: 46/15, 48/2, 49/11. : M2 48/9
Aj: slovíčka 11. lekce, vazba There is/ there isn´t.

15.11.
Čj:
Stavba slova: PS: opakování s Magikem č. 2. DÚ: Čj 1: 34/2a
M: oprava pětiminutovek, písemné sčítání. : PL 4
Aj: oprava minitestu č. 10, opakování abecedy, dnů a měsíců, nová slovíčka z lekce 11. DÚ: zopakovat slovíčka z 9. a 10. lekce - v pondělí budou děti písemně i ústně zkoušené 

14.11.
Čj: DÚ:
PS - naučit se opakování s Magikem č. 2
M: DÚ:
PL 3
Děti se hodnotily v ŽK, zapisovali jsme si známky - prosím podepsat - děkuji.
Děti dostaly nabídku nakladatelství Albatros - pokud máte zájem, prosím odevzdat objednávku. Děkuji.   

 

13.11.
Čj:
zopakovali jsme si psaní slov s předponou vy-, vý-: PS 27/1 - 3, uč. 32/4. : ČJ 1: 33/6a
M:
na známky jsme písemně dělili, procvičovali násobení 100: uč. 45/1, 7. : PL cv. 1, 2
Děti dostaly info ke škole v přírodě. Prosím vyplnit a odevzdat nejpozději do 21. 11. Děkuji.
Děti dostaly plátkový sýr.
Do Pč na pátek přinést květináč a skleničku. 

12.11.
Čj:
zkoušení básně Podzim s drakem, na další pondělí je nová básnička: U naší babičky, psaní bě/bje, vě/vje: PS 26/1b - 3, : PS 26/4
M: +, - do 100 000, porovnávání čísel: PS 12/5, 6, 8, 13/1 - 5, 14/7, učebnice: 45/2 - ústně. DÚ: PS 12/7, 13/4 - zjistit světadíly, zopakovat si písemné dělení - zítra budeme psát na známky.
Aj: uč. str. 62: abeceda: A - Z, zítra zkouším, str. 63: dny v týdnu: zítra zkouším, měsíce v roce: January - April - naučit. Zopakovat si slovíčka poslední lekce, psaní a/an, použití vazby there is/ there are, jednotné a množné číslo podstatných jmen - zítra minitest. Děti, které dosud neodevzdaly DÚ z 6.11.(My dictionary), odevzdají zítra!!! 

Podepsat ŽK - str. 44 - třídní schůzky. Děkuji.

Rozpis třídních schůzek
STŘEDA 21.11.
14.00: Janků  
14.15: Klein
14.30: Toegel
14.45: Grus
15.00: Hladiš
15.15: Šimčíková
15.30: Satorová
15.45: Žižka
16.00: Křenek
16.15: Veselská
16.30: Vlach
16.45: Hegrová
17.00: Hajíčková
17.15: Motáňová
17.30: Jurečková
17.45: Růžičková
18.00: Čunderle
18.15: Meixner

 

9.11. Vl -DÚ  dokončit cv. 10 na str. 12 v PS, prosím nosit do výuky Vl příruční mapu, na příští hodinu pravítko. Nezapomínat PS !

8.11.
Aj:
zkoušela jsem četbu str. 51 :), pokračovali jsme v učení abecedy: A - P (str. 62) a učili se dny v týdnu - str. 63. : v pondělí
budu zkoušet ústně i písemně slovíčka z 10. lekce, napíšeme si minitest 
M: PS 10/7 - 11, 11/1 - 3. : PS 12/4
Čj: diktát, písemně 31/8. Nová látka: předpona ob-, v-: 32/1 - 3. : PS 26/1a

 

7.11.
Př- probráno : po str. 23 včetně, Ekosystém, přečíst a zopakovat si ústně zelený rámeček dole na str. 23
DÚ - Př, PS str. 14/ cv. 1 dokončit, kdo nestihl ve škole (podtrhnout v textu dle zadání) + cv označené jako puzzle,- nalep z časopisu obrázek ekosystému dle zadání  na 12.11.
Vl - probráno : po str. 19 a část str.20 Povrch ČR a hraniční pohoří , DÚ- zopakovat ústně typy zem. povrchu viz. str.18, + na mapě vyhledat a ukázat si všechna hraniční pohoří ČR a umět je najít na mapě dle diktátu  na 9.11.
Čj:
předložka bez, předpona roz-, bez-, vz-: uč. 31/5 - do sešitu, 31/6 - práce s Pravidly českého pravopisu. : Čj2: 31/9a
M: písemné odčítání - prověrka, PS 8/7, 8, 9/1, 2, 4 - 6. : PS 10/12.

Děti dostaly pozvánku na třídní schůzky. Prosím vyplnit a odevzdat. Děkuji.

6.11.
Čj:
předložka bez, předpona roz-, bez-, vz-: PS 25/2 - 5, písemně do sešitu: 30/2 - 4, v čítance jsme dočetli pohádku Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe. : Čj 2: 31/7.
M: písemné odčítání - procvičování: PL 18/36, 19/37, 38. Zítra: písemná prověrka z písemného odčítání. : PS 9/3.
Aj: obrázkový slovníček - slovíčka z 10. lekce, My friend is a monster - str. 51: poslech, četba, překlad. : číst str. 51 - ve čtvrtek budu zkoušet, My dictionary - napsat slovíčka str. 13.

Děti dostaly mléko.
Třídní schůzky plánuji na středu 21.11.2018 od 14.00 do 18.30 hod. 

 

5.11.

Čj: zkoušela jsem básničku :), na 12.11. máme novou: Podzim s drakem, zopakovali jsme si psaní předložek od, nad, pod, před, bez, předpon od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vz- : PS 24/2, 3, 25/1. : ČJ 2: 29/2a
M: opakování písemného odčítání: PL 13/1 - 3, 18/35. : nastříhat kartičky pro modelování čísel a dát je do podepsané obálky
Aj: V PS jsme vypracovali cvičení 50/5, 6, 51/7, 8. Kdo nedokreslil své oblíbené zvíře, dokončí za DÚ. 

Charitativní akce "Vánoční hvězda" - prosím o vyplnění a v případě zájmu o zaslání peněz. Děkuji.   

 

2.11.

Vl - probráno: uč. str 13 -15 Mapy, orientace v krajině, orientace podle mapy, kompas, buzola. zopakovat ústně.  DÚ  PS str. 10/ cv.1,2  na út.

Př - probráno: uč. str 20- 21 Zeměkoule, horniny, nerosty, zopakovat ústně. DÚ PS str.12 / cv.20 a (nasbírat a přinést 2 -3 kamínky) na Po.

1.11.
Čj: předložky a předpony: PS 23/1 - 4. DÚ: PS 24/1b 
Aj: Halloween, procvičování slovíček na webových stránkách www.britishcouncil
M: písemné odčítání: na fólii děti počítaly příklady a slovní úlohy ze str. 42. : PS 8/9.

 

25.10.
VL -probráno : Mapy, uč. str. 13, zopakovat ústně
- probráno :Neživá příroda, voda, koloběh vody v přírodě, uč. str. 18 -19, opakovat ústně.
Čj: opakování stavby slova, diktát. : ČJ 2: 28/4.
M: sčítání zpaměti do 10 000, : M2: 41/5.

Děti dostaly pozvánku na Halloween party - prosím vyplněnou odevzdat. Děkuji.
Zítra je projektový den 100 let republiky. Děti si přinesou pouze svačinu a psací potřeby, konec v 11.30 hod. Děti dostanou ovocné pitíčko.
V pondělí a úterý jsou podzimní prázdniny, do školy přijdou děti ve středu 31.10. Užijte si volna :).

 

24.10.
Info: nabídka zájezdu Vánoční Budapešť s výletem lodí po Dunaji (cena i s plavbou přibližně 1.300,- Kč). Termín: 14.12.2018, odjezd v 5.00 hod. z Pňovic, návrat v pozdních nočních hodinách. Prosím, zapište do deníčku, zda máte o tento zájezd zájem. Výlet je určen pro děti v doprovodu dospělého.
Program: Dopoledne: procházka historickými částmi měst Budína a Pešti, odpoledne: individuální návštěva vánočních trhů (předměty lidového umění a ukázky umělecko-řemeslné výroby, vánoční dárky, sváteční dekorace, jesličky, Adventní kalendář vytvořený z oken kavárny, tradiční místní speciality a pokrmy), v 15.30 hod: vyhlídková plavba vyhřívanou lodí (1 hod a 10 minut plavby, informace o Budapešti ve sluchátkách v českém jazyce, občerstvení). S sebou: cestovní pas nebo platný OP vydaný po roce 2000, teplé oblečení a obuv, kapesné (maďarské forinty).   


Čj:
opakování stavby slova: uč. 27/6, 8, PS: 22/2-4 - kdo nedopsal, dokončí doma. : ČJ 2: 27/9 
M: opakování: čísla do 10 000, uč. 34/11 - 14, 38/29 - písemné dělení - kdo nedokončil, dopočítá doma. : PL cv. 1, 3. 

 

23.10.

Čj: děti opakovaly stavbu slova: PS  21/1 - 3, uč. 27/5 . : ČJ 1: 27/5
M: porovnávání čísel, písemné dělení: dokončení cv. 33/5,  34/7, 8, 9, 10
Aj: četba str. 49 na známky, str. 50 - čtení a přiřazování informací z textu k obrázkům, zápis do sešitu

Děti dostaly mléko.

V pátek 26. 10. bude projektový den ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Ukončení: 11.25 hod. Prosím, podepište tuto info v deníčku. Děkuji.

 

22.10.
Čj:
dokončili jsme výrobu netopýra, zkoušela jsem básničku. Nová báseň Odlétání je na středu 31.10. Hráli jsme AZ Kvíz.
M:
porovnávání čísel do 10 000: uč. 33/1. - 4, písemné dělení: 33/5 - dopočítáme v zítřejší hodině
Aj: kontrola písemných prací, poslech a četba písně My mum´s jeep. : naučit se číst - str. 49. 

 

19.10.
Čj: sloh:
Četli jsme psaníčka drakovi, děti jeden z dopisů opsaly a potom samy vymyslely vlastní psaníčko pro draka. Sestavovaly věty na lístečcích ve správném pořadí, zahrály si scénku "Na nákupu".
Pč:
papírový netopýr - nepodařilo se nám výrobek dokončit, tak budeme v práci pokračovat v pondělí. Zatím je bez křídel :(   

Deníčky s domácím čtením jsou ve škole :).
 

Vl :Probráno: Obyvatelstvo naší vlasti uč. str.10-11, naučit se modrý rámeček na str. 11 dole, podívat se na test na str. 12
VL- PS- kdo nestihl, dokončit na str. 8/ cv.14 

18.10.
Čj: diktát - str. 17/7, opakovali jsme stavbu slova: kořen, předpona, příponová část - str. 26/1 - 4. Čítanka: str. 16 - 20, děti četly, kreslily, říkaly jazykolamy, vyhledávaly slova ve Slovníku synonym a ve Slovníku cizích slov. 
M: čísla do 10 000: zápis, čtení, zobrazování na počítadle: fólie: uč. str. 31/9, 11, 32/15, 16, 18.
Aj: opakovali jsme otázku Have you got a.....? a odpověď Yes, I have./No, I haven´t. V PS vypracovali cv. 1, 2 na str. 48 a poslechli si, přečetli a přeložili píseň v učebnici na str. 49.       

17.10.
Př.
Vlastnosti živočichů uč. str. 15 -16, opakování,  nově str.16,17 dělení živočichů 
PS str. 10, kdo nestihl, doplnit za DÚ na Po
Čj: děti psaly Opakování s magikem č. 1 - Nauka o slově (PS 20)
M: čísla do 10 000: zápis a čtení čísel větších než 1 000, uč. str. 30, 31/7, 8, 10, 32/17.
: kontrola sešitu s diktáty

16.10.
Čj:
Slova jednoznačná, mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená - PS str. 18, 19, uč. 21/1 - ústně. Zítra budeme psát na učivo o slově opakování.V čítance jsme četli báseň Králík a podle ní kreslili do sešitu čtení králíka.
M: kontrola DÚ, písemné násobení a dělení, fólie 27/38.
Aj: psali jsme minitest 9 (slovní zásoba, otázky a odpovědi týkající se jídla), listening test, reading and writing test.
: kontrola sešitů ČJ 1, ČJ 2.

Děkuji za podepsání ŽK :).

Děti dostaly mléko.

 

15.10.
Čj:
Zkoušela jsem básničku :), na pondělí 22.10. je další: Padá listí. Zopakovali jsme si, co jsou synonyma a opozita (pro některé úplně nové pojmy), děti napsaly do ČJ 1 cv. 19/1-3,  četli jsme v čítance článek Začarovaný les a řadili jména králíčků podle abecedy do sešitu čtení - kdo nedokončil, má za DÚ.
M: do sešitu M1 děti vypočítaly cv. 25/22 a 26/32, na fólii cv. 26/31 a 28/47 - kdo nedokončil, má za DÚ. 
Tento týden si děti dají do pořádku všechny sešity. Kdo psal opravy a dokončoval nedopsaná cvičení průběžně, je bez DÚ. Ostatní dodělají.  Zítra budu kontrolovat PS do Čj a M.
Prosím o podpis ŽK - str. 44. Děkuji.

 

11.10.
Čj:
napsali jsme diktát z uč. 8/4, dopadl mnohem lépe než diktát předchozí, ústně zopakovali slovní druhy (nevyjmenujeme, neurčíme - nutno doučit! ): uč. 17/3,4, formou hry zopakovali, co je slovo, co věta, v čítance přečetli článek Markétin zvěřinec a pak děti pracovaly ve skupinách, kreslily a popisovaly pohádkového koně. : ČJ 1: 18/2 
M: zkoušela jsem slovní úlohy: učebnice str. 25, děti samostatně počítaly na fólii cv. 24/11 - potíže dělá vypočítat polovinu (děti neví, že číslo se dělí dvěma), třetinu...... DÚ: na papír cv. 24/11
Aj: písemné opakování v PS str. 46, 47, ústní: učebnice str. 46, 47: opakování lekcí 6. - 9.    

 

10.10.
M:
děti počítaly slovní úlohy na písemné dělení: uč. 23/3 - 5, 24/10, 12, 13. : M1: 25/23 
Čj: opakování zvukové a psané podoby slov, slova souznačná a protikladná: PS 16/1 - 5, 17/1 - 4. DÚ: PS 17/5.

 

9.10.
M:
procvičování písemného dělení se zbytkem, : M2: 24/14
Čj: opakování slovních druhů, PS str. 14, 15, uč. 17/3. : Čj 2: 16/1
Aj: opakovali jsme učivo lekcí 7. - 9.: body, clothes, food. Ve středu budeme psát samostatnou práci - PS 46, 47.

Děti dostaly mléko.

8.10.
Čj: zkoušela jsem báseň Na houbách, na pondělí 15.10. je báseň nová - Jablíčko. Četli jsme si z čítanky báseň Kozel, naučili se zpívat píseň, vytvořili strašáka do zelí a zatancovali jsme si na písničky z CD Tři čuníci. : ČJ1:17/5a
M: procvičování písemného dělení, dělení se zbytkem. : PL 4/1
Aj: děti, které neměly napsaná slovíčka v sešitě, tak si je dopíší

 

3.10.
Čj:
opakování vyjmenovaných slov po s, v, z. V učebnici jsme vypracovali na fólii a následně ústně zkontrolovali cv. 15/4 - 7. : ČJ1: 15/8. V pátek si napíšeme diktát. U zápisu domácího čtení stačí napsat pouze datum a stranu. Název knihy už psát nemusíte (pouze při změně).
M: písemně jsme dělili, do sešitu a na tabuli vypracovali cv. 23/1,2. : M1: 20/24.
Na pátek do Pč přinést bobule, nit, jehlu. Budeme dělat podzimní korále. 

 

2.10.
Čj: opakování vyjmenovaných slov po p, s, v. PS: 13/ celá strana. : ČJ1: 15/3
M: opakování násobení, dělení, sčítání a odčítání: fólie 10/4-7. : M1: 18/3
Aj: zkoušela jsem čtení článku str. 45 na známky. Všichni uměli :). : My dictionary str. 12 

Děkuji všem rodičům za spolupráci, děti měly dokončená všechna cvičení, která nestihly vypracovat v hodině. :)

 

Informace pro zájemce ke kroužku Sborový zpěv: bude probíhat zdarma vzhledem k tomu, že děti se připravují na vystoupení a reprezentují školu. Kroužek začíná příští týden ve středu již po 5. vyuč. hodině (pro 1. stupeň). Během října a listopadu budou děti nacvičovat vánoční vystoupení (Pňovice   1. 12., Střeň 8.12.). Jakešová

 

1.10.  
Čj: 
kontrola čtvrteční práce, opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, na fólii s následnou ústní kontrolou jsme vypracovali v učebnici cv. 14/2, vymýšleli jsme jednoslabičná slova, četli pohádku Jana Wericha napsanou celou z jednoslabičných slov, vymýšleli slova na jednotlivá písmena abecedy. : PS 12/2 - doplňte do rámečku správné slovo (slova jsme si ve škole řekli) a doplňte tajenku.
M:
PS - kontrola čtvrteční práce - PS str. 7, děti za DÚ dokončí - není možné, aby za 45 minut vypočítali někteří pouze 1 cvičení, tzn. 7 příkladů. Zopakovali jsme si písemné násobení, do sešitu M2 vypracovali z učebnice cv. 19/13 a 14 - kdo nedokončil, má opět za DÚ.  Kimova hra: děti si během 1 minuty měly zapamatovat 9 čísel (nejúspěšnější si zapamatovali 7 :)). 
Domácí čtení - děti si podepsaly deníčky, do kterých jim prosím zapisujte jejich domácí četbu. Denně by měly číst nahlas alespoň 5 minut a potom říci obsah přečteného. Zápis v deníčku bude vypadat následovně: jméno autora + název knihy, na dalším řádku datum a strana, kterou dítě přečetlo, a Váš podpis. Př.:
Jan Werich: Fimfárum
1.10. str. 9, 10 Molišová
Báseň- vždy v pondělí dostanou děti na naučení krátkou báseň. Její přednes budu zkoušet za týden. Ta dnešní je na 8.10.
Prosím podepište dětem ŽK str. 44 - vždy 1. a 15. dne v měsíci budu podpisy kontrolovat.

Kdo dosud neuhradil částku za sešity a SRPŠ, prosím zaplaťte co nejdříve. Děkuji.

Děti ve čtvrtek dostaly nabídku zájmových kroužků - odevzdat do středy, a ovoce.

Děkuji všem dětem, které se zúčastnily nedělního vystoupení v parku.

 

Informace pro děti, které vystupují na hodech: Vystoupení dětí se uskuteční v neděli 30. 9. 2018 v obecním parku od 14:00. Sraz na vystoupení je ve 13:45 hod. u pódia v parku.

26.9.
Čj:
opakování spodoby znělosti: učebnice: 13/5,7 do sešitu, opakování abecedy
M: nové učivo: písemné násobení: na fólii z učebnice cv. 18/1,2, 19/13,14, 20/24. Mnohým dělá potíže násobilka, prosím procvičit.

Děti dostaly mléko.

 

25.9.
Čj: opakovali jsme psaní vlastních jmen a řazení slov podle abecedy, písemně děti vypracovaly z učebnice cv. 10/2,3. Ve čtení jsme pracovali s čítankou pro 2. ročník, společně přečetli texty na str. 7-9, zopakovali si, co je verš, sloka, hledali rýmy.
M: Opakovali jsme zaokrouhlování na desítky, stovky, písemné sčítání a odčítání. Problémy má většina dětí s odčítáním přes desítku (př.: 658 - 329 - děti počítají "Devět a kolik chybí do osmi? Jedna" nebo "Osm mínus devět je jedna"). Prosím, procvičte doma.
Aj: procvičovali jsme otázky a odpovědi týkající se jídla. Ústně děti učivo ovládají, za DÚ je písemná forma slovíček a frází.

 


24.9.
Čj:
spodoba znělosti: učebnice 12/2 - ústně, 12/3,4 - písemně do sešitu. Čítanka: četli jsme si sloh Moje prázdniny, vyprávěli o létu.
M: uč.: fólie: 5/15, 19, 6/24, 26, písemně do sešitu 6/25. Kdo nedokončil, má za DÚ.
Aj: uč. Sports Star food - učili jsme se otázku What do you like for lunch (breakfast, dinner)? a odpověď I like.........for breakfast (lunch, dinner),odpovědi jsme si napsali do sešitu - kdo neměl sešit, napíše za DÚ.

 

21.9.
Čj:
sloh: Moje prázdniny - napsat 10 vět - kdo neodevzdal v hodině, dokončí za DÚ, naučit abecedu: A-Q
M: číselné čtverce
: Strom, který neopadá
DÚ: podpis ŽK - str. 44, udělat v sešitech opravy + dokončit rozpracovaná cvičení, SRPŠ: 200,- Kč. sešity: 45,- Kč  

 

20.9.

 

20.9.

Čj: PS: 11/4, 12/1
M: PS 5/3-7, 6/10, 11
Zítra do Pč přinést: ruličku od toaletního papíru, skleničku (např. od přesnídávky) nebo kelímek (např. od jogurtu), drobné lístky a listy.

 

19.9.
Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídní schůzky :). Pro ostatní alespoň info v podobě programu.

1. volba zástupců do SRPŠ - byli zvoleni: paní Žižková, Pechrová a pan Vlach
2. příspěvek na SRPŠ: 200,- Kč - prosím uhradit do konce měsíce září 
3. úhrada za pracovní sešity - ještě nezaplatili 3 žáci
4. ovoce do škol, mléko do škol - bude probíhat i v letošním roce
5. akce: Moravské divadlo Olomouc (baletní představení Broučci), ekologické centrum Sluňákov (program Vypečená houska, Netopýři), škola v přírodě (středisko Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova)
6. soutěž Logická olympiáda - info je v záložce Aktuality ZŠ, více na www.logickaolympiada.cz
7. podepisování ŽK - str. 44: pravidelně kontrolovat ŽK a podepisovat ji k 1. a 15. dni v měsíci
8. prospěch - bude řešen na individuálních schůzkách v listopadu
9. chování - zatím jsme ve fázi seznamování se navzájem (děti s dětmi, děti s vyučujícími), druháčci se potřebují více osamostatnit a čtvrťáci zklidnit - pracujeme na tom :)
10. podpisy DÚ - rodiče budou podepisovat DÚ
11. od října budou děti dostávat každý den DÚ, zavedu jim deníčky na domácí čtení (denně 5 minut hlasitě číst, převyprávět obsah čteného)
12. ČaJS: pí uč. Jelínková seznámila rodiče s hodnocením v hodinách ČaJS a Vv
13. PPP: zajistit termíny vyšetření (Motáňová, Veselská)
14. Jiné:
- děti si budou úkoly zapisovat do deníčků, na webu je pouze kontrola pro rodiče
- děti di budou dokončovat práci, kterou nestihly v hodině, doma, psát opravy
- všechny věci budou mít podepsané (už máme tepláky, které nikomu nepatří)
- ve čtvrtek si vybíráme jídla na další týden. Pokud nebude někdo v tento den přítomen, má automaticky příští týden jídla č. 1.

M: PS 4/10 - 13, 5/1, 2
Čj: PS 11/3

 

18.9.
Čj:
opakování řazení podle abecedy, spodoba znělosti: PS 10/1,2
M: opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení, záměny sčítanců, roznásobení součtu, převod jednotek (hodiny): PS 3/4-7, 4/9,14.
Aj: zkoušela jsem píseň, všichni ji pěkně uměli :), potom jsme ochutnávali kousky potravin a hádali, co jsme jedli.

 Děti dostaly mléko.

 

17.9.
Čj:
opakování abecedy: PS 8/2,3, 9/4-6. Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy, čítanka: vysvětlili jsme si význam neobvyklých či zastaralých slov, která si děti vypsaly
M: opakování násobení: PS 2/9, 10, 3/2, 3 - zkoušela jsem na známky slovní úlohy
Aj: píseň Do you like...? - zítra budu zkoušet na známky, opakování slovní zásoby 9. lekce, PS str. 42/1,2

Dnes děti dostaly ovocné pitíčko.
Připomínám zítřejší schůzky. V 17.00 hod. v naší třídě.

 

14.9.
M:
orientace v rovině (cyklotrasy)
Čj: sloh: Já
: bramboráčci

 

 

 

11.9.
Čj:
Opakování: slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě: PS 6/1 - 4 - :), čítanka: Drak dvanáctihlavý: str. 4-7: četba, vypisování neobvyklých či zastaralých slov
M: opakování sčítání, odčítání, násobení, doplňování čísel do tabulek (PS 1/1-3, 2/7,8). Zatím pořád s chybami. Potíže stále dělají typy příkladů, které jsem vypsala včera. 
Aj: opakování a procvičování nové slovní zásoby, píseň Do you like...? Na čtvrtek: připravit rozhovor podle učebnice str. 42.
1.: Sausages and potatoes, please.
2. Here you are.
1. Thank you.
Potom si děti vymění role - ten, kdo byl host, je číšníkem a naopak. "Objednávky" si mohou děti zvolit samy z probírané slovní zásoby.

Na pátek do Pč přinést: 2 brambory, listy, šípky, kaštany, žaludy, různé bobule.... Budeme dělat postavičky, nebo zvířátka.   

 

10.9.
Čj:
Opakovali jsme učivo nižších ročníků: slovo, slabika, hláska (PS 5/3-6, uč. 7/2). Problémy dělá rozdělení a určení hlásek - prosím, procvičte doma. Děkuji.
M:
Opakovali jsme sčítání a odčítání, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, zápis slovní úlohy, čtení čísel a jejich řazení od nejmenšího k největšímu (uč. 3/1, 4, 4/7,12, 5/17). Potíže měly děti s typem příkladů, kdy znaly součet a jednoho sčítance a měly zjistit sčítance druhého (př.: x + 630 = 850), kdy znaly menšence a rozdíl a měly vypočítat menšitele (př.: 920 - x = 600) a kdy znaly menšitele a rozdíl a měly vypočítat menšence (př.: x - 250 = 750). Zkuste si, prosím, tyto příklady doma znovu vypočítat. Zítra mi cv. 4/12 písemně vypracované odevzdají Pavel, Andrej, Karolína a Honza. 
Aj: nová slovíčka lekce 9: Bug café, otázka: Do you like.....?, odpověď: Yes, I do. / No, I don´t. 

Děti dostaly nový rozvrh - je opět předběžný:).
Po: Čj, M, Čj, Aj, ČaJS
Út: M, Čj, Čj, ČaJS, Aj
St: Čj, ČaJS, Tv, M, Hv
Čt: Čj, Aj, M, Čj, Vv, Vv
Pá: Čj, M, Tv, ČaJS, Pč

Děti dostaly nabídku knih nakladatelství Albatros. Pokud budete mít o nějaký titul zájem, prosím do středy odevzdejte objednávkový list. Děkuji.

Vystoupení žáků 30. 9. 2018

 Dne 30. září se u příležitosti konání hodů v Pňovicích uskuteční hudební vystoupení žáků ZŠ. Některé děti dostaly do deníčku papírek týkající se zkoušek. Budou vždy ve středu po vyučování. Papírek v případě zájmu prosím vyplňte do středy.12. 9., kdy se uskuteční první zkouška. Děkuji. Jakešová

7.9.
M: kontrola lavic a židlí
Čj: kontrola klíčů k šatním skříňkám, hra Na trosečníka

: prosím vyplnit souhlas se zakoupením PS + přinést peníze. Děkuji.

Děti dostanou v pondělí změněný rozvrh - opět se jedná o rozvrh předběžný, prosím, nepište ho do ŽK.

 

6.9.
M:
Vypracovali jsme cv. 1/4 v PS, z učebnici si děti napsaly cv. 3/3 a zopakovaly si sčítání a odčítání zpaměti: 3/6, 4/9. Na další hodinu matematiky si děti přinesou fólie.

Čj: V PS jsme dokončili cv. na str. 4, v čítance přečetli báseň Začarovaný les, zopakovali si, co je to verš, a děti napsaly popletené příběhy z prostředí, které si samy zvolily.: dokončit příběh

Aj: opakování slovní zásoby z minulého ročníku, pozdravy. Do sešitu English jsme si napsali pár vět o sobě, děti si nakreslily svůj portrét. 

 

5.9.
Čj: Zopakovali jsme si učivo 1. ročníku: věta, slovo, slabika, hláska, písmeno. Mám radost, opakování dětem šlo velmi dobře. Na zítřek si děti do češtiny přinesou pouze PS (pracovní sešit) a čítanku. 
M: Opakování počtu, větší, menší. Zítra budeme pokračovat v PS. Za : dokončit 1/5,6

Sešity a učebnice, které mají děti podepsané a obalené, jsem vybrala, děti si je nechají ve třídě.

Děkuji za vyplnění přihlášek ke stravování a informací z karty žáka :).

 

Fotky z "podpisové akce" najdete ve fotogalerii nebo si je můžete prohlédnout zde:  první školní den ve II. třídě

4.9.
ŽK:
 vyplnit str. 1 a podepsat seznámení se školním řádem
Podepsat sešity - jméno a příjmení (stejně jako na písance)
přinést podepsané věci do Vv a Tv  (ten, kdo nepřinesl)
ručník - podepsaný
přinést vyplněnou přihlášku ke stravování
prosím o kontrolu správnosti údajů na výpisu z katalogového listu

Dnes jsme se seznámili se ŠŘ, navštívili nás prvňáčci. V hodině češtiny jsme sdíleli zážitky z prázdnin, rozvíjeli sluchové vnímání (hra Na rebela) a slovní zásobu (hra Had). 

 

3.9.2018
Vyučující: Čj, M, Pč spojené se 2. ročníkem a Aj samostatně: M. Molišová
                 ČaJS, Hv: E. Jochmannová
                 Tv :D. Janíková
                 Vv: J. Hrycíková

Předběžný rozvrh dostanou děti zítra, tento týden končí výuka v 11.25 hod. Prosím, tento rozvrh ještě nepište do ŽK. Děkuji.

Po: Čj, M, Čj, Aj, ČaJS
Út: M, Čj, Čj, ČaJS, Aj
St: Čj, ČaJS, Tv, M, ČaJS
Čt: Čj, Aj, M, Čj, Vv, Vv
Pá: Čj, M, Tv, Pč, Hv

Děti dostanou přihlášku ke školnímu stravování. Prosím ve středu odevzdat vyplněnou. Děkuji. Na zítřek si přinesou věci do Tv a Vv, papuče, ručník - vše podepsané.

Zítra dostanou děti pracovní sešity, sešity a učebnice. Prosím obalit do konce měsíce. Dále dostanou ŽK - prosím o vyplnění str. 1 a podepsání poslední strany ("45"). Děkuji.

Děti dostanou klíče od šatní skříňky.

Dětem dám výpis z katalogového listu. Prosím o kontrolu správnosti údajů a doplnění informace o zdravotním stavu dítěte. Děkuji
  

V září nebudu zadávat domácí úkoly, ale prosím, každý den si s dětmi projděte učivo, které jsme probírali.  První třídní schůzku plánuji předběžně na úterý 18.9. Do té doby jsem Vám k dispozici na mailu: molimi@seznam.cz nebo na telefonu (prosím jen v nejnutnějších případech) 607 116 183. A platí: zprávu, na kterou jsem neodpověděla, jsem nečetla, a problém, o kterém nevím, nemůžu řešit.. 

Zítra budou první dvě vyučovací hodiny třídnické: seznámení se školním řádem, vnitřním řádem školní jídelny, s provozním řádem areálu školy, stanovení pravidel třídy, rozdání sešitů a učebnic, podepsání sešitů. Třetí hodinu budeme mít češtinu a čtvrtou ČaJS..