Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Základní škola > Organizace školního roku > Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy 2018 - 2019

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Světlana Ruprechtová
Zástupkyně ředitelky Mgr. Monika Hojgrová

Oblast výchovného poradenství:

Výchovná poradkyně Mgr. Monika Hojgrová
Metodik prevence sociál. patologických jevů Mgr. Magda Salajová
Koordinátor EVVO a ŠVP Mgr. Dana Janíková

Základní škola

Třídní učitelé:

 I. třída - 1. ročník Mgr. Vendula Wiedermannová
II. třída - 2. a 4. ročník Mgr. Michaela Molišová
III. třída - 3. ročník Mgr. Monika Jelínková
V. třída - 5. ročník Mgr. Eva Jochmannová
VI. třída Mgr. Barbora Macharáčková
VII. třída Mgr.Jaroslava Hrycíková
VIII. třída Mgr. Magda Salajová
IX. třída Mgr. Dana Janíková

 Netřídní učitelky, učitelé:

Paní učitelka Mgr. Monika Hojgrová
Paní učitelka  Mgr. Jakešová
Paní učitelka Mgr. Kateřina Popelková
Pan učitel Mgr. Jiří Kozák
asistent pedagoga  Jana Kašná
asistent pedagoga  Hana Čunderlová
asistent pedagoga  Miroslava Doležalová

 

Provozní zaměstnanci školy:

Školník

Jaroslav Čunderle 

Pracovnice provozu Miroslava Nováková
Pracovnice provozu Ivana Šišmová

Školní družina:

Vychovatelka Hana Zahradníčková

Školní jídelna - výdejna:

Výdejna

Dana Benešová

Mateřská škola:

Vedoucí učitelka Renata Štěpánová, DiS.
Učitelka

Dana Zapletalová

Učitelka

Jiřina Schenková

asistent pedagoga

Petra Fingerová

asistent pedagoga

Markéta Škodová, DiS.

Pracovnice provozu

Božena Bačinská