Základní škola a Mateřská škola Pňovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zprávy tříd > 1. ročník

1. ročník 

17.1.

M: PS: str. 24,25

Dnes jsme četli slova a slabiky s K. Ve slabikáři jsme zvládli celou stranu 34. V matematice procvičujeme sčítání a odčítání do 7. Udělali jsme v učebnici stranu 18.

 16.1.

M: sloupeček

Zdokonalujeme čtení: 41,42

Básnička Zima je na pondělí.

Vyvodili jsme písmeno K. Čteme slabiky s K. Učili jsme se psát malé psací s. 

 

Ve čtvrtek 31.1. 2019 jedeme na Sluňákov. Lísteček  s informacemi o akci mají děti v úkolníčku. Prosím odstřihnout souhlas zákonných zástupců a poslat mi zpět. Cena 65,- Kč.

 

15.1.

M: sloupeček

Prosím kupte dvě fixy na psaní na tabulku. Dětem už dopisují. Dnes si vzaly fixy domů na ukázku, ať víte, co potřebujeme. Děkuji

Dnes jsme dokončili čtení s písmenem D. V matematice jsme se věnovali souměrnosti, děti vystřihovaly dle návodu. Některým dělá problém vůbec přeložit papír, pak se práce nedaří....

 

 

 14.1.

Slabikář: sr. 33/1

M: PS: str.20/2, 21/1,2

M: sloupeček

Dnes jsme v matematice sčítali a odčítali v oboru do 7. Děti tvořily ke slovním úlohám otázky a odpovědi. Učebnici jsme vybrala.

V písance jsme dále procvičovali psaní písmene o, slabik a slov s o. Ve slabikáři jsme zvládli celou stranu 32. Ve cvičení 2 jsme dopisovali slovo, aby věta dával smysl. Ve cvičení 3 měly děti vyhledat jména dětí. Většině se dařilo.

Ve zdokonalujeme čtení čteme stránky s D.

 

 

 

 

11.1.

Na pondělí připomínám básničku Nemocný sněhulák.

Pěkný víkend

V.W. 

 

9.1.

M: sloupeček

Zdokonalujeme čtení: 34,35

Prvouka: pracovní sešit str. 25 - dokreslit obrázky - ke každému měsíci jeden.

Naučit se zpaměti měsíce v roce.

 

8.1.

M: uč. 11/1,2

Slabikář: 27/1,2

M: sloupeček

Básnička Nemocný sněhulák na pondělí 14.1.

 

7.1.

PROSÍM OPĚT RODIČE, KTEŘÍ NEMAJÍ ZAPLACENO 200,- KČ NA SRPŠ AŤ POŠLOU PENÍZE. DĚKUJI

ČJ: 

Písanka: str. 21 celá

Zdokonalujeme čtení: str. 30,31

Dnes jsme vyvodili písmenko Z. Čteme slabiky se z. Psali jsme slabiky s a. Někteří a píší špatně. 

Slabikáře jsme si vybrala. Prosím vystřihnout písmeno V, Z.

M: 

Uč. str. 9 celá - hra na obchod. 

V matematice jsme řešili početní příklady v oboru do 6. Hráli jsme si na obchod (kolik zaplatím, kolik mi musí vrátit, kolik mi zbylo, můžu si to koupit....?)

AJ: 

V angličtině probíráme slovní zásobu 4 lekce. Děti se naučí slovíčka - tričko, ponožka, klobouk, bota, sukně, svetr zpaměti.

 

4.1.

 

Víkend bez úkolů. 

Dnes jsme v učebnici matematiky zvládli strany 5, 6. Sčítali a odčítali jsme v oboru do šesti, tvořili slovní úlohy a zapisovali čísla na číselnou osu. V pracovním sešitě  dostaly děti stranu 15 jako test na známky. Takže měly šanci získat dvě jedničky. Za jednu chybu byla ještě jednička. Udělejte prosím opravy.

Ve slabikáři jsme udělali strany 22, 23.  Na str. 23 měly děti šanci získat jedničku ve cvičení jedna. (jen ti, kteří se orientují v textu).

 

 

 3.1.

Písanka: str. 18 - dopsat

Zdokonalujeme čtení: str. 26,27,28 (zítra zkouším)

Dnes jsme se učili psát písmeno malé psací a. V matematice jsme sčítali v oboru do šesti, děti tvořily slovní úlohy a doplňovaly číselné řady. Čteme slova s písmenem v.

Děti které byly ve svíčkárně dnes dostaly zpět 15,- Kč (vyúčtování za dopravu).

 

21.12.

Dnes jsme si pustili pohádku, navštívili jsme páťáky a zazpívali jsme si s nimi koledy. Dostali jsme i punč a cukroví. :-)

Vánoce jsou bez úkolů. 

Přeji příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.

Wiedermannová

 

 19.12.

Jednotažka: 5x obtáhnout

Dnes jsme vyvodili písmeno V. Děti dostaly novou učebnici do matematiky. Učily se psát číslo 6.

V pátek stačí, když si donesou pouzdro, žákovskou, svačinu a pití. 

 

 18.12.

Slabikář: str. 18/4 - číst

str. 19/1 číst a psát (dávat otázky)

M: sloupeček

Zdokonalujeme čtení: str. 21 - čtení jednoslabičných slov s uzavřenou slabikou (zítra zkouším)

 

17.12.

Slabikář str. 17/ 1, 3,4,5 (U cvičení 3 by bylo dobré se dětí ptát co četly. př. Jak se jmenuje teta? Kolik palet má teta? Co maluje Nela? apod. Ať máte zpětnou vazbu, že děti ví, co četly. )

Písanka: str. 14 (Děti si nepamatují písmena. Bylo by dobré, zavést dětem cvičný sešit a diktovat písmena co mají napsat. Budete mít zpětnou vazbu, která písmena si nepamatují. Na zapamatování jednotlivého písmene, je potřeba jej procvičit 20x až 180x - dle paměti dítěte).

Zdokonalujeme čtení: str. 17 až 20

 

14.12.

Dnes nejsou úkoly. Na pondělí děti nemají básničku. 

Pěkný víkend

V. W.

 

 

13.12.

M: sloupeček

Zdokonalujeme čtení: str. 15, 16

 

 

 

12.12.

Slabikář: str. 14/3,4

Zdokonalujeme čtení: str. 13, 14, 15

Dnes měli někteří velký problém ve cvičení 3 na str. 13. Neví co čtou, nedávají pozor. Zkoušejte dětem dávat otázky týkající se čteného. 

 

 

11.12.

Slabikář: str. 12/ 2,3,4,5

Jednotažka: 5x obtáhnout a zkusit sám z druhé strany

Zdokonalujeme čtení : slabiky s Y

 10.12.

M: uč.str. 55/1 - vypočítat první sloupeček

Zdokonalujeme čtení: číst slova s uzavřenou slabikou typu: les, půl, lup...

Ve středu máme ve škole promítání Kouzelná planeta (Madagaskar). Akce je zdarma. Děti si vezmou učení na celý den. Konec výuky jako každou středu ve 12:20.

 

7.12.

Víkend bez úkolů.

Připomínám  básničku na pondělí.

Pěkný víkend :-)

V.W. 

 

6.12.

Slabikář: str. 11/ 1,2

Písanka: str. 9 dopsat

M: uč. str. 51/2

Prosím vystřihnout písmena J,T

Báseň: Ježek v zimě na 10.12.

Zítra si děti vezmou učivo na všechny hodiny. Konec vyučování jako vždy v 11:25

 

 

5.12.

Písanka: str. 6 dopsat

Zdokonalujeme čtení - opakovat čtení s T a slabiky s J

 

4.12.

Slabikář - str. 9 dodělat

Jednotažka - 5x obtáhnout a pak zkusit sám z druhé strany

Písanka - dopsat stranu 5

M: vypočítat sloupeček

 

Dnes jsme se učili psát malé psací e. Vyvodili jsme písmeno J, čteme slabiky s J. Děti dostaly pochvalu dnes pěkně četly.

V matematice stále počítáme v oboru do pěti. To budeme trénovat až do Vánoc. Tvořili jsme slovní úlohy k obrázkům. 

Největší potíž byla určit, kdo kácí stromy v lese :-) (dozvěděla jsem se, že: řezník, pilař, řezač, pilník.... :-))

 

 

3.12.

ČJ: Slabikář str. 7/2,3,4

M: uč. str. 48/3, 49/1,2

Zdokonalujeme čtení: všechny strany s písmenem T

Učíme se psát malé psací u. Trénujte doma psaní všech psacích písmen, která se učíme. Totéž platí i o číslicích.

Děti píší velmi neúhledně (většina).

 

30.11.

Děti dnes dostaly vánoční hvězdy.

Víkend bez úkolů - jen procvičovat čtení

Pro marody: Slabikář máme hotov po stranu 6(celou), v písance jsme psali malé psací i (str.3), v matematice str. 47.

 

28.11.

Slabikář: str. 4/3, str. 5/1 - číst

Zdokonalujeme čtení: str. 1 číst (první díl jsme dočetli, vybrala jsem si je)

Písanka str. 2 - psát po červenou zarážku

 

Prosím do konce prosince obalit nové sešity  a učebnice - Slabikář, Písanka, Písanka procvičovací, zdokonalujeme čtení. Děkuji

Prosím rodiče, kteří ještě nezaplatili za SRPŠ 200,- Kč aby poslali peníze co nejdříve. Děkuji

Na pondělí dostaly děti novou básničku - Bílá zima, modré mrazy.

 

 

27.11.

Děti dnes dostaly slabikáře a písanky první díl.

Ve slabikáři jsme udělali stranu 2 a 3. 

DÚ: čtení ve slabikáři str. 2/1, str. 3/1

Pracovali jsme s pracovními listy, na kterých děti hledali tvary, které se v řádku liší. Většině se dařilo, pár dětí mělo potíže. Kdo má potíže zjistíte při domácím úkol

(Doporučuji pracovat s pracovními listy od Jiřiny Bednářové - Zrakové vnímání - optická diferenciace)

DÚ. Pracovní list na procvičení zrakového vnímání mají i za domácí úkol. 

Děti dnes dostaly bílý jogurt.

 

 

 

 26.11.

Zdokonalujeme čtení: str. 37,38

Uvolňovací cviky- str. 29 dopsat

V matematice jsme dnes hráli na obchod. Kolik zaplatím? Kolik mi musí prodavačka vrátit? Tvořili jsme otázky a odpovědi.

V češtině opakujeme čtení slabik a slov s I. 

V angličtině jsme začali probírat 3. lekci - hračky. 

 

23.11.

Prosím vystřihnout písmeno I.

Opakovat čtení + básnička na pondělí -Tati, kup mi pejska

 

Děkuji všem rodičům za účast na rodičovských schůzkách.

Pěkný víkend

V.W.

 

 

22.11.

M: pracovní list 

Živá abeceda: str. 54 čtení

 

16.11.

Víkend bez úkolů (čtěte...)

Dnes jsme opakovali čtení i počítání. Děti které chybí nemusí nic dopisovat, pracovali jsme na tabuli a pracovních listech.

 

Rozpis třídních schůzek:

 

středa 21. 11.

14:00 Pavelka

14:15 Zitta

15:00 Suchá

15:15 Macek

15:30 Zbořil

15:45 Navrátil

16:00 Růžička

16:15 Kot

16:30 Német

 

čtvrtek 22. 11.

13:45 Kvapil

14.15 Kvapilová

14:30 Mrázek

 

 19.11.

M: Uč. 39/ 2,3

Jednotažka: 5x obtáhnout a zkusit sám z druhé strany

Dnes jsme vyvodili písmeno I. Opakovali jsme čtení slabik a slov. V matematice jsme doplňovali chybějící čísla na číselnou osu.

Děti, které mají chyby v učebnici matematiky, si je doma opraví. Děkuji

15.11

Zdokonalujeme čtení: str. 30,31

Pro marody:

V živé abecedě jsme dodělali strany s písmenem U. V matematice jsme pracovali s pracovními listy, proto nemusí nic dopisovat (učebnici i prac.sešit mám vybrané).

 

13.11.

Procvičujeme čtení: strany s písmenem U

Vystřihnout písmeno U

Děti dnes dostaly plátkový sýr.

Třídní schůzky: 21. - 22. 11. Prosím vyplnit termíny kdy se můžete zúčastnit. V případě, že se nemůžete v tyto dny zúčastnit mi zavolejte, domluvíme se. Děkuji

 

 

  12.11.

ŽA: str. 46/ 2,3

Uvolňovací cviky: str. 23 dopsat

Procvičujeme s Matýskem - str. 8/ cv. 2

Děti mají možnost si ve svíčkárně koupit nějakou drobnost. Peněžní částka, kterou dětem dáte je na vašem uvážení.

INFO: Zájezd do Budapešti byl z důvodu malého počtu přihlášených zrušen. 

 

9.11.

Víkend bez úkolů.

Připomínám na pondělí básničku.

Děti mají u sebe písemku z matematiky. Prosím podívejte se na ni a podepište. Děti které měly tři a více chyb nedostaly známku, prosím opravit. Děkuji

Děti dnes dostaly balíček ovoce.

 

8.11.

M: uč: str. 35 celá

Jednotažka: 5x obtáhnout, napsat z druhé strany

Dnes jsme vyvodili písmeno U. Vymýšleli jsme slova začínající na U, psali jsme U. Psali jsme číslo 5.

V matematice začínáme počítat do pěti. Prosím procvičovat sčítání a odčítání zpaměti. 

 

7.11.

Zdokonalujeme čtení: libovolná strana s P

 

Ve středu 14. 11. pojedeme s mateřskou školou do svíčkárny v Olomouci.

Odjezd: 8:45, návrat kolem 12:15. Vybírám 160,- Kč. 

První hodinu se tedy budeme učit, stačí si ale vzít pouzdro, úkolníček, žákovskou knížku, svačinu a pití. Budeme pracovat s pracovními listy.

 

6.11.

ŽA: str. 42 číst

PL: psaní horní kličky

Básnička Svatý Martin na pondělí 12.11.

Prosím o čtení každý den, je vidět kdo čte a kdo ne. Pak mají děti potíže, učiva bude přibývat. 

Dnes jsme pracovali s magnetickým dopočítadlem. Děti mají papírové dopočítadlo v učebnici. Můžete si ho vystřihnout a pracovat s ním doma (do školy nenosit, máme magnetické - lepší :-) ). Děti vám vysvětlí co a jak... :-)) Více na:   

http://www.matyskova-matematika.cz/magneticke-dopocitadlo/

 

 

 

5.11.

ŽA: str. 41/2,3,4

M: uč. 33/2

V češtině čteme slabiky PA, PE, PO, PÁ, PÉ, PÓ. Na dané slabiky vymýšlíme slova. Určujeme ve slově počet slabik, první a poslední hlásku. Tří až čtyřslabičná slova říkáme po hláskách (pes -  p- e- s).

V matematice jsme hráli na obchod. Děti uvažovaly, jaké mají možnosti zaplacení nákupu. Př. nákup stál 4,- Kč jaké mince můžu použít? V procvičovacím sešitě jsme doplňovali chybějící čísla v řadě. Někteří měli problém, pokud měli doplnit číslo v řadě od největšího čísla po nejmenší....

V angličtině procvičujeme slovní zásobu týkající se školních potřeb- lekce 2. 

Možnost zakoupit vánoční hvězdu(hvězdy). Podrobnosti a objednávkový list jsou v úkolníčku. Napište prosím případný počet i velikost hvězd o které máte zájem a zaslání peněz. Děkuji

 

2.11.

Dnes bez úkolů.

Prosím vystřihnout písmeno P.

 

 1.11.

M: uč. str. 31/1,2,3

 

31.10.

ŽA: str. 38 celá

Vyvodili jsme písmeno P. Děti vymyslely 71 slov začínajících na P. :-)

V prvouce jsme byli na procházce. Porovnávali jsme stromy. Děti by měly poznat smrk, borovici, jedli, modřín, lípu, břízu, javor...

(Jedličku jsme nenašli....) 

 

 

 

25.10.

Na prázdniny dětem úkoly nedávám. Prosím ale o opakování čtení.

Děti dnes dostaly zpět podepsané darovací smlouvy. Nechejte si je, jsou vaše.

Děti si vzaly domů na vyprání tělocvik a ručník. Prosím ve středu donést. Děkuji

 

 

24.10.

M: uč. str. str. 24/ 1,2

 

Děti dnes dostaly přihlášky na Halloween. Prosím o vyplnění. Pokud se vaše dítě nezúčastní, napište prosím nezúčastní se a napsat jméno dítěte a podpis. děkuji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zvonění:

  1. hodina 7:50 - 8:35
  2. hodina 8:45 - 9:30
  3. hodina 9:50 - 10:35
  4. hodina 10:40 - 11:25
  5. hodina 11:35 - 12:20